Wilhelminapark 7


Bouwjaar: 1894
Architect: C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. VOA

De grond waarop later de nrs. 7 en 9 zouden verrijzen werd in 1891 samen met enkele aanliggende percelen en een huis aan de Mr. Van Hasseltlaan eerst voor fl. 10.000,- gekocht door ene J.J. van der Pot, minister resident, toen wonende in Den Haag. Deze verkocht de twee bouwterreinen in 1894 aan de architect C.M. Gardenier. Hij bouwde een huis op nummer 7 dat hij in 1897 verkocht aan burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius (1861-1930), burgemeester van Apeldoorn van 1897 tm. 1910.

De eerste bewoners kwamen op 27 oktober 1894 vanuit Den Haag, het was het gezin van de in Gouderak geboren gepensioneerde 1e luitenant der infanterie jhr. Frederik Lambertus Falck (1853-1924). De jonkheer was getrouwd met de in Leeuwarden geboren Heiltje Albarda (1859-1951). Ze hadden één dochter en twee zonen. Inwonend waren diverse dienstbodes. Op 23 augustus 1897 vertrok het gezin naar Dordrecht.

De volgende bewoners waren het gezin van de in Deventer geboren burgemeester Henri Paul Jules Tutein Nolthenius (1861-1930) en zijn in Amsterdam geboren vrouw, jonkvrouw Petronella Adriana van Haeften (1868-1942). Ze hadden twee dochters en een zoon. Inwonend waren een koetsier, een gouvernante en diverse dienstbodes. Ze woonden hiervoor in Vlissingen waar hij ook burgemeester was van 1888 tot 1897. Ook zijn vader, Peter Marius Tutein Nolthenius is burgemeester geweest van Apeldoorn van 1864 tot 1872.

Op 1 april 1912 kwamen weer nieuwe bewoners, het waren de in Utrecht geboren gepensioneerde majoor der cavalerie, baron Paul Eugène Henri Victor Louis van Boecop (1854-1936) en zijn in Westfalen geboren vrouw Sophia Bertha Elise Stute (1860-1932). In 1917 verhuisden ze naar het huis hiernaast nr. 17.

Na de baron kwam op 7 mei 1918 een jonkheer. Het was de bloemist jhr. mr. Dirk Bas Backer (1859-1942) en hij woonde hiervoor aan de Marialaan 11 (nu Canadalaan). Bas Backer was gehuwd met Helena Adriana van Regteren Altena (1864-1919) en ze hadden vier kinderen.

Ten tijde van de oude foto (1946) was het een kindertehuis van de Utrechtse Stichting "De Opbouw", de directrice was M.C. Slingeland. Het kinderhuis stond bekend als "Huize Noordhoorn" en heeft er tot in de jaren '80 gezeten, daarna deed het dienst als opvangcentra voor asielzoekers en is het pand helemaal witgesausd.

Aan de overkant van de villa staat in het Wilhelminapark een herinneringsbank ter ere van Henri Paul Jules Tutein Nolthenius (1861-1930). Het monument is gemaakt door zijn vriend en oud-stadsgenoot van Vlissingen, Pieter Puype en is in 1932 onthuld. (Zie de extra foto's)

In 2013 is het pand weer in particuliere handen gekomen en is het prachtig gerestaureerd.

Oude foto: Coll. V.O.A. (Vereniging oud Apeldoorn)

De villa ten tijde dat "Huize de Noordhoorn" er gevestigd was. (Coll. W. Boomgaard)

Vanwege de inhuldiging van Wilhelmina in 1898 word Tutein Nolthenius thuis afgehaald tbv. de erewacht.

Bank ter herinnering aan burgemeester H.P.J. Tutein Nolthenius. (1861-1930) Hij was burgervader in Vlissingen en Apeldoorn geweest. De bank was een huldebetoon van de Apeldoornse en Vlissingse burgerij, vrienden en vereerders en is gemaakt door de kunstenaar Pieter Puype met medewerking van gemeente-architect Gerrit de Zeeuw en tuinarchitect H.A. Berendsen. Puype kwam ook uit Vlissingen en Tutein Nolthenius had hem destijds overgehaald ook naar Apeldoorn te komen.

Tijdens de restauratie in 2014-2015 is de verflaag van de gevel verwijderd en is het pand weer in oude luister hersteld.