Vijverlaan 8 - Eerste steen

De tekst op deze eerste steen is totaal onleesbaar geworden. Wat heeft hier gestaan?