Straatbeeld Verzetstrijderspark

Onderstaande foto's betreffen koninginnedagvieringen begin jaren '20.