Generaal Van Swietenlaan 6

Architect, G.W. van den Beld


Op 6 juni 1912 diende Van den Beld de bouwaanvraag in voor het bouwen van een woonhuis met kantoor aan de Van Swietenlaan. Dezelfde dag werd in de vergadering van B&W besloten de vergunning te verlenen. De bouwgrond kocht hij kort daarna op 28 juni 1912 voor fl. 1900,-. Het was waarschijnlijk ook één van zijn eerste ontwerpen als architect, daarvoor was hij bouwkundig opzichter bij de gemeente Apeldoorn, nadat hij daar als tekenaar was begonnen. De bouwtekening is helaas zoekgeraakt en tot nu toe nog niet teruggevonden, dus we kunnen niet zien hoe het oorspronkelijke ontwerp is geweest. Zeker is wel, dat hij voor de bouw van zijn eigen woonhuis veel aandacht heeft gehad voor details in de afwerking. Het is gebouwd in een chaletstijl met ook stadsvakwerkelementen. Er is nog een foto van het pand uit het bouwjaar 1912 en daaraan is te zien, dat aan de buitenkant nog niet veel is veranderd. Rondom het huis aan bovenkant van de gevel zijn veel variaties aangebracht in het metselwerk, we zien ware kunstwerkjes van metselwerk die boven de erkerdeuren van het balkon nog worden aangevuld met pilaartjes. Karakteristiek aan het ontwerp zijn de wit geschilderde houten delen in de nok boven deze versieringen met de rond gezaagde uiteinden welke als bekleding zijn aangebracht aan de topgevel. Dezelfde details met de afgeronde houten delen in de voorgevel zien we ook bij het door hem ontworpen huis aan de Generaal van Heutszlaan 12. De erker aan de voorkant bezit nog de originele houten balustrade. De meeste vensters bezitten ook nog de originele luiken en ook bij de erkerdeuren worden paneelluiken toegepast. Aan de voorkant zien we een kleine getoogde dakkapel op het diep afgestoken dakschild. Het pand is gebouwd voor fl. 5465,- door de aannemer J.W. Wassink.

In 1929 werd de kantoorruimte aan de achterkant uitgebreid. Op de bouwtekening is te zien, dat aan de achterkant een privékantoor bijgebouwd moest worden en dat het oude kantoor voor zijn personeel werd ingericht. De familie Kooi, de huidige bewoners, was de kantoorruimte aan het restaureren en zij vonden in de achterste ruimte onder de bestaande vloer een prachtige parketvloer, wel wat aangetast door water en een mooi tegelvloertje dat gelegen heeft voor een wel verwijderde schoorsteenmantel. Het huis is tot 1971 in eigendom geweest bij de familie Van den Beld en is een gemeentelijk monument.

In Apeldoorn zijn nog verschillende van zijn ontwerpen te zien. In de buurt van zijn eigen woonhuis aan de Generaal Van Swietenlaan, ook uit 1912 het huis op nummer 14. In 1924 ontwierp hij het huis op nummer 18 en in 1932 de villa met het rieten dak op nummer 8 en de er tegenover liggende villa Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 10. Aan de Generaal Van Heutszlaan vinden we ontwerpen van zijn hand op nummer 12, 14, 20/22 en 156/158. Tot nu toe hebben we meer dan honderd bouwaanvragen door heel Apeldoorn van zijn hand in het gemeentearchief kunnen traceren.
Bij de grotere objecten is een mooi voorbeeld van de zakelijk expressieve architectuur van de jaren '20 te zien in zijn ontwerp van het kantoorpand van de firma Talens aan de Sophialaan, waarin ook de invloeden van de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright zijn te zien. Ook de Doopsgezinde kerk aan de Paslaan komt van zijn ontwerptafel.

Oude Foto: Fam. Kooi

Oude Foto: Mevr. Dijkstra van den Beld