Raadsvergadering 23 januari 1906: Weg van Generaal van Heutszlaan tot aan den Vijverlaan.Jan van Swieten (1807-1888) vertrok in 1827 als officier naar Nederlands- Indië, waar hij deelnam aan de Java-oorlog. Hij is gouverneur van West-Sumatra geweest en van 1858-1866 legercommandant van Nederlands-Indië. Van 1864 tot 1866 heeft hij na terugkeer in Nederland nog in de Tweede Kamer gezeten. In 1873 werd hij belast met de tweede Atjeh-expeditie, die net als de eerste ook een mislukking zou worden. Ook na zijn terugkeer in Nederland in 1874 bleef hij zich verzetten tegen de na zijn vertrek in Atjeh toegepaste verschroeide-aarde tactiek, waarmee het bestuur de Atjehers wilde onderwerpen.


Alle panden in de Generaal Van Swietenlaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding links.

Generaal Van Swietenlaan 1

Oud huisnummer: AA 354/23
"Anella"
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: W. ten Tuynte
Status: Karakteristiek pand
Oude ansicht: Coll. B. Meester

In 1910 werd aan de Generaal Van Swietenlaan 1 een grote villa gebouwd, die in gebruik werd genomen als pension. Architect was Willem ten Tuynte. In 1914 werd er weer een stuk aangebouwd. De eerste jaren stond het bekend als Pension van der Noorda en was er veel onderwijzend personeel dat er voor langere tijd een kamer huurde. In 1929 verkocht de familie Van der Noorda het pension aan de pensionhoudsters Petronella Telderman en Freerkje Jorna, die ook eigenaars waren van het pension aan de Van Rhemenslaan 7. In de Erica van 1939 zien we voor het eerst de naam Anella voor het pension; nog niet duidelijk is waar deze naam vandaan komt.

Ik kwam de Gen. van Swietenlaan 1 ook nog tegen op een lijst met gevorderde woningen in de gemeente Apeldoorn ten behoeve van Duitse gezinnen die ten gevolge van bombardementen dakloos waren geworden. Wie weet hier meer over?

Generaal Van Swietenlaan 3

Oud huisnummer: AA 354/21
Bouwjaar: 1912
Architect: A.H. Wegerif
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd in opdracht van Jacob Straatman (geb. 30 mei 1875 te A'dam) hij was gymnastiekleraar aan de HBS en het Gymnasium. Hij woonde hier met zijn vrouw Femma Egbertina Hendrika Baarslag (geb. 13 juni 1881 te Zwolle). Ze kregen 6 kinderen. In de Erica van 1950 stond J. Straatman nog steeds genoteerd aan de Gen. Van Swietenlaan 3.

Generaal Van Swietenlaan 5

Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: W. Onderstal

Gebouwd in opdracht van Herman Albert Doewes hij was commissionaris in effecten. Hij woonde hier met zijn vrouw, Lieke Jantina Eerkes en zoon Herman Pieter Eilt.
Op 10 mei 1918 kwam Catharina van der Ploeg, weduwe van Jelle van der Ploeg (haar meisjesnaam was ook Van der Ploeg). Zij woonde hier met 3 dochters en de dienstbode Jansje Holtman. In de jaren '50 woonden de 3 dochters hier nog steeds. Volgende bewoner was de hofpredikant J.F. Berkel.

Generaal Van Swietenlaan 7

Oud huisnummer: AA 354/19
Bouwjaar: 1909
Architect: J.A. Wijn
Oude ansicht: Coll. B. Meester

In 1909 gaf Evert Huizinga (inspecteur van de Hollandse IJzeren Spoorweg Mij.) opdracht aan de architect J.A. Wijn om op de hoek van de Paschstraat en de Vijverlaan een villa te ontwerpen. De aannemer was F.W. Geurden, hij was de laagste inschrijver voor een bedrag van fl. 4820,-
Nu staat het huis op de hoek van de Generaal Van Swietenlaan en de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan. Het is nu witgesausd, het mooie metselwerk is op de ansichtkaart nog te zien. Mogelijk zijn de gegraveerde H 's op de hoeken van de betonnen balken boven de ramen van Huizinga.

Latere bewoners waren: H.A. Bruins, mej. L. Collée, weduwe J. Oosterhuis geboren A. Grevestuk, mevr. G.A. ten Hove, verpleegster mevr. H. Ubels en weduwe A. IJzonides geboren Heij.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Generaal Van Swietenlaan 9

Oud huisnummer: AA 429/6
Bouwjaar: 1905
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis is net als het huis hiernaast op nummer 11 gebouwd in opdracht van de makelaar en assuradeur Willem Mensink. Gezien de bouwaanvraag in september 1905 is gedaan is er geen bouwtekening bewaard gebleven. Dat werd pas vanaf 1906 verplicht.

De eerste bewoners waren het gezin van de in Wildervanck geboren Hendrik Scholten (1856-1913), Hendrik was leraar aan de H.B.S. en gehuwd met de in Rotterdam geboren Lena Zaaijer (1865-19?).

De volgende bewoonster kwam op 1 september 1914 en was de weduwe N.J. Lamei, geboren A.H. Rencker. Zij was de hoofdbewoonster en had hier gezien het aantal inwonenden een pension.

De huisarts Jacob Tromp kwam op 3 september 1926 vanuit Groningen naar hier. In 1937 verhuisde hij naar Deventerstraat 37.

Latere bewoners waren: de naaister A.M. Emous, weduwe S. Visser, onderwijzer H.A.T. IJsseldijk (hij was ook bibliothecaris van de bibliotheek naast de Mariakerk) en daarna de onderwijzer H.P.M. Grusen.

Generaal Van Swietenlaan 11

Oud huisnummer: AA 429/8
Voorheen: "Villa Nijenborg"
Bouwjaar: 1905
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude Foto: Coll. Coda

Dit huis is net als het huis hiernaast op nummer 9 gebouwd in opdracht van de makelaar en assuradeur Willem Mensink. Gezien de bouwaanvraag in november 1905 is gedaan is er geen bouwtekening bewaard gebleven. Dat werd pas vanaf 1906 verplicht.

De eerste bewoner was de arts Adriaan Jacobus Geluk, hij kwam hier wonen op 1 mei 1906 met zijn vrouw Adriana Elisabeth Boudeling.

De volgende bewoners waren het gezin van de fabrikant/houthandelaar Jilt Viersma, zij kwamen hier op 30 mei 1931 wonen.

Rond 1960 kwam de arts A.H. Frederikse. Waar de naam "Nijenborg" vandaan komt weten we nog niet.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Generaal Van Swietenlaan 13

Oud huisnummer: 1 - AA 437/8
Bouwjaar: 1907
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van de weduwe van dr. J.C. Marx, geboren als Ida Petronella Boersma. Zij woonde hier met dochter Johanna en haar zuster Helena Diderika Johanna (lerares op de kweekschool). Het pand is ook genummerd geweest als Generaal Van Heutszlaan 1

Generaal Van Swietenlaan 4

Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: W. Onderstal

Het huis is gebouwd in opdracht van gezagvoerder Willem Gerrit van Rijn. Hij was gehuwd met Ebeltje Pieters Noordenbos en ze hadden 3 kinderen. Inwonend waren: de weduwe Heinke Osinga-Lettinga, dienstbode Santje Hendriks, Antoinetta Maria Meilink (lerares kweekschool) en haar moeder, Sara Adriana Odilia Meilink-van Hemert.

Generaal Van Swietenlaan 6

Bouwjaar: 1912
Architect: G.W. van den Beld
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Dit was het woonhuis en kantoor van architect Gerhardus Wilhelmus van den Beld. (1883-1960).

-Klik HIER voor meer informatie, extra foto's en een bouwtekening.

Generaal Van Swietenlaan 8

Bouwjaar: 1932
Architect: G.W. van den Beld
Eerste steen: klik HIER
Status: Gemeentelijk monument
Oude Foto: Coll. mevr. Dijkstra van den Beld

Gebouwd in opdracht van Jacobus Burghardt (geb. 1-11-1861 te Harlingen).
'De eerste steenlegging' is verricht door Gonny Burghardt.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Generaal Van Swietenlaan 10-12

Bouwjaar: 1932
Architect: H. Verkerk

Deze dubbel is gebouwd in opdracht van Hendrik Karel Reijers.

De eerste bewoners van nr. 10 was het gezin van de muziekleraar Lambertus Bernardus Mentink. Zij kwamen hier op 4 oktober 1932 wonen. Andere bewoners waren: de procuratiehouder J.K. van Dulleman, handelaar in ijzerwaren J.F. van Delden, technisch ambtenaar R.H.J. van der Enst en mevr. A.A. Nusselder.
De eerste bewoner van nr. 12 was de arts, mej. Wilhelmina Jacoba Sanders zij kwam hier op 27 oktober 1932. In 1938 verhuisde ze naar de Tutein Noltheniuslaan 4. De volgende bewoners waren het gezin van F.H. Litmaath, hij was hoofd van de R.K. lagere school aan de Molendwarsstraat. Zij hebben hier lange tijd gewoond.

Generaal Van Swietenlaan 14

Oud huisnummer: AA 429/7 - 10
Bouwjaar: 1912
Architecten: G.W. van den Beld en J.H. Wessels
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Heerde geboren Pieter Brederode (1876-19?). Pieter was klerk posterijen en telegrafie en woonde zelf met zijn gezin aan de Generaal Van Heutszlaan 35.

De eerste bewoners waren het gezin van de in Ouwerkerk geboren Jan Boogerd (1867-1934). Jan was sinds 31 december 1899 Hoofd van de Rijks-Leerschool en was gehuwd met de in Schiedam geboren Engelina van der Vlies (1868-1953). Ze hadden drie kinderen; de in Koudekerke geboren Catharina (1895), de eveneens in Koudekerke geboren Johan Gabriël (1898) en de in Apeldoorn geboren Gabriëlle (1900-1917). Het bevolkingsregister laat zien dat er diverse mensen inwonend waren wat ook terug te vinden is op de oude foto.
In 1928 stopte Jan met zijn werkzaamheden op school vanwege gezondheidsredenen. Op 29 augustus 1928 vertrok het echtpaar naar Rijswijk. In september 1931 kwamen ze terug vanuit Rijswijk naar Apeldoorn en gingen toen aan de Loolaan 65 wonen. In 1934 overleed Jan na een lang ziektebed.

De volgende bewoners kwamen vanuit de Asselsestraat en waren de in Beekbergen geboren gemeenteraadslid Derk Albert Boks (1875-1956) en zijn in Apeldoorn geboren halfzuster Geertruida Christina van Beek (1868-1938). In de begin jaren '50 verhuisde hij naar Regentesselaan 25.

Na Derk Boks kwam een zekere mevrouw S.H. van Draaijer met diverse inwonenden. In 1963 woonde zij hier nog.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Generaal Van Swietenlaan 16

Bouwjaar: 1934
Architect: D.J. Grutterink

Gebouwd in opdracht van de rentenier Ferdinand Gerhardus Meijer. Hij overleed in 1949 en zijn vrouw Geertruida Dooper heeft hier tot in de jaren '60 gewoond.

Generaal Van Swietenlaan 18

Bouwjaar: 1924
Architect: G.W. van den Beld

Gebouwd in opdracht van de drogist Marten Rutger Grevestuk. Van den Beld gebruikte negen jaar eerder bijna hetzelfde ontwerp aan de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 17.
In 1926 was de eigenaar/bewoner het gezin van Johan Hendrik Finken.
Latere bewoners waren: de administrateur J. van der Zande, S. van Berghuis en de winkelchef van Bervoets, H.J. Reukens.

Generaal Van Swietenlaan 20-22

Bouwjaar: 1933
Architect: P. Schurink
Oude Foto: Coll. W. Boomgaard

Opdrachtgever tot de bouw van dit dubbele woonhuis met garages was de boekhouder Derk Scholten, hij was tevens bewoner van nr. 22 en heeft hier lang gewoond.
De eerste bewoner van nr. 20 was het "Hoofd eener school" Dirk Johannes Klein Lankhorst. Hij was gehuwd met Egberdina Reiniera Oosterbroek. Latere bewoners waren: de advocaat procureur K.H. Jansma, hij was getrouwd met een dochter van Klein Lankhorst.