Mr. Van Rhemenslaan 5


Bouwjaar: 1883
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto's: T. Smakman


De grond voor nummer 5 verkocht architect Beretta aan de in Zwolle geboren Willemina van Barneveld (1825-1911) zij was weduwe van Lodewijk Antonie Gallé (1816-1868). Gallé was oud assistent-resident te Soerakarta, Java.
Het huis werd in 1883 gebouwd. De weduwe woonde hier met drie dochters waarvan de oudste in Soerakarta was geboren. Ze vertrokken op 9 juli 1888 naar Den Haag.

Volgende bewoner was de in Zutphen geboren boekhandelaar Willem Thieme (1834-1899), hij was directeur van de NV. Cultuur in Indië. Thieme woonde hier met zijn vrouw Anna Maria Marcella van Nouhuys (1841-1923) en ze hadden twee kinderen. In 1898 verhuizen ze naar de Mr. Van Hasseltlaan 21.

Op 2 juni 1898 komen vanuit Ooststellingwerf de volgende bewoners, het is het gezin van de in Heerenveen geboren rustend notaris jhr. Coert Lambertus van Beijma Thoe Kingma (1860-1941) en de in Beetgum geboren Antje de Haan (1865-1944). Ze hadden twee dochters en een zoon. Op 4 mei 1914 verhuizen ze naar Oldebroek.

De volgende bewoners zijn de in Zutphen geboren tandarts Johannes Heskes (1883-19?) en zijn in Dordrecht geboren vrouw Anna Maria Sar (1880-1962). Heskes heeft hier tot begin jaren '50 nog praktijk gehouden.

Na Heskes woonde hier de chirurg W.A.L. van de Loo.