Mr. Van Rhemenslaan 9


Oude huisnummers: AA 340 - A 748 - A 343/8
Bouwjaar: 1885
Architect: H.J. Evers
Status: Rijksmonument

Deze villa is gebouwd in opdracht van de in Kampen geboren Jan Kruijtbosch (1845-1901). Architect was Henri Evers. De in baksteen uitgevoerde villa is gebouwd in een schilderachtige neorenaissancestijl en heeft een informele plattegrond. De ingangspartij aan de zijkant is ondergebracht in een witgepleisterd torentje. De achterzijde verkreeg later een aanbouw. Evers staat vooral bekend om zijn ontwerp van het Rotterdamse stadhuis.

De vrouw van Kruijtbosch, Wesselina Reinira Evers (1851-1912) was een zus van architect Henri Evers. Kruijtbosch had zijn fortuin verdiend als koopman in St. Petersburg. Ze woonden hier met hun vier kinderen, Jurriane Maretje Elizabeth (1876), Wilhelm Emil (1877), Henriëtte (1883) en Joan (1886). Op 26 oktober 1894 verhuizen ze naar Den Haag.


De volgende bewoners kwamen op 17 juni 1895, het was het gezin van de in Den Haag geboren douairière Margaretha Maria Stratenus (1829-1913). Zij was weduwe van jhr. Isaac Herman Alexander Röell (1822-1892). De douairière woonde hier met vier dochters, jkvr. Wilhelmine Arnoldine Jeanne (1858), jkvr. Agnes Johanna (1864), jkvr. Maria Augusta Ida Petronella (1869) en jkvr. Henriëtte Anne Jacqueline (1874). Buiten de gebruikelijke dienstbodes had de vrouw des huizes ook een knecht.


Op 20 juli 1905 kwam het gezin van de in Cheribon (Java) geboren mr. Tjalling Diederik Sjourd Auke Ament (1854-1934). Tjalling was gehuwd met de in Batavia geboren Hermina Alexandrina Meertens (1860-1939) en ze hadden drie inwonende kinderen; Catharina (Kitty) Anna Maria (1882), Tjalling (1894) en Cornelis Carolus (1896). Ik heb geen beroep kunnen vinden van Tjalling maar op hun trouwdag staat “landbouwkundige” genoteerd. Dochter Kitty was pianiste. Op 5 februari 1919 vertrokken ze naar Java.


De bewoners tussen 1919 en 1922 zijn nog niet gevonden. Waarschijnlijk fam. P. Wijn.


Vanuit Rotterdam kwamen op 15 juni 1922 het gezin van de in Arnhem geboren arts Willem Hendrik Jolles (1886-1923) en de in Hoorn geboren Cornelia Johanna Jacoba van de Kasteele (1887-1966). Zij woonden hier nog maar ruim een jaar en toen overleed Willem al op 37-jarige leeftijd. Het gezin vertrok op 18 juli 1928 naar Utrecht.


Op 18 augustus 1928 komt vanuit De Bilt het gezin van de in Madiun (Oost-Java) geboren Ingenieur tandarts Hendrik (Kees) Cornelis Ulrich Jan Huber (1892-1952). Hendrik was gehuwd met de in Singapore geboren Jannetje Vroon van Gestel (1892-1978) en ze hadden twee inwonende kinderen; Hendrik (Kees) Cornelis Ulrich Jan (1921) en Johanna Maria (1925).
In september 1944 werd het huis gevorderd door de Sicherheitsdienst (SD) omdat hun naastgelegen kantoor (nr. 7) te klein werd. De familie Huber werd opgevangen door de familie Hermanides op nummer 11, die zelf kort daarvoor uit hun huis aan de Stationsstraat 11 waren gezet. Dochter Johanna Maria zat bij het verzet en is in haar eigen slaapkamer verhoord en daarna naar Westerbork vervoerd.
Na het overlijden van Kees in 1952 werd de praktijk verhuurd aan de tandarts Dirk van der Staal. De familie bleef boven wonen tot dochter Johanna Maria (ook tandarts) in 1957 de villa op nummer 1 kocht en daar praktijk hield. Moeder Jannetje verkocht dit huis aan tandarts Van der Staal en verhuisde ook mee naar nummer 1.

Latere bewoners waren het gezin van huisarts dr. Stokk
um en familie Koning.

De oudst bekende foto van de Mr. Van Rhemenslaan. (ca. 1890) Coll. W. Boomgaard

Onderstaande foto's zijn uit de periode dat de familie Huber hier woonde. (Foto's: Dees Talma)

Foto: Coll. Coda