Mr. Van Rhemenslaan 3


De grond waar nummer 3 op is gebouwd, verkocht Beretta aan de timmerman/aannemer F.W. Geurden, die er in 1885 een huis op bouwde.

De eerste bewoners kwamen in juni 1885 en waren het gezin van de in Deventer geboren arts Nicolaas ten Kate (1849-1897) en zijn in Vaassen geboren vrouw Hendrika Maria Mulder (1857-1914), ze hadden een zoon en dochter.
De volgende bewoners kwamen op 3 augustus 1889 en waren de in Meersen geboren Ingenieur Locaalspoor Jan Hubert Nivel (1843-1895) met zijn twee dochters. Op 30 januari 1890 verhuisden ze alweer naar Utrecht.

Op 16 mei 1892 kwam Lena Wilhelmina Wicherina van Naersen (1827-1895), weduwe van Daniël Jan Steijn Parvé. Inwonend waren Christina Schreuders (1871-1948) en de dienstbode Geziena Jochems.

Vanaf 7 april 1896 komt de in Tiel geboren bewoner Hendrik Jan Tijdeman (1839-1903) en heette het huis "Villa Ajibarang". Tijdeman was oud-Resident van Tegal (Java). Hij kwam hier met zijn in Passaroean geboren vrouw Lucia Pool (1847-1930) en hun vier kinderen. Inwonend was de nicht gravin Albertien van Limburg Stirum.

Vervolgens in ca. 1902 komt vanaf de Regentesselaan 22 de in Grou geboren Grietje Boltjes (1847-1926).

Vanaf 20 juli 1927 stond het huis op naam van de directeur Gemeentewerken ir. Willem Nolen (1883-1950). Nolen was getrouwd met Antoinette Cool (1889-1968) en ze hadden vier zonen. In 1927 liet Nolen nog een verbouwing uitvoeren naar ontwerp van de architect Chr. ten Tuynte. Op 11 april 1938 verhuisden ze naar Regentesselaan 18.

Op 7 mei 1938 kwamen vanuit de Tutein Noltheniuslaan 4 de in Zutphen geboren Houtvester Christiaan Marianus van 't Hoff (1888-1945) en zijn in Leeuwarden geboren vrouw Jeltje Catharina Tibo (1880-1964).