Regentesselaan 42


Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: L. Voorhorst

De villa Regentesselaan 42 is gelijk gebouwd met het woonhuis Emmalaan 12 in 1885 door de timmerman/aannemer Lulof Voorhorst.

De eerste bewoners heb ik nog niet kunnen vinden maar vanaf 22 juni 1888 was de hoofdbewoonster de in Grouw geboren Hantje van Riesen (1856-1949), zij was de weduwe van Sybe Hoekstra en woonde hier met haar zoon, Jan Hoekstra. Inwonend was de eveneens in Grouw geboren mej. Grietje Boltjes (1847-1926). In 1896 verhuizen ze, Hantje naar de Koninginnelaan en Grietje blijft in de straat en gaat naar nummer 22.

Op 7 september 1896 komt de in Zutphen geboren Johanna Wilhelmina Gerharda Langenberg (1849-1922), zij was weduwe van de boekhouder Christiaan Otto Schaeffer. De weduwe begon hier een pension.

Vanaf 27 november 1900 woont er weer even een gezin. Het gezinshoofd is de in Rotterdam geboren Christina Louisa Amalia Dusault (1861-?). Zij was gescheiden (van tafel en bed) van Willem Corstiaan van Dusseldorp (1857-1937). Inwonend waren een zoon en dochter en de zus van het gezinshoofd, Jeannette Dusault.

Vanaf 27 november 1900 komt de in Lemmer geboren kok-pensionhouder Dooitje Reinder Reitsma (1874-1951) met zijn vrouw Trijntje Drijfhout (1875-?) en hun drie kinderen. In 1905 koopt Reitsma het pand en laat er een stuk aanbouwen naar een ontwerp van de architect A. van Driesum. Vanaf die tijd is het bij verschillende eigenaren in gebruik als hotel en in 1949 staat het pand op naam van de VOF hotel café restaurant "Charma .


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? info@parkenbuurt.nl

Voor de serre staat dhr. Reitsma, eigenaar van het pension.