Regentesselaan 34


Bouwjaar: ca. 1883


De eerste bewoners van het huis aan de Regentesselaan 34 kwamen op 6 november 1883 vanuit Nederlands-Indi , het was het gezin van de in 's-Hertogenbosch geboren tabakshandelaar Leendert Cornelis van de Ven (1830-1912). Leendert was getrouwd met de in Dinxperlo geboren Jeane Willemina Grimm en ze hadden vier dochters en één zoon. Al binnen een jaar, op 29 oktober 1884 vertrok het gezin naar Warnsveld.

De volgende bewoners waren het gezin van de in Den Haag geboren Louis Paul Stephan van Loenen (1841-1925). Louis was getrouwd met de in Terschelling geboren Teuntje van der Burg (1852-1918) ze hadden twee dochters en twee zonen. Op 21 april 1904 vertrokken ze naar Den Haag.

Vervolgens kwam vanuit de Kerklaan 37, de in Den Haag geboren Maria Margaretha Gertrude Trossarello (1861-1940), zij was weduwe van de Haagse notaris mr. Willem Arnold Weijtland (1848-1900). De weduwe woonde hier met haar twee eveneens in Den Haag geboren dochters; Ada Johanna (1879-1959) en Guillemette (1895-1970), na het overlijden van moeder in 1940 bleef de oudste dochter hier wonen.
Inwonend was vanaf 1940 de huishoudster A. Drechsler, zij was weduwe van J. Ludwig. In de adresboeken van 1950 staat dat de vertegenwoordiger J. Jongenburger inwonend is. In 1957 was de scheepswerktuigkundige H. Pothoven inwonend. In 1959 overleed Ada Johanna.


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? info@parkenbuurt.nl

Alex Balk: In de vijftiger jaren ben ik daar een aantal keren geweest. Daar woonde destijds Ada Johanna Weijtlandt. Ik heb geen foto's van het huis. Ik weet nog wel dat de tuin achter het huis, een soort bos was waar allemaal slingerpaadjes doorheen liepen. Achter de tuin lag de speelplaats van de school aan de Mariannelaan. Ada heeft zelf geen kinderen gehad en op deze manier blijft haar naam toch nog een beetje voortleven.