Regentesselaan 31


Bouwjaar: 1884

Op 15 november 1882 koopt de timmerman Huibert Broekhuis een stuk tuingrond van W.J.H. de Heus. In 1884 verkoopt hij de grond voor de huizen op nummer 27, 29 en 31. De grond voor nummer 25 verkoopt hij in 1885. De huizen op nummer 27, 29 en 31 zijn gebouwd in 1884 en nummer 25 in 1885.

De in Rotterdam geboren Robbert van Eijsden (1810-1890) en zijn eveneens in Rotterdam geboren nicht Petronella Adriana van Eijsden (1841-1914) waren waarschijnlijk de eerste bewoners. Inwonend was de in Ruinerwold geboren tuinman Johannes Smit (1865-?). Robbert was schilder en musicus. Van 1830 tot 1884 was hij leraar aan de academie in Rotterdam. Na zijn overlijden in 1890 verhuisde de nicht in 1891 naar hiernaast op nr. 33. De dienstbode, Maria Johanna Agnes van der Heuvel verhuisde mee.

De volgende bewoner kwam in 1891 van de Deventerweg en was de in Apeldoorn geboren Anna Christina Kok Ankersmit (1831-1918), weduwe van de in Puiflijk geboren chef administratie staatsspoorwegen Albert Liese (1807-1874). (Albert Liese was ook de ontwerper van het eerste raadhuis in Apeldoorn gebouwd in 1842-1843.) De weduwe vertrok in 1898 naar Tutein Noltheniuslaan 21 die toen net opgeleverd was.

In 1898 kwam de volgende bewoonster, het was de in Aalten geboren Sara Johanna van Raab van Canstein (1826-1907), weduwe van de in Amersfoort geboren Joan Adolph Wilhelm Rivoire (1802-1871). In 1887 kwamen we haar ook al tegen op nr. 33.

Vanuit Voorst kwam op 27 februari 1901 de in Borculo geboren Hester Maria Coldeweij (1848-1920), zij was weduwe van ds. Daniël Martinus Maaldrink. (1851-1891) De oude foto is genomen toen Hester Maria Coldeweij hier woonde. In 1913 vertrok de weduwe maar bleef nog wel eigenaar van het huis.

Op 12 augustus 1913 kwam de in Dokkum geboren Wilhelmina Diemer met drie dochters en een zoon uit Nederlands Indië. In 1915 kwam haar man, de in Beesterzwaag geboren advocaat mr. Foeke van den Bosch (1877-1946) hier ook wonen, hij kwam toen pas terug uit Nederlands Indië. In 1917 vertrok het gezin weer naar Batavia.

Vanaf 6 december 1917 kwam de in Nijmegen geboren gepensioneerde controleur grondbelasting Juliën Arnold Oscar Norbert Guillaume Mijkamp (1857-1921) en zijn in Wissekerke geboren vrouw Lena Willemina Luijk (1868-1922).

Na het overlijden van het echtpaar Mijkamp kwamen op 17 mei 1922 vanuit Velsen drie in Steggerda geboren zussen Extra. De twee oudste staan genoteerd als hoofdbewoner. De oudste was Jeltje Extra (1879-1942), de middelste was Vroukje Extra (1881-1852) en de jongste was Jacoba Henriëtta Extra (1909-?). Hun eveneens in Steggerda geboren moeder Hendrikje Dirks de Vries-Extra (1842-1930) was inwonend.
In 1926 trouwde Vroukje met de in Nieuwendam geboren Roelof Rinckes (1876-1958) en verlaten de twee jongste zussen het huis. Moeder blijft wel inwonen. Op 23 januari 1935 verhuist het echtpaar naar Amsterdam.

Op 18 april 1935 komt vanuit de Koningstraat 47 de in Kampen geboren ex-houthandelaar Jan Hendrik Nijhuis (1866-1937). De eveneens in Kampen geboren dienstbode Jannetje Lucas (1867-?) verhuisde mee. Na de dood van Nijhuis bleef de "dienstbode" zeker tot 1943 wonen.

Ericagids 1948/1949: B. Crevecoeur, griffier kantongerecht.

Ericagids 1963: J.H. de Wijk, vertegenwoordiger.


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? info@parkenbuurt.nl

Oude foto: Coll. W. Boomgaard