Regentesselaan 3


Bouwjaar: 1880
Architect/aannemer: C. Emming
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto's: Peter Koldewijn


Het huis aan de Regentesselaan 3 is gebouwd doorCasparus Emming. Emming kocht de grond op 3 mei 1879 voor tweehonderd en veertig gulden van jonkheer W.H. Teding van Berkhout. De jonkheer had de grond op 8 april 1878 gekocht van Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt, die in 1874 het landgoed De Pasch had gekocht met het doel het hele landgoed te verkavelen en de kavels te verkopen als bouwgrond.
Emming bouwt op de grond van het perceel een huis, waarbij hij verplicht was om de stenen voor de bouw te kopen bij Van der Houven van Oordt, die ook steenfabrikant was.
Het perceel H2247 met het door hem gebouwde huis verkoopt Emming op 7 februari 1881 aan de in Batavia geboren mr. Johan Pieter Gerardus Moorrees (1814-1907), landeigenaar en wonende te Apeldoorn op het landgoed Hohenheim voor de prijs van zevenduizend gulden.

De landeigenaar ging hier niet zelf wonen maar de eerste bewoner was zijn in Deventer geboren dochter, Aleida Gerharda Berendina Moorrees (1850-1927). Aleida was weduwe van de tabakshandelaar Christiaan Willem Moorrees (1847-1881). Op 11 april 1881 kwam zij vanuit de gemeente Voorst hier wonen met dochter W.A.P.G. Moorres (1870) en zoon J.P.G. Moorrees (1874). Inwonend waren de nicht Jacoba Moorrees (1871) en Anna Madeleine Lamaison (1836). Eind 1886 verhuisde de weduwe naar de Deventerstraat.

Op 31 januari 1887 kwam de in Leeuwarden geboren Tjamke Riedel (1852-1922), zij was weduwe van de in Witmarsum geboren Jacobus Engel (of Engle) Serinerius (1852-1880). Binnen een jaar verhuist Tjamke naar Deventerstraat 26.

Vanuit Noord-Amerika kwam op 18 januari 1888 Nelly Blossom Taylor (1855-1920) met vier dochters en een zoon hier wonen. Nelly was gehuwd met de bankier Louis Dani l Boissevain (procuratiehouder firma Blake, Boissevain & Co. te Londen), die hier niet woonde. Na een kort verblijf betrekt ze het buurhuis op nr. 5, van daaruit verhuist ze in 1895 naar Haarlem.

Op 24 mei 1888 is de in Grouw geboren Grietje Boltjes (1847-1926) de hoofdbewoonster. Ook zij verblijft maar kort en verhuist in dezelfde straat naar nr. 42. Grietje Boltjes was later op diverse adressen pensionhoudster.

De volgende bewoners kwamen op 2 mei 1889 uit Afrika en zijn het gezin van de in Den Haag geboren koopman Johannes Petrus Hendrikus Vertin (1859-?). Johannes was getrouwd met de in Curaçao geboren Cornelia Meijnoutje Betting (1866-?). Ze woonden hier met één zoon, Willem Lodewijk Petrus Vertin (1889) en een dienstbode. Op 13 november 1889 vertrok de heer des huizes weer naar Afrika, vrouw en zoon reisden hem in mei 1890 achterna.

Op 8 mei 1890 kwam de in Harlingen geboren Beertha Hendrika Rodenhuis (1844-?), zij was weduwe van de cargadoor en expediteur Johan Christoph Scheuer (1837-1884). De weduwe woonde hier met haar nicht de onderwijzeres Anna Rodenhuis (1874) en de dienstbode Sybrigje van der Hoek (1866). Vanaf 1893 staat er nog een nicht, Dirkje Rodenhuis (1872) bijgeschreven.
Vanaf 1894 kwam de in Amsterdam geboren civiel ingenieur Pieter Hanrath (1848-1918), hij was o.a. de ingenieur van de aanleg van de paardentramweg van het Oosterspoor tot Hotel de Keizerskroon aan de Koningstraat. Hanrath woonde hier met zijn vrouw Immetje Proost (1858-1935) en hun drie kinderen.

Vanuit Kampen kwamen in 1901, op 13 augustus, het gezin van de in Kampen geboren machinefabrikant William Edward Penning (1850-1904). William was getrouwd met de in Amsterdam geboren Jacoba Hendrika Lucia Berghuijs (1843-1932). Ze woonden hier met twee dochters en twee zonen. De inwonende dienstbode Gerrigje Lieber (1879) was ook meeverhuisd vanuit Kampen. Op 14 mei 1903 verhuizen ze naar de gemeente Voorst. In 1907 werd het huis geveild in opdracht van de erven W.E. Penning.

De volgende bewoners zijn papierfabrikant Jan van Delden (1842-1915) en zijn vrouw Elberta Lamberta Pannekoek (1851-1935). Elberta heeft hier tot aan haar overlijden in 1935 gewoond

Op 4 april 1936 wonen hier de in Varik geboren deurwaarder Teunis Hendrik Werner (1873-1939) en zijn in Zaltbommel geboren vrouw Johanna Cornelia Valkenburgh (1875-1951). Ze woonden hier met een zoon en dochter.

Vanuit de Soerenseweg 154 komt in mei 1941 de arts Renicus Suffridus Hermanides. Hij had zijn praktijk aan de Stationsstraat 11 maar vanaf 13 juli 1941 verhuisde de praktijk ook naar hier. Tussen 1943 en 1948 is Hermanides opgevolgd door dr. J.A. Hermans.


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? info@parkenbuurt.nl

Peter Koldewijn: De oude foto is genomen uit de voortuin van Regentesselaan 3, waar de ouders van mijn oma, Jan van Delden (1842-1915) en Elberta Lamberta Pannekoek (1851-1935), destijds woonden. De foto moet genomen zijn tussen 1930-1935.