Regentesselaan 29


Voorheen: "Villa Mithra" en "Villa Atty"
Bouwjaar: 1884

Op 15 november 1882 koopt de timmerman Huibert Broekhuis een stuk tuingrond van W.J.H. de Heus. In 1884 verkoopt hij de grond voor de huizen op nummer 27, 29 en 31. De grond voor nummer 25 verkoopt hij in 1885. De huizen op nummer 27, 29 en 31 zijn gebouwd in 1884 en nummer 25 in 1885. Dit huis heeft zeer waarschijnlijk eenzelfde verbouwing ondergaan als nr. 25 en is er een verdieping bovenop gebouwd. Van nummer 29 is alleen een bouwtekening bekend met de verdieping erop, uit 1937.

In ieder geval in 1887 en mogelijk al eerder woonde hier de in Doetinchem geboren Cornelia Jacoba Maria van der Kaaij (1821-1903). Zij was weduwe van de in Dordrecht geboren burgemeester van Dinxperlo en tabaksfabrikant Willem Grimm (1806-1865). De weduwe woonde hier met 2 kinderen en een kleinzoon. Mogelijk waren ze de eerste bewoners maar dat heb ik (nog) niet met zekerheid kunnen vaststellen.

Vanaf ca. 1904 woonde hier het gezin van de in Wieringerwaard geboren meubelmaker Willem van Twuiver (1877-1930) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Aleida Smit (1878-1948). Twuiver had een meubelzaak aan de Deventerstraat AA 398 (nu nr. 5). Op dit adres had hij ook een kunstzaal waar geregeld exposities werden gehouden (zie onderstaande ansichtkaart). Op 2 januari 1906 verhuisden ze naar Leiden.

Vanuit Oranjelaan 9 kwam in 1906 de in Hillegom geboren collectrice van de staatsloterij, Geertrui van Til (1870-1926), zij was weduwe van de in Idaarderadeel geboren Pieter de Vries (1862-1902). Geertrui had destijds het alleenrecht van verkoop van staatsloten in Apeldoorn, deze functie werd vaak aangeboden aan weduwen van goede komaf, tevens runde zij hier een pension onder de naam; "Villa Atty" getuige een advertentie in 1909.
In september 1911 kwam vanuit Haarlem de vrouwenarts A.J. Risseeuw inwonen en op 25 september 1917 hertrouwde Geertrui van Til met hem. Op 29 mei 1914 verhuizen ze naar de Generaal Van Heutszlaan 8 waar Geertrui een dokerswoning heeft laten bouwen naar ontwerp van architect Henk Wegerif.

Vanaf mei 1914 was hier pension "Villa Mithra" gevestigd. De pensionhoudster was de in Gorinchem geboren Maria Adriana Morelis (1864-1952 ). In een adresgids van 1911 lezen we dat zij ook Leerares in de Knipkunst was aan de Heuvellaan. Ze was niet erg honkvast want we komen haar naam op heel veel adressen tegen.

Vervolgens heeft het pand lang een pensionachtige invulling gehad. Vanaf de jaren '60 was er ook nog een rust- en verzorgingshuis genaamd; Eureka gevestigd. De directrice was de zuster K. Buys-Kloosterman. Ook is de villa nog bewoond geweest door Tamil-vluchtelingen. De laatste bewoners waren jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen van de Stichting Pluryn.

Foto: Coll. W. Boomgaard

Foto: Coll. Coda