Regentesselaan 22


Bouwjaar: Ca. 1885

De eerste bewoners van deze villa waren de in Rotterdam geboren Tonie Sol (1828-1899) en zijn eveneens in Rotterdam geboren vrouw Cornelia Jacoba Groeneveld (1829-1921). Inwonend waren de dienstbode Gerritje van Holten en de in CuraƧao geboren gepensioneerde kapitein der marine Karel Hermanus Koentze (1829-1915). In 1893 verhuisden ze naar Utrecht.

De volgende bewoners kwamen op 12 juli 1894 en waren de in Den Helder geboren gepensioneerde majoor van het Oost-Indisch leger Jan Adrianus Arnoldus in 't Velt (1843-1935) met twee dochters en twee zonen. Zijn vrouw Johanna Catharina (Jansje) van Cortenberghe (1848-1926) staat hier niet ingeschreven maar via een advertentie in de Apeldoornsche Courant van 3 maart 1896 vraagt zij wel om een "Noodhulp". Op 24 april 1896 verhuizen ze naar Utrecht. In 1913 komen ze weer terug in Apeldoorn en wonen dan aan de Louisalaan 14.

Na de familie In 't Velt komt in 1896 de in Grou geboren mej. Grietje Boltjes (1847-1926), zij kwam van nr. 42 waar ze inwonend was. Omstreeks 1902 verhuist ze naar de Mr. Van Rhemenslaan 3.

De volgende bewoner is de in Amsterdam geboren Anna Maria Beumer (1826-1917), zij was weduwe van de houtzaagmolenaar (te Nieuwveen) Jan Jacob van de Stadt (1826-1875). Zij woonde hier met twee dochters en enkele inwonenden. Na het overlijden van Anna Maria in 1917 werd de oudste dochter Hillegonda Ida de hoofdbewoonster. De zussen verhuisden waarschijnlijk in 1920 naar Canadalaan 21.

Op 16 juni 1921 kocht de in Gouderak geboren huisarts Willem Carel Haverkamp (1882-1945) de villa op een veiling voor fl. 15.700,-. Haverkamp trouwde op 13 oktober 1926 met de in Haarlem geboren Maria Catharina Jak. (1895-1986). In het adressenboek van 1963 staat Maria Catharina Jak nog steeds genoteerd als bewoner.


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? info@parkenbuurt.nl