Regentesselaan 17


Bouwjaar: 1897
Architect/aannemer: T. Eijbers

In 1896 kocht de timmerman/aannemer Teunis Eijbers van de Griftstraat 27 een stuk bouwgrond op de hoek van de Regentesselaan en de Canadalaan. In 1897 bouwde hij daar het huis op nummer 17, in 1898 het huis op nummer 19 en het huis aan de Canadalaan 28, waarschijnlijk allen naar eigen ontwerp. In 1919 werd het huis verkocht door de weduwe Eijbers voor fl. 11.500,- aan J.W. van Lerven die het een jaar later weer verkocht.

De eerste bewoner kwam op 18 mei 1897, het was de in Nieuwveen geboren Nicolaas Antonius Schouten (1855-?). Hij woonde hier alleen met een dienstbode. Op 26 oktober verhuisde hij naar een andere plaats (niet leesbaar).

Op 2 mei 1900 kwam het gezin van de in Vianen geboren makelaar Johann Philipp Georg Lo w (1840-?) en zijn in Ommen geboren Hillegonda Sophia Hendrika Siegvried (1842-?) Ze woonden hier met twee zonen en een dochter. Op 1 oktober van het zelfde jaar vertrokken ze alweer naar Den Haag.

De volgende bewoner was de incasseerder/assuradeur Berend Jansen (1869-?). Hij woonde hier met zijn vader, moeder, een broer en een nicht. Het hele gezin was in Ede geboren behalve de nicht, zij was in Staveren geboren. Jansen hield tot oktober 1904 kantoor aan huis.

Op 2 september 1908 komt de in Amsterdam geboren oud leraar/instituteur nu pensionhouder Jan Nicolaas Groes (1836-1919), hij was getrouwd met de in Groningen geboren Carolina Harders (1836-1924). Ze wonen hier met een dochter en vele pensiongasten. Op 5 januari 1919 overleed de pensionhouder en vertrekt de weduwe naar de Bosweg 12.

In 1920 kocht de in Koog aan de Zaan geboren pensionhoudster/verpleegster Anna Sijbregt Ennema (1870-1950) de villa en liet hem in 1932 verbouwen naar een ontwerp van de architect: J.A. Heuvelink. De pensionhoudster heeft hier tot haar overlijden op 29 december 1950 gewoond.

-Dit huis is in 1901 onderdeel geweest van een hoofdprijs in een loterij. Zie hoofdstuk Historie; "Loterij"


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? info@parkenbuurt.nl