Regentesselaan 17


Bouwjaar: 1897
Architect/aannemer: T. Eijbers

In 1896 kocht de timmerman/aannemer Teunis Eijbers van de Griftstraat 27 een stuk bouwgrond op de hoek van de Regentesselaan en de Canadalaan. Hij verdeelde dit in drie kavels voor drie villa's. Regentesselaan 17 bouwde hij in 1897. De villa's Regentesselaan 19 en de Canadalaan 28 werden in 1898 gebouwd. In 1919 werd Regentesselaan 17 verkocht door de weduwe Eijbers voor fl. 11.500,- aan J.W. van Lerven die het een jaar later weer verkocht.

De eerste bewoner kwam op 18 mei 1897, het was de in Nieuwveen geboren Nicolaas Antonius Schouten (1855-19?). Hij woonde hier alleen met een dienstbode. Op 26 oktober 1899 verhuisde hij naar Hannover (Dld).

Op 2 mei 1900 kwamen vanuit Den Haag het gezin van de in Vianen geboren makelaar Johann Philipp Georg Loëw (1843-1928) en zijn in Ommen geboren vrouw, Hillegonda Sophia Hendrika Siegvried (1842-1914). Ze hadden drie inwonende kinderen die alle in Amsterdam geboren waren, Johann Philipp Georg (1873), Sophia Hendrika (1875) en Willem Cornelis (1877). Op 1 oktober van dat zelfde jaar vertrokken ze alweer naar Den Haag.

De volgende bewoner was de in Ede geboren incasseerder/assuradeur, Berend Jansen (1869-19?). Hij woonde hier met zijn vader, moeder, een broer en een nicht. Het hele gezin was in Ede geboren behalve de nicht, zij was in Staveren geboren. Jansen hield tot oktober 1904 kantoor aan huis. Daarna woonde hij aan de Paslaan 13. Zijn familie bleef wonen.

Vanaf 2 september 1908 wonen hier de in Amsterdam geboren Jan Nicolaas Groes (1836-1919) en zijn in Groningen geboren vrouw, Carolina Harders (1836-1924). Zij hadden één inwonende dochter. en vele pensiongasten. Op 5 januari 1919 overleed de pensionhouder en kort daarna vertrok de weduwe naar de Bosweg 12.

In 1920 kocht de in Koog aan de Zaan geboren pensionhoudster/verpleegster Anna Sijbregt Ennema (1870-1950) de villa. In 1932 liet zij het huis verbouwen naar een ontwerp van de architect J.A. Heuvelink. De pensionhoudster heeft hier tot haar overlijden op 29 december 1950 gewoond.

-Dit huis is in 1901 onderdeel geweest van een hoofdprijs in een loterij. Zie hoofdstuk Historie; "Loterij"


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? info@parkenbuurt.nl