Voor 1898: Middellaan

Raadsvergadering 30 augustus 1898: Ter herinnering aan de regering van H.M. de Koningin-Weduwe, Regentes, die den 31sten dezer zal zijn geëindigd en als hulde van hetgeen door Hare Majesteit in het belang van de gemeente Apeldoorn steeds werd gedaan, aan de "Middellaan" den naam te geven van "Regentesselaan".

Adelheid Emma Wilhelmina Theresia (1858-1934), prinses van Oranje-Nassau, prinses van Waldeck-Pyrmont, was de tweede echtgenote van koning Willem III en koningin-regentes der Nederlanden van 1890 tot 1898.


Alle panden in de Regentesselaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Regentesselaan 1

Oude huisnummers: AA 356 - A 810
Bouwjaar: 1895
Architect: J.A. Wijn
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners van deze villa was het gezin van de in Twisk (NH) geboren architect Jan Albertus Wijn (1857-1932). Jan was getrouwd met de in Wieringen geboren Sybilla Wilhelmina Driessen (1857-1935) en ze hadden vijf zonen.
Dit woonhuis is door hemzelf ontworpen. Hij woonde en werkte eerst aan de Stationsstraat en in 1895 kwamen ze hier wonen. Wijn heeft veel fraaie panden ontworpen waaronder ook diverse jugendstilpanden in het centrum. Eén van zijn mooiste ontwerpen was de damesmodewinkel "Magasin de Nouveautés" van de gebroeders Levy aan de Hoofdstraat 144 (gesloopt). In 1902 verhuisde Wijn naar de Princessenlaan 3 (nu Emmalaan 3).

Van 1908 tot 1923 is deze villa onder meer in gebruik geweest als pension "De Greeff". In 1966 kwam het pand in handen van de buurman op de hoek, de Amsterdamse Bank, die daar in 1928 een mooi bankgebouw had laten bouwen.
Rond 1991 werd het bankgebouw samen met de villa op Regentesselaan 1 gesloopt en verrees daar het huidige pand, toen voor de Nederlandse Middenstands Bank, naar een ontwerp van het architectenbureau Alberts en Van Huut.

-Extra foto en advertentie uit een VVV-gids, klik HIER

Regentesselaan 3

Oude huisnummers: AA 357 - A 775 - A 350/5
Bouwjaar: 1880
Architect/aannemer: C. Emming
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Peter Koldewijn

Het huis aan de Regentesselaan 3 is gebouwd doorCasparus Emming. Emming kocht de grond op 3 mei 1879 voor tweehonderd en veertig gulden van jonkheer W.H. Teding van Berkhout. De jonkheer had de grond op 8 april 1878 gekocht van Hendrik Christiaan van der Houven van Oordt, die in 1874 het landgoed De Pasch had gekocht met het doel het hele landgoed te verkavelen en de kavels te verkopen als bouwgrond.
Emming bouwt op de grond van het perceel een huis, waarbij hij verplicht was om de stenen voor de bouw te kopen bij Van der Houven van Oordt, die ook steenfabrikant was.
Het perceel H2247 met het door hem gebouwde huis verkoopt Emming op 7 februari 1881 aan de in Batavia geboren mr. Johan Pieter Gerardus Moorrees (1814-1907), landeigenaar en wonende te Apeldoorn op het landgoed Hohenheim voor de prijs van zevenduizend gulden.

De landeigenaar ging hier niet zelf wonen maar de eerste bewoner was zijn in Deventer geboren dochter, Aleida Gerharda Berendina Moorrees (1850-1927). Aleida was weduwe van de tabakshandelaar Christiaan Willem Moorrees (1847-1881). Op 11 april 1881 kwam zij vanuit de gemeente Voorst hier wonen met dochter W.A.P.G. Moorres (1870) en zoon J.P.G. Moorrees (1874). Inwonend waren de nicht Jacoba Moorrees (1871) en Anna Madeleine Lamaison (1836). Eind 1886 verhuisde de weduwe naar de Deventerstraat.

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 5

Oude huisnummers: AA 358 - A 776 - A 350/6
Voorheen: "Villa Valburg"
Bouwjaar: 1882
Architect/aannemer: C. Emming
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. Coda

De villa op nummer 5 is in 1882 gebouwd in opdracht van Jan Gerard Jurling, kassier en later gasfabrikant.

De eerste bewoners kwamen vanuit de Paslaan 15 en waren dus de in Amsterdam geboren Jan Gerard Jurling (1849-1888) en zijn in Dusseldorf geboren vrouw Henri tte Louise Westendorp (1861-1920), ze woonden hier met dochter Adriana Henri tte Louise (1881) en zoon Jan Gerard (1884). Na het overlijden van Jan Gerard sr. vertrok de weduwe met de kinderen op 31 juli 1888 naar Utrecht.

In 1914 werd ten gunste van de erven weduwe Jurling de villa op een veiling verkocht.

Na restauratie in 1915 kwam de villa, groot 6 are, 5 centiare, weer op een veiling ten gunste van erven mej. I.C.D.P. Steenberg en werd verkocht op 25 mei voor fl. 5525,- aan dhr. A.J. van Santen te Almelo.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Regentesselaan 7

Oud huisnummer: AA 358/2
Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: F.W. Geurden
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoner was de in Wormerveer geboren Maartje Boon (1846-1929), zij was weduwe van de in Texel geboren rustend arts Willem Stolp Pzn. (1844-1910). In 1928 verhuisde zij naar de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 11.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Regentesselaan 9


Bouwjaar: 1912
Architect: A.H. Wegerif
Status: Karakteristiek

Op deze plek liet H.C. van der Houven van Oordt in 1877 een villa bouwen (zie oude foto bij nr. 11), die hij in 1879 verkocht aan de gepensioneerde Assistent Resident F.W.H. van Straten. In 1912 kocht de architect A.H. Wegerif de villa, om hem te slopen. Hij bouwde daar naar eigen ontwerp de woning op nummer 9 en een woning voor hemzelf op nummer 11.

Regentesselaan 11

Oude huisnummers: AA 352 - A 682 - A 348
Vorige villa: "Villa Schoonoord"
Bouwjaar: 1877
Architect: Niet bekend
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

"De Pasch"
Bouwjaar: 1912
Architect: A.H. Wegerif
Eeste steen: klik HIER
Status: Rijksmonument

Op deze plek liet H.C. van der Houven van Oordt in 1877 een villa bouwen, (villa Schoonoord, zie oude foto), als één van de eerste in zijn opdracht gebouwde woningen aan het Oranjepark. In 1879 verkocht hij de villa aan de gepensioneerde Assistent Resident F.W.H. van Straaten.

In 1912 kocht de architect A.H. Wegerif de villa, (tot dat moment in gebruik als pension Simpang van mej. M. de Haan) om hem te slopen. Hij bouwde daar naar eigen ontwerp de woning op nummer 9 en een woning voor hemzelf op nummer 11.

Het atelier van Wegerif met tekenkamer en kantoor was ondergebracht in de lage vleugel aan de Van der Houven van Oordtlaan. Het dak van de galerij wordt gedragen door vierkante houten zuilen op ronde voet. Ook de oorspronkelijke door Wegerif ontworpen stoelen op het terras hebben dat typische detail.
In het interieur bevinden zich nog enkele oorspronkelijke onderdelen, waaronder een eiken trap(penhuis), een in wit en zwart marmer uitgevoerde badkamer, enige losse meubelstukken en een haardnis in de voormalige woonkamer.
In 1930 is het pand verkocht aan de Vereniging voor diaconessenarbeid en in gebruik geweest bij het Oranje-groene kruis. In 1953 is het daartoe nog uitgebreid en verbouwd; op de bouwtekening uit die tijd is te zien dat er ook een stalling voor 50 kinderwagens geprojecteerd was.

-Meer foto's, klik HIER

Regentesselaan 13

Oude huisnummers: AA 224 - A 750/2
Bouwjaar: 1895
Architect: C.W.A. de Groot
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Notariskantoor Pels Rijcken

In 1894 kocht de weduwe De Vries-Boltjes een stuk grond aan de Regentesselaan, waar zij in 1895 een villa liet bouwen. Onder meer de chirurgen A.J. Risseeuw en C. Oudenaarden hebben er gewoond en in 1983 werd notaris C.P. Perlot de eigenaar.

-Extra foto's, klik HIER

Regentesselaan 15

Oud huisnummer: AA 228
Bouwjaar: 1899
Architect: J.A. Wijn
Oude foto: Coll. Coda

In 1896 kocht het bestuur van de vrijmetselaarsvereniging "De Veluwe" een stuk grond aan de Regentesselaan en liet daar in 1899 een logegebouw van 100 vierkante meter neerzetten naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. De aannemer M. Jeths uit de Badhuisweg realiseerde het gebouw voor een bedrag van fl. 5252,- Op 7 april 1900 werd het gebouw in gebruik genomen. In de 2e wereldoorlog werd de vrijmetselarij als "volksvijandige organisatie" verboden en werd het gebouw, de bibliotheek, de attributen en financiële middelen door de Duitsers verbeurd verklaard en werd het gebouw verkocht. In oktober 1946 werd het gebouw weer in eigendom teruggeven aan de loge. In 1951 werd het pand te klein en is de loge verhuist naar de Mr. Van Hasseltlaan 29. Heden ten dage is het pand aan de Van Hasseltlaan nog steeds een logegebouw van vrijmetselaars.

Na de vrijmetselaars waren er nog kort twee kerken gehuisvest, namelijk; de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen en de kerk der zevende-dags adventisten. Vervolgens het "Veluwe Theater" en daarna de seks-bioscoop "Pallas". Nu is het in gebruik als sportschool.

-Voor een tekening van het Parktheater en een foto van een glas-in-lood raam, klik HIER

Regentesselaan 17

Oude huisnummers: AA 229 - A 682/4
Bouwjaar: 1897
Architect/aannemer: T. Eijbers

In 1896 kocht de timmerman/aannemer Teunis Eijbers van de Griftstraat 27 een stuk bouwgrond op de hoek van de Regentesselaan en de Canadalaan. Hij verdeelde dit in drie kavels voor drie villa's. Regentesselaan 17 bouwde hij in 1897. De villa's Regentesselaan 19 en de Canadalaan 28 werden in 1898 gebouwd. In 1919 werd Regentesselaan 17 verkocht door de weduwe Eijbers voor fl. 11.500,- aan J.W. van Lerven die het een jaar later weer verkocht.

De eerste bewoner kwam op 18 mei 1897, het was de in Nieuwveen geboren Nicolaas Antonius Schouten (1855-19?). Hij woonde hier alleen met een dienstbode. Op 26 oktober verhuisde hij naar Hannover (Dld).

-Regentesselaan 17 is in 1901 onderdeel geweest van een hoofdprijs in een loterij. Zie hoofdstuk Historie; "Loterij"

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 19

Oude huisnummers: AA 231 - A 682/5
Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: T. Eijbers

In 1896 kocht de timmerman/aannemer Teunis Eijbers van de Griftstraat 27 een stuk bouwgrond op de hoek van de Regentesselaan en de Canadalaan. In 1897 bouwde hij daar het huis op nummer 17, in 1898 het huis op nummer 19 en het huis aan de Canadalaan 28, waarschijnlijk allen naar eigen ontwerp.

De eerste bewoners kwamen op 14 december 1898 vanuit Denemarken naar hier, het waren de in Deventer geboren ingenieur Hendrik Willem Jan Otterbeek Bastiaans (1855-1925) en zijn in Huizinge geboren vrouw Henriette van Cleeff (1851-1919). Op 19 mei 1899 verhuisden ze alweer naar Delft.

-Dit huis is in 1901 onderdeel geweest van een hoofdprijs in een loterij. Zie hoofdstuk Historie; "Loterij"

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER
-Meer lezen over onderduikers in Regentesselaan 19, klik HIER

Regentesselaan 21-23

Oude huisnummers 1e pand: A 629 - A 311/12
Oude huisnummers 2e pand nr. 21: AA 168/2 - nr. 23: AA 168
Bouwjaar 1e pand: 1885

Links: "Catharina" Rechts: "Alijda"
Bouwjaar huidig pand: 1906
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

In 1885 is aan de Regentesselaan een huis gebouwd voor de in Bodegraven geboren emeritus-predikant Willem Kapteijn (1819-1906) en zag er waarschijnlijk uit zoals nr. 25 vóór de verbouwing. De dominee was gehuwd met de in Apeldoorn geboren Maria Mulder (1825-1906).
Rond 1892 komt hier het gezin van de architect/bouwkundige Henri Ferdinand Suijck te wonen. Kapteijn verhuist naar de Loolaan maar is nog wel eigenaar, hij verkoopt dit pand in 1898 aan de in Borger geboren Willem Diemer (1837-1926) die ook emeritus-predikant was.
Diemer laat in 1906 het huis verbouwen en laat er een dubbele villa van maken naar een ontwerp van Andries van Driesum. Aannemer was de timmerman Gerrit Jochems (1882-1955) van de Loseweg 5. Op de bouwtekening is te zien dat op de gevelsteen van de borstwering "1906" is aangebracht, op een oude ansicht is te zien dat dit gewijzigd is en dat er "Repos Ailleurs" is aangebracht wat betekent "Elders de rust".
Willem Diemer gaat in de linkerhelft wonen.

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 25

Oude huisnummers: AA 167 - A 628 - A 311/11
Voorheen: "Villa Eleonora"
Bouwjaar: 1885
Architect/verbouwing: A van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Op 15 november 1882 koopt de timmerman Huibert Broekhuis een stuk tuingrond van W.J.H. de Heus. In 1884 verkoopt hij de grond voor de huizen op nummer 27, 29 en 31. De grond voor nummer 25 verkoopt hij in 1885. De huizen op nummer 27, 29 en 31 zijn gebouwd in 1884 en nummer 25 in 1885.
De huizen op nummer 25, 27 en 31 zijn identiek van bouw en waarschijnlijk heeft nummer 29 in zijn eerste voorkomen ook dezelfde vorm, een huis met alleen een zolderverdieping en op de begane grond twee raampartijen met een deur in het midden.
Van nummer 29 is alleen een bouwtekening bekend met de verdieping erop, uit 1937.

Van nummer 25 hebben we een bouwtekening bijgevoegd, waar het huis in de oude vorm is afgebeeld en er een verdieping op is gebouwd in de vorm zoals het huis er nu nog staat. De ontwerper van deze verbouwing in 1910 was de architect A. van Driesum, die toen aan de overkant in de Bas Backerlaan 4 woonde.

De eerste bewoners kwamen vanuit Den Haag op 14 september 1885 en was het gezin van de in Amsterdam geboren Gerardus Hermanus Josephus Sandman (1842-1912). Sandman was getrouwd met de eveneens in Amsterdam geboren Catharina Juliana Wantzing (1851-1931) en ze hadden één inwonende dochter, de in Batavia geboren Eleonora Catharina Maria (1878) naar wie de villa vernoemd werd.
Op donderdag 23 maart 1899 was er een inboedelveiling waar de gehele huisraad werd geveild en vijf dagen later vertrok het gezin weer naar Nederlands-Indi .

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Regentesselaan 27

Oude huisnummers: AA 166 - A 627 - A 311/10
Bouwjaar: 1884

-Meer info, zie nr. 25.

De eerste bewoners waren het gezin van Johannes Gerritsen (1825-1884) en Wilhelmina Hendrika Kiesouw (1818-1886), ze hadden één inwonende dochter; Wilhelmina Hendrika Gerritsen (geb. Amsterdam, 1857). Na het overlijden van beide ouders vertrekt de dochter op 6 april 1886 naar Amsterdam.

De volgende bewoners zijn de in Leeuwarden geboren Albertus Jacobus Hamerster Dijkstra (1842-?) en zijn in Groningen geboren vrouw Fenna Wouters (1838-1910).

Regentesselaan 29

Oude huisnummers: AA 165 - A 626 - 311/9
Voorheen: "Villa Mithra" en "Villa Atty"
Bouwjaar: 1884
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op 15 november 1882 koopt de timmerman Huibert Broekhuis een stuk tuingrond van W.J.H. de Heus. In 1884 verkoopt hij de grond voor de huizen op nummer 27, 29 en 31. De grond voor nummer 25 verkoopt hij in 1885. De huizen op nummer 27, 29 en 31 zijn gebouwd in 1884 en nummer 25 in 1885. Dit huis heeft zeer waarschijnlijk eenzelfde verbouwing ondergaan als nr. 25 en is er een verdieping bovenop gebouwd. Van nummer 29 is alleen een bouwtekening bekend uit 1937 met de verdieping erop.

In ieder geval in 1887 en mogelijk al eerder woonde hier de in Doetinchem geboren Cornelia Jacoba Maria van der Kaaij (1821-1903). Zij was weduwe van de in Dordrecht geboren burgemeester van Dinxperlo en tabaksfabrikant Willem Grimm (1806-1865). De weduwe woonde hier met twee kinderen en een kleinzoon. Mogelijk waren ze de eerste bewoners maar dat heb ik (nog) niet met zekerheid kunnen vaststellen.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 31

Oude huisnummers: AA 164 - A 625 - A 311/8
Bouwjaar: 1884
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op 15 november 1882 koopt de timmerman Huibert Broekhuis een stuk tuingrond van W.J.H. de Heus. In 1884 verkoopt hij de grond voor de huizen op nummer 27, 29 en 31. De grond voor nummer 25 verkoopt hij in 1885. De huizen op nummer 27, 29 en 31 zijn gebouwd in 1884 en nummer 25 in 1885.

De in Rotterdam geboren Robbert van Eijsden (1810-1890) en zijn eveneens in Rotterdam geboren nicht Petronella Adriana van Eijsden (1841-1914) waren waarschijnlijk de eerste bewoners. Inwonend was de in Ruinerwold geboren tuinman Johannes Smit (1865-?). Robbert was schilder en musicus. Van 1830 tot 1884 was hij leraar aan de academie in Rotterdam. Na zijn overlijden in 1890 verhuisde de nicht in 1891 naar hiernaast op nr. 33. De dienstbode, Maria Johanna Agnes van der Heuvel verhuisde mee.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 33

Oude huisnummers: AA 162 - A 624 - 311/7
Bouwjaar: ca. 1885
Architect/aannemer: Niet bekend

De eerste bewoners waren de in Den Haag geboren godsdienstonderwijzer Christiaan Stefanus van der Voet (1844-1921) en zijn in 's-Gravenzande geboren vrouw Trijntje Vreugdenhil (1844-1930). Op 12 september 1887 vertrokken ze naar Den Haag.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 2


Het huis op de hoek van de Regentesselaan en de Deventerstraat had vroeger een huisnummer aan de Deventerstraat namelijk nr. 27, het is gebouwd in 1903 in opdracht van de weduwe van de inktfabrikant Neelmeijer. In 1927 is het pand verbouwd tot kantoor voor de Hulp-en Spaarbank.

Waarschijnlijk omdat de Bank aan de Kerklaan te klein werd kocht de Vereniging in 1927 de villa op de hoek van de Regentesselaan en de Deventerstraat die toen werd verbouwd tot kantoorgebouw voor de Hulp- en Spaarbank te Apeldoorn. Het pand aan de Kerklaan kwam toen zoals eerder verteld in handen van de apotheker Douwes Dekker.
Ons is nog niet duidelijk of de Hulpbank nu verdwenen is in de loop der jaren; we vinden later alleen maar aanduidingen van de Spaarbank voor de Gemeente Apeldoorn en in 1973 wordt deze bank overgedragen aan de Stichting Nutsspaarbank, die in datzelfde jaar weer van naam veranderd in de Stichting Bondsspaarbank.

Wanneer je de Hulpbank en de Spaarbank als één bedrijf beschouwt dan hadden we in 2007 een 150-jarig jubileum kunnen vieren; wanneer je alleen de Spaarbank beschouwt dan had de SNS-bank (zoals hij nu heet) in Apeldoorn in 2008 een 150-jarig jubileum kunnen vieren.

-Zie ook Kerklaan 16

Voorheen: Regentesselaan 2

Oud huisnummer: AA 355/2
Bouwjaar: 1903
Architect: A. van Driesum
Oude foto: Coll. VOA.

Dit huis is in 1903 gebouwd naar een ontwerp van de architect Andries van Driesum in opdracht van de makelaar Willem Mensink. (1866-1920). Uit de aanbesteding blijkt dat het werk is gegund aan de timmerman Joh. Veeneman uit de 1e Wormenseweg voor een bedrag van fl. 5248,- zonder het gas- en loodgieterswerk.
Mensink was eerder koperslager en had een zaak aan de Dorpstraat 121, dit pand aan de huidige Hoofdstraat lag op de hoek met de Korenstraat. Mensink was weduwe van de in Maassluis geboren Catharina Kapteijn (1870-1901), met haar had hij drie kinderen, Jan Gradus (1896), Pieter Koenraad (1899-1952) en Anna Catharinarina (1901), beide zonen zijn later architect geworden en hebben vele gebouwen in Apeldoorn ontworpen.
Willem Mensink hertrouwde met de in Den Haag geboren Johanna Christina van der Valk (1876-1953) en met haar kreeg hij nog twee dochters; Tonia Hendrika (1908) en Janna (1913). Na het overlijden van Willem in 1920 heeft zijn vrouw hier nog gewoond tot 7 november 1928.

In 1978 werd de oude villa verkocht aan de buurman, de SNS-bank die de villa gebruikte als kantoor. Bij de nieuwbouw van de SNS-bank in 1986 is de villa gesloopt.

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 2h

Bouwjaar: 1930
Architect: G.W. van den Beld
Eerste steen: klik HIER
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Peter Koldewijn

De villa op nummer 2h is een ontwerp van de architect G.W. van den Beld en werd in 1930 gebouwd in opdracht van mevr. Schut-Eikendal.

Peter Koldewijn: De oude foto is genomen uit de voortuin van Regentesselaan 3, waar de ouders van mijn oma, Jan van Delden (1842-1915) en Elberta Lamberta Pannekoek (1851-1935), destijds woonden. De foto moet genomen zijn tussen 1930-1935.

Regentesselaan 4

Bouwjaar: 1914
Architect/aannemer: L. Tiethoff
Status: Karakteristiek pand

Regentesselaan 4 werd gebouwd in 1914 naar een ontwerp van de aannemer Laurens Tiethoff van de Asselsestraat 12 in opdracht van de steenfabrikant Nicolaas de Bruijn.

-Extra foto, klik HIER

Regentesselaan 6


Bouwjaar: 1913
Architect: J.H. Wessels
Status: Karakteristiek pand

Regentesselaan 6 werd in 1913 gebouwd in opdracht van Kornelis Geertsema naar een ontwerp van de architect Johannes Hendrik Wessels. In 1930 maakte de architect Chr. ten Tuynte een ontwerp voor een verbouwing tot kantoor in opdracht van notaris Brouwer.

Op de tekening hieronder uit 1990 van de Apeldoornse tekenleraar Pieter Man in't Veld is het pand nog redelijk in originele staat te zien. De tekening is zeer waarschijnlijk in opdracht gemaakt voor het notariskantoor De Graaf & Meuwese dat er toen gehuisvest was.

Regentesselaan 8

Oude huisnummers landgoed "De Pasch": AA 355 - A 774 - A 347

Bouwjaar: 1911
Architect: A.H. Wegerif
Eerste steen: klik HIER
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op 22 september 1908 had de caféhouder Willem Vloon een aantal percelen toegewezen gekregen op de veiling van het kleine landgoed "De Pasch". In 1911 verkocht hij een paar stukjes bouwterrein van die gekochte percelen, eerst ging de gemeente een "Leesmuseum" (openbare bibliotheek) bouwen. De gemeente schakelde daarvoor de architect A.H. (Henk) Wegerif in die een mooi ontwerp maakte.

Het is in 1911 gebouwd op de plek van het oude landhuis De Pasch. Dat landhuis hoorde bij het landgoed "De Pasch", dat na in 1874 te zijn geveild, aan de basis van de villawijk "De Parken" heeft gelegen. Het landhuis met de direct eromheen gelegen tuin is nog lang blijven staan tot de laatste eigenaar, de familie De Fielliettaz Goethart het ook in 1908 heeft laten veilen. Op 22 september 1908 kreeg de caféhouder Willlem Vloon een aantal percelen toegewezen op de veiling van het kleine landgoed "De Pasch". In 1911 verkocht hij een paar stukjes bouwterrein van die gekochte percelen, aan de Vereeniging "Openbare Leeszaal en Bibliotheek" die er een "Openbaar Leesmuseum liet bouwen.

Oprichten Vereeniging
In de Apeldoornsche Courant van 1 februari 1911 stond onder Plaatselijk nieuws een verslag van de vergadering ter constituering der Vereeniging "Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Apeldoorn. Dhr. J. Esmeijer zette in een uitvoerige rede uiteen dat de behoefte aan geestelijke ontwikkeling steeds groter werd en dat door samenwerking veel bereikt kon worden. Hij was blij dat er nu al 300 leden zich hadden aangemeld uit verschillende groepen van ingezetenen om samen te komen tot de oprichting van een Leesmuseum.
In dezelfde krant onder het kopje Leeszaal een sfeer-verslag van Ietje Kooistra, één van de bestuursleden en directeur van de Rijkskweekschool. Zij zegt onder meer: "stel u voor een paar ruime, lichte lokalen, -behaaglijk en smaakvol, ofschoon eenvoudig ingericht. Aan de wanden, voorzover niet door boekenkasten ingenomen, hangen mooie schilderijen en platen, die nu en dan worden vervangen. Een lokaal als leeskamer voor kranten, tijdschriften en brochures en een lokaal als boekenkamer, met roman literatuur, waarbij zedelooze romans worden geweerd".

Bouw Leesmuseum
In de Apeldoornsche Courant van 25 maart 1911 stond een verslag van de Ledenvergadering van de Vereeniging "Openbare Leeszaal en Bibliotheek in de kleine zaal van de Soci teit ter behandeling van een bestuursvoorstel om een stuk grond te kopen en geld te lenen voor het stichten van een gebouw. De voorzitter, dhr. J. Esmeijer vertelde dat er eerst verschillende bestaande villa"s waren bekeken. Een leegstaande etage van een gebouw van de heer Ten Bosch aan de Van Kinsbergenstraat (Randerode?) was ongeschikt gebleken; een huis aan de Paslaan had te donkere kamers en een huis aan de Griftstraat lag niet op goeden stand. Tenslotte is op voorstel van de voorzitter besloten om een eigen gebouw te stichten, waarvoor ook weer verschillende terreinen bezichtigd waren. Na enkele besprekingen kwam het voorstel op tafel voor een terrein bij de Regentesselaan hoek Van Swietenlaan, dat vooral wat de stand betreft en de mogelijkheid van uitbreiding geschikt zou zijn.
De kosten van het gebouw werden geschat op fl. 8800,- de grond op fl. 2000,- en de centrale verwarming op fl. 1300,- Aan den heer A. Radstaak werd machtiging verleend de zaak verder af te handelen.

Opening Leesmuseum
In de Apeldoornsche Courant van 3 januari 1912 staat een uitgebreid verslag van de opening van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek, waaruit goed kan worden afgeleid hoe het gebouw er toen uitzag. Het was een vierkant gebouw, uit roden bouwsteen opgetrokken, afgedekt door een blauw leien dak, in het midden bekroond door een grooten vierkanten schoorsteen. Het tochtportaal heeft een vloerbedekking van witte en zwarte tegels (wat Wegerif vaker gebruikte) en de zijwanden zijn beneden afgedekt met hel-groene tegels. De leeszaal beslaat het grootste gedeelte van de benedenverdieping, waarin twee lange blank-eiken tafels met opzet staan, voor het lezen van kranten en tijdschriften en nog een tafel voor hen, die van ernstiger lectuur willen genieten. 35 Personen konden aan deze tafels plaatsnemen op blank-eiken stoelen, waarvan de half-cirkelvormige zitting wordt vastgehouden en gedragen door het verticaal staand latwerk van rug- en zijleuning. De stoelen hebben doordat dit latwerk rust op een half-cirkelvormige onderlijst, een breed draagvlak, waardoor ze niet wippen en de vloerbedekking der zaal niet beschadigen kunnen. In de gevels zijn de ramen op 1 meter hoogte boven de vloer aangebracht, zodat de lezers niet door de voorbijgangers afgeleid zouden worden.
Beneden was ook nog een studiezaaltje met plaats voor 6 personen die daar rustiger kunnen zitten voor studielectuur. Ook was beneden de uitleenbibliotheek met drie open boekenkasten met verstelbare planken. De plafonds van studiezaal en uitleenbibliotheek zijn van gewapend beton om brandschade te voorkomen.
Op de verdieping was een zaal van 7 bij 12 meter voor het houden van vergaderingen en tentoonstellingen. Ook was hier de woning van de conci rge, bestaande uit twee vertrekken en een keuken.
Zowel in- als uitwendig waren geen ornamenten aangebracht maar maakte de constructie zelf de versiering. Alle lof werd gegeven aan de architect H.A. Wegerif, door wie uit drang voor belangeloze liefde tot de stichting, kosteloos het architectenwerk werd verricht.
Eén van de sprekers bij de opening was ds. Westerman Holstein, hij wilde het grote volksbelang benadrukken van een openbare leeszaal voor de gemeente. In de eerste plaats heeft de leeszaal een sociale betekenis; werkgevers en werknemers zullen er gezamenlijk hun geest kunnen verrijken. Ook stelde hij dat het heerlijk was, dat allen die geen boek konden kopen, nu in de gelegenheid waren, hun geest te verrijken. Ook is het grote nut van een leesmuseum, dat alle minderwaardige lectuur geweerd kan worden. Op 2 januari 1912 is de leeszaal geopend en op 1 april 1913 werd gestart met de uitleenbibliotheek. De openbare leeszaal en bibliotheek te Apeldoorn was één van de eerste moderne openbare bibliotheken in Nederland, waarvoor bij de oprichting een nieuw gebouw ontworpen werd.

Het gebruik van het Leesmuseum
Er was eigenlijk de eerste jaren alleen sprake van een leeszaal, met een kleine uitleenafdeling. Pas in 1922 vond een eerste verbouwing plaats, toen werd de uitleenbalie verplaatst naar de bovenzaal, tot dat moment in gebruik als ruimte voor lezingen. In 1935 was er een tweede, ingrijpender verbouwing toen het, tot dan vierkante gebouw, aan de achterzijde werd uitgebreid met een jeugdbibliotheek.
De eerste jaren na de opening was de leeszaal elke dag open van 10 uur "s morgens tot 10 uur "s avonds en "s zondags een aantal uren minder. Het begeleidende personeel bestond helemaal uit idealistisch te noemen vrijwilligers. De eerste bibliothecaris was de gepensioneerde kolonel, K.J. van Ravenzwaay. Bij toerbeurt hielden hij, de adjunct-bibliothecaris en 13 (in het begin vooral mannelijke) vrijwilligers, toezicht en hadden andere diensten.
De eerste jaren, tot 1935, stond op de voorgevel, boven de deur "OPENBAAR LEESMUSEUM , daarna heeft een tijd boven de ingang "OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK . Tot 1974 was de bibliotheek gevestigd aan de Regentesselaan. Omdat er op die plek te weinig ruimte was is de Bibliotheek een aantal jaren gevestigd geweest in een barak aan de Kapelstraat en vanaf 1979 in het gebouw van de architect H. Ruyssenaars. In 2003 werd de bibliotheek opgenomen in Coda.

-Zie ook onder het hoofdstuk "Historie", De Pasch.
-Meer foto's van de bibliotheek, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Regentesselaan 10

Oud huisnummer: AA 354/3
Bouwjaar: 1908
Architect: A. van Driesum
Eerste steen: klik HIER
Status: Rijksmonument

Deze villa is in 1908 gebouwd naar een ontwerp van de Apeldoornse architect Andries van Driesum. Opdrachtgever was Falentijn Johan Willem Sieverdink, een ambtenaar van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij. Zijn vrouw Anna Elisabeth heeft de eerste steen gelegd. Ze hebben er tot 1942 gewoond. In 1910 kwam er nog een schuurtje achter, ook een ontwerp van Van Driesum.

De volgende bewoner was A. Beekman, een groothandelaar in levensmiddelen.

In 1947 is het aan de achterzijde uitgebouwd, maar het is als totaal nog in authentieke staat.
Het pand bezit een groot aantal oorspronkelijke interieurelementen, waarvan het herontdekte plafond in één van de kamers van groot belang is. Het bezit nog de oorspronkelijke kleuren en was verborgen achter een later aangebracht verlaagd plafond. In de andere kamers zijn de plafonds wit gemaakt, maar hier valt op hoe mooi een plafond ook kan zijn in de oorspronkelijke kleuren in een schitterende art-nouveau stijl.

Regentesselaan 12

"Op den Paschviever"
Bouwjaar: 1914
Architect: A.H. Wegerif
Status: Rijksmonument

-Meer foto's klik HIER

Regentesselaan 14a

Oude huisnummers: AA 354 - A 772 - A 346/2

Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: H.J. Eikelboom

Bouwjaar huidige woning: 1985
Architect: W.F. Hekhuysen

Dit was de kosterswoning behorend bij de kerk van de Protestantse Bond in 1905 gebouwd door de timmerman H.J. Eikelboom uit de Stationsstraat. Kosters waren: Hermanus Hulleman, Christiaan Schoen, Jan Poort en Johannes Arend Berend Diederik Brehler. In 1985 is de oude woning vervangen voor een nieuwe.

-Extra foto, klik HIER

Regentesselaan 14b

Oude huisnummers: 16 - AA 354 - A 772 - A 346/2

Bouwjaar 1e kerk: 1883
Architect: C.W.A. de Groot
Eerste steen: klik HIER
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op deze plek heeft al eerder een kerk gestaan van de "Nederlandse Protestantenbond" maar die werd te klein en is in 1931 vervangen voor de huidige kerk.De "eerste steenlegging" van de oude kerk vond plaats op donderdag 5 april 1883 door ds. J. Hoekstra. De bouwmeesters waren de gebr. Eijkelboom van de Stationsstraat en J. van den Braak van de Loolaan.

Bouwjaar huidige kerk: 1931
Architect: J.H. Klosters
"Tweede" steen: klik HIER
Status: Rijksmonument

De huidige kerk werd gebouwd in 1932 op de plaats van het vorige gebouw dat daar sedert 1883 stond. Deze kerk is ontworpen door de architect J.H. Klosters. De bijzalen werden er later aan toegevoegd. De gebrandschilderde ramen die allen een bijbelgedeelte of bijbels symbool uitbeelden werden vervaardigd door glazenier H.G. Bokhorst uit Deventer.

-Extra foto's, klik HIER

Regentesselaan 16a-16b

Oude huisnummers: 16/2 en 16/3
Bouwjaar: 1923
Architect: J.A. Heuvelink
Status: Gemeentelijk monument


Op 12 september 1923 kwam er bij Burgemeester & Wethouders een verzoek van Dirk Gerard Hagenbeek voor vergunning tot het bouwen van een dubbel woonhuis aan de Regentesselaan. Kadastraal bekend als sectie H. nr. 2582. Dertien dagen later, op 25 september werd de vergunning afgegeven.
Het ontwerp kwam van de architect Johannes Albertus Heuvelink uit de Kerklaan 6. De bouwkosten bedroegen 14.000 gulden. Hagenbeek en zijn vrouw gingen zelf in 16/b wonen.


16
a: Vanaf 23 augustus 1924 woonde hier de Winterwijk geboren Théodora Fredrika Kimmels (1859-1931). Théodora was nog maar net weduwe van de in Apeldoorn geboren gepensioneerde smid, Jan Eikendal (1854-1924). Ze woonden hiervoor aan de Paslaan 28. Théodora heeft hier tot aan haar overlijden in 1931 gewoond.

Vanuit de Hoogakkerlaan 17 kwamen op 19 maart 1931 het in Sneek geboren gepensioneerde schoolhoofd, Jan Bisschop (1868-1942) en zijn in Sappemeer geboren vrouw Geeltje Broekman (1871-1958). Inwonend was dochter Martha Bisschop (1899-19?), zij was weduwe van de in Hardenberg geboren leraar Joachim Jacobus Lubbers (1902-1927). In 1946 hertrouwd Martha met de rijksambtenaar Willem Vogelzang (1884?-1957). Martha was ook betrokken bij de Voogdijvereeniging Tot Steun. In 1963 was de lerares mevr. A. Mulder inwonend.

Na het overlijden van Martha Vogelzang-Bisschop (mogelijk rond 1978) kwam het huis in handen van de buren, de familie Jansen, die er één huis van maakte. Na het overlijden van Jan Jansen in 1992 werden het weer twee huizen en heeft Chris Heeregrave, één van hun kinderen, hier tot 2000 gewoond.

Vanaf 2000 wonen hier de huidige bewoners.


16
b: Vanuit Paslaan 23 kwamen op 31 mei 1924 de in Deventer geboren Inspecteur Hypotheekbank, Dirk Gerard Hagenbeek (1873-1941) en zijn eveneens in Deventer geboren vrouw, Berendina Bieleveld (1866-1942). Na haar overlijden werd het huis geveild. Het werd ingezet op 15.500 gulden. Wat het huis heeft opgeleverd en wie de nieuwe eigenaar werd heb ik niet terug kunnen vinden. Mogelijk de volgende bewoner.

Erica Adresgids 1942: H.M. Rijsdorp. Van hem en zijn eventuele gezin heb ik niets kunnen vinden.

Na H.M. Rijsdorp kwamen in 1946 de boekhouder Johannes Leonardus Antonius Heeregrave (1915-1981) en zijn in Nijmegen geboren vrouw, Johanna Titia Maria (Joke) Thomas (1921-1996). Ze hadden vier kinderen; Huub (1942-2007), Hans (1944) Chris (1946) en Paul (1947). Een jaar later vertrok Johannes maar een officiële scheiding vond pas plaats in 1955.
Op 27 december 1956 hertrouwd Joke Thomas met de in Westerveld geboren onderwijzer, Johannes Lambertus (Jan) Jansen (1921-1992). Hij was leraar aan de technische school aan de Molenstraat. In de periode dat hij hier kwam wonen heette het huis: "KEER WEER"
Het echtpaar kreeg samen nog vijf kinderen; Monique (1957), Eugène (1958-1994), Emile (1959), André (1961-2018) en Jeannette (1966).

Na het overlijden van buurvrouw Martha Vogelzang-Bisschop in ca. 1978 kochten de Jansens 16a erbij en maakten er één huis van. Dit was handig vanwege het grote gezin. Mevrouw Jansen verhuurde vanaf toen ook kamers in het rechterdeel van het huis. Het waren gasten van de Apeldoornse Vierdaagse, de toenmalige directeur van Wegener (doordeweeks want hij woonde met zijn gezin zelf in Aalsmeer). Soms ook iemand anders voor langere tijd. Mevrouw Jansen verzorgde dan ook het ontbijt en avondeten. Een compleet driegangenmenu!
Jan Jansen was zeer gedreven, gemotiveerd en betrokken bij de postduivensport. Hij deed mee aan wedstrijden en de postduiven vlogen vanaf Bordeaux weer terug naar huis! Bij de ochtendschemering landden de postduiven dan op de plank van de duivenzolder. Hij won serieuze prijzen, al was het hem daar niet om te doen. 

Vanaf 1997-1998 was het huis in gebruik door Bas en Birgit Nederpelt en hun zoon Berend.

De huidige eigenaren wonen hier nu vanaf 2005.


Ziet u onjuistheden of heeft u aanvullingen, laat het weten. info@parkenbuurt.nl

Regentesselaan 18-18²

Oude huisnummers: AA 350 - A 778 - A 346

Oude villa:

Bouwjaar: ca. 1877
Architect: (waarschijnlijk) Theodoor Sanders

Dit was het woonhuis van Jhr. mr. G.W. Mollerus. (zie Jhr. mr. G.W. Molleruslaan)
Op één van de extra foto's staat in de nok van de villa "Hotel Oranjepark". Tot 1919 stond Hotel Oranjepark een eindje verderop op de hoek met de Mr. Van Hasseltlaan. Dit moet dus van na 1919 zijn, wij hebben niets over dit hotel terug kunnen vinden.

Huidig dubbel woonhuis:
Bouwjaar: 1937
Architect/aannemer: E. van der Ploeg

Dit dubbele woonhuis is gebouwd in opdracht van Willemina Maria Hendrika Margaretha Désirée (Minie) van Goens-Huender.

-Extra foto's, klik HIER

Regentesselaan 20-20²

Oude huisnummers: AA 343 - A 751 - A 343/6
Bouwjaar vorig pand: 1879
Architect: A.A.M. Beretta

Het voorgaande pand (kostschool en later hotel) is ontworpen door de Amsterdamse architect Adam Antonius Marie Beretta in opdracht van Johannes Bernardus Reelick. Beretta ontwierp in Apeldoorn dertien villa's waarvan vier aan het Oranjepark, te weten; Kerklaan 10, Kerklaan 12 (gesloopt), Mr. van Rhemenslaan 1 en Regentesselaan 20 (gesloopt). De andere negen stonden bij het Sophiapark.
Hij verbleef destijds in Hotel Apeldoorn en heeft daar dus ook dit instituut ontworpen op een kavel van 31.15 are.

In februari 1879 koopt de instituteur Johannes Bernardus Reelick uit Apeldoorn een stuk grond aan de Regentesselaan en laat er datzelfde jaar een jongenskostschool bouwen. In de Erica-boekjes staat het omschreven als "Handels-Instituut en Pensionaat voor Roomsch Catholieke Jongeheeren St. Joseph , volgens een VVV-gids uit die tijd, een flink gebouw met een speelplaats erachter.
In 1893 kan Reelick niet meer aan zijn financiële verplichtingen voldoen en wordt het pand geveild en komt het in handen van de Apeldoornse instituteur Willem Marinus Waal. Deze laat er in 1897 een recreatiezaal bijbouwen naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. In 1902 verruilt Waal het instituteurschap met dat van hotelhouder. Het instituut Parkzicht wordt veranderd in Hotel Oranjepark; op 11 mei 1902 vindt de officiële opening plaats. In 1913 verkoopt Waal het pand aan Antonius Beyer, volgens de advertenties voorheen verbonden aan het Hotel des Indes in Den Haag. Beyer blijft hotelhouder tot het pand in 1919 gesloopt wordt en wordt verkocht aan de timmerman Lodewijk Wegerif, die er weer huizen gaat bouwen.

"Joca"
Bouwjaar huidig pand: 1927
Architect: G. de Zeeuw
Status: Karakteristiek pand

Het dubbele woonhuis wat er nu staat is gebouwd in opdracht van Johannes Esmeijer en de pensionhoudster mej. Maria de Greef. De woning op nr. 20 werd bewoond door Johannes Esmeijer en zijn vrouw Catharina Johanna Louisa Koppelman. Ze hadden één stiefdochter, Geertui Johanna van As. De naam "JOCA" op de gevel komt waarschijnlijk van Johannes en Catharina. Latere bewoners waren: de kantoorbediende J.G.C. Wegener (later directeur van het Wegenerconcern), H. Streefkerk, mevr. A.M. Eichholtz en kermisexploitant E. Kreekel (Julianatoren).
Nr. 20/2 werd vanaf 27-12-1927 bewoond door de pensionhoudster Maria de Greef die ook diverse vaste bewoners had. Op 4 oktober 1939 verhuisde ze naar Bosweg 4. Mogelijk was de volgende bewoner Jan Corts.

-Extra foto's en een advertentie uit 1913, klik HIER

Regentesselaan tussen 22 en v. Hasseltlaan 1

Oude huisnummers: AA 225 - A 680 - A 343/14
Bouwjaar: ca. 1885
Architect/aannemer: Niet bekend

Op deze plek, tussen Regentesselaan 22 en het hoekpand Mr. Van Hasseltlaan 1 heeft nog een villa gestaan. De rede tot sloop zal mogelijk brand zijn geweest maar dat is nog niet duidelijk. Op de oude foto is het huis nog zichtbaar (2e van rechts). Deze villa werd tegelijk gebouwd met nog zes andere die bijna het zelfde uiterlijk hadden. Dat waren aan de Regentesselaan, deze villa, de nummers 22 en 24, aan de Canadalaan de nummers 9, 11 en 13 en één iets luxere aan de Mr. Van Rhemenslaan 7. Wie de huizen gebouwd heeft of heeft laten bouwen is nog niet bekend.

De eerste bewoners van deze verdwenen villa waren het gezin van de in Arnhem geboren emeritus predikant Steven Hendrik Gerritzen (1807-1886) en zijn in Leiden geboren vrouw Francina Elisabeth Boonacker (1808-1894). Ze woonden hier met twee dochters. In 1890 (vier jaar na het overlijden van Gerritzen) vertrok de weduwe naar de Mr. Van Hasseltlaan 2 (gesloopt).

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 22

Oude huisnummers: AA 226 - A 681 - A 343/15
Bouwjaar: Ca. 1885
Architect/aannemer: Niet bekend

De eerste bewoners van deze villa waren de in Rotterdam geboren Tonie Sol (1828-1899) en zijn eveneens in Rotterdam geboren vrouw Cornelia Jacoba Groeneveld (1829-1921). Inwonend waren de dienstbode Gerritje van Holten en de in Curaçao geboren gepensioneerde kapitein der marine Karel Hermanus Koentze (1829-1915). In 1893 verhuisden ze naar Utrecht.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 24

Oude huisnummers: AA 227 - A 682 - A 343/16
Bouwjaar: Ca. 1885
Architect/aannemer: Niet bekend

Als eerste bewoners vinden we hier de drie in Arnhem geboren zusters Schäfer. De hoofdbewoonster was de oudste zuster Rikste Geertruida Catharina (1825-1897). De andere zussen waren: Sara Philippina (1829-1901) en Geertruida Catharina (1829-1907), zij was weduwe van baron August van Heeckeren van Brandsenburg (1822-1885). Ook was er nog een inwonende neef.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 26

Oude huisnummers: AA 230 - A 682/2
Bouwjaar: 1891
Architect/aannemer: F.W. Geurden
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis op de hoek van de Regentesselaan en de Canadalaan is een geheel in baksteen uitgevoerd herenhuis dat qua vorm een algemeen type vertegenwoordigd, maar opvallend is door de behandeling van de gevels. Er is sprake van een rijk metselwerk en mooi uitgevoerde details in de afwerking. De meeste huizen van dit type zijn meestal gepleisterd uitgevoerd. Dit huis is gebouwd in 1891 in opdracht van de timmerman/aannemer F.W. Geurden.

De eerste bewoners waren het gezin van de in Voorst (Huize Empe) geboren burgemeester mr. Jacob Adriaan van Hasselt (1835-1897) en zijn in Oldebroek geboren vrouw Geertruida Luijken Glashorst (1838-1905). Ze hadden zeven kinderen. Van Hasselt was burgemeester van Apeldoorn van 1872 tot zijn dood in 1897. Hij is als eerste begraven op de destijds net aangelegde begraafplaats aan de Soerenseweg.

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 28

Oud huisnummer: AA 172 - A 633 - ?
Bouwjaar: 1887
Architect/aannemer: M. Veldhoen

Op de hoek, Regentesselaan/Canadalaan heeft tot de jaren '60 van de vorige eeuw een hoekwoning gestaan waarvan we een foto hebben vanuit de Canadalaan. Van de voorzijde, de Regentesselaan hebben we nog nooit een foto gezien. We hebben een vermelding gevonden in de VVV-gids van 1939 dat het een pension was onder de naam "Frisia". Wie helpt ons aan een foto!

Regentesselaan 30

Oude huisnummers: AA 171 - A 632 - A 311/4
Voorheen: "Nienke" en "Eben Haezer"
Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: Marten Veldhoen
Oude foto: Fam. Van den Burg

In 1883 lag aan de Regentesselaan een stukje heidegrond, waarop de landbouwer/timmerman Marten Veldhoen het huis Regentesselaan 30 liet bouwen. In 1914 werd het pand verkocht aan E.S. Kooistra die de voorgevel niet mooi genoeg vond en de architect G.W. van den Beld een nieuwe voorkant liet ontwerpen. In het archief zijn beide vormen nog te zien op de bouwtekening.

De oude foto is van ca. 1915. De naam van het huis is waarschijnlijk genoemd naar de dochter van Kooistra.
Later heeft dit huis ook nog de naam Eben Haezer gehad.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Regentesselaan 32

Oud huisnummer: AA 170 - A 631 - A 311/5

Architect/timmerman: (mogelijk) Casparus Emming
Status: Karakteristiek pand
Bouwjaar: ca. 1882

De eerste bewoners kwamen op 13 juli 1882 vanuit Leeuwarden naar hier. Het was het gezin van de in Nijmegen geboren gepensioneerde luitenant-kolonel der infanterie Marie François Jacques Phaff (1928-1911). De oud-militair was gehuwd met de in Rheden geboren Constance Gerhardine van den Berg van Saparoea (1840-1905) ze hadden drie inwonende kinderen, twee zonen en een dochter.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 34

Oude huisnummers: AA 169 - A 630 - A 311/6
Bouwjaar: ca. 1883
Architect/aannemer: Niet bekend

Op deze plek staat nu de Anne Frankschool, gebouwd in 1970.

De eerste bewoners van het huis aan de Regentesselaan 34 kwamen op 6 november 1883 vanuit Nederlands-Indië, het was het gezin van de in 's-Hertogenbosch geboren tabakshandelaar Leendert Cornelis van de Ven (1830-1912). Leendert was getrouwd met de in Dinxperlo geboren Jeane Willemina Grimm en ze hadden vier dochters en één zoon. Al binnen een jaar, op 29 oktober 1884 vertrok het gezin naar Warnsveld.

Ik kwam de Regentesselaan 34 ook nog tegen op een lijst met gevorderde woningen in de gemeente Apeldoorn ten behoeve van Duitse gezinnen die ten gevolge van bombardementen dakloos waren geworden. Wie weet hier meer over?

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 36

Oude huisnummers: AA 163 - A 623
Bouwjaar: 1895
Architect/aannemer: Lulof Voorhorst
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De villa welke op nummer 36 heeft gestaan is ook weer gebouwd door de timmerman/aannemer Lulof Voorhorst, in 1895. De eerste bewoners waren het gezin van de in Ooien geboren ontvanger der registratie en domeinen Hendrik Cornelis Rant (1850-1903). Hendrik was getrouwd met de in Idaarderadeel geboren Agatha Anna Mansfeld (1852-1913) en ze hadden een zoon en dochter. Inwonend was de kantoorbediende Johannes Adrianus Luijsterburg (1876-?). De dienstbodes waren Gerharda Johanna Dalhuisen en Hendrikje Schut. Het pand werd waarschijnlijk gehuurd door de belastingen en Rant hield hier kantoor en er werden belastinggelden ge nd. In 1903 overleed Rant en zijn vrouw vertrok naar Den Haag.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Regentesselaan 38-40

Oude huisnummers nr. 38: AA 161 - A 623/2
Oude huisnummers nr. 40: AA 160 - A 623/3
Bouwjaar: 1897
Architect/aannemer: L. Voorhorst

Het dubbele huis Regentesselaan 38 en 40 is gebouwd in 1897. De timmerman/aannemer Lulof Voorhorst had in 1885 de driehoek tussen de Regentesselaan, de Emmalaan en de Bas Backerlaan gekocht, waarop hij toen ook deze huizen heeft gebouwd. In 1929 is er een erker aangebracht op de bovenverdieping van nummer 40 en in 1957 is deze erker ook doorgetrokken naar de begane grond en is ook de erker op nummer 38 eraan gebouwd. Op een bouwtekening uit 1929 is de oorspronkelijke vorm nog goed te zien.

De eerste bewoner op nr. 40 was de in Buren geboren jonkvrouw Emma Hoogenhouck Tulleken (1856-1920). Inwonend was het gezin van de in Arnhem geboren ingenieur openbare werken Nederlands-Indië, Joannes Theodorus Petrus Jacobus Straatman (1862-1943) Straatman was getrouwd met de in Semarang geboren Claudine Wilhelmine Johanna Saijers (1875-1955) en ze hadden twee inwonende zonen. Op 10 juni 1899 vertrok het gezin van Straatman weer naar Indië. De jonkvrouw verhuisde naar Koninginnelaan 103.

Regentesselaan 42

Oude huisnummers: AA 159 - A 616 - A 308/5
Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: L. Voorhorst

De villa Regentesselaan 42 is gelijk gebouwd met het woonhuis Emmalaan 12 in 1885 door de timmerman/aannemer Lulof Voorhorst.

De eerste bewoners heb ik nog niet kunnen vinden maar vanaf 22 juni 1888 was de hoofdbewoonster de in Grouw geboren Hantje van Riesen (1856-1949), zij was de weduwe van Sybe Hoekstra en woonde hier met haar zoon, Jan Hoekstra. Inwonend was de eveneens in Grouw geboren mej. Grietje Boltjes (1847-1926). In 1896 verhuizen ze, Hantje naar de Koninginnelaan en Grietje blijft in de straat en gaat naar nummer 22.

-Meer foto's en lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER