In 1892 had jonkheer Van Haersma de With de villa Marialust met de direct omliggende grond, het huidige Verzetstrijderspark gekocht van H.C. van der Houven van Oordt en in 1896 later kocht hij nog wat grond van het oude landgoed Marialust erbij, omsloten door de Mr. Van Hasseltlaan en de Laan van Kerschoten. De familie Van Haersma de With wilde die grond ook gaan exploiteren als bouwgrond voor de uitbreiding van het villapark. Om ook die verkoop weer aantrekkelijker te maken werd in aansluiting op de werkwijze rond het Oranjepark en het Wilhelminapark ook hier weer een wandelpark geprojecteerd.
In 1902 aanvaardde de gemeenteraad het aanbod van de freule en werd het park aangelegd naar een ontwerp van de gemeente-architect Gerrit de Zeeuw. Op 12 november 1902 vond de aanbesteding van het graven van twee vijvers en bijkomende werkzaamheden plaats en kort daarna werd met de aanleg van het park begonnen. In de krant van 4 februari 1903 lezen we dat er nog een staking uitbrak onder de werklieden die het park aanlegden. Ze wilden meer dan die ene gulden per dag die ze tot dan toe kregen. Ze kregen het niet en er werden andere werklieden aan het werk gezet.
Het park stond eerst bekend als het "Nieuwe Park", later kort als Prins Hendrikpark en in 1906 werd besloten het park "Prinsenpark " te noemen. Nog niet bekend is of het park ook ooit officieel geopend is, maar op 5 september 1903 staat er nog een stukje in de krant dat de werkzaamheden in het nieuwe aangelegde park zo goed als voltooid zijn, dus rond die tijd zal het ook wel geopend zijn voor het publiek.

In het park staat nog een monument dat een aandenken is aan een van de ergste gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in Apeldoorn. Het werd door prinses Juliana onthuld op 23 april 1990. Het herinnert aan de deportatie van een groep van 1500 mensen: pati nten en personeel van de Joodse psychiatrische inrichting Het Apeldoorsche Bosch op 22 januari 1943. Het monument is ontworpen door de beeldend kunstenaar Ralph Prins. Elk jaar is er een herdenkingsplechtigheid bij het monument waarbij ook leerlingen van de school De Prinsenhof aanwezig zijn die het monument hebben geadopteerd.