Paslaan 8


Oude huisnummers: AA 379 - A 792 - A 354
Bouwjaar: 1877
Architect: C. Emming
Status: Gemeentelijk monument


Dit dubbele woonhuis is gebouwd door de aannemer Casparus Emming (ook wel Imming genoemd). Hij was voorheen aannemer in Zutphen en Arnhem geweest. Hij bouwde daar voornamelijk stadspanden in een rij en voorzien van een souterrain. In Arnhem heeft hij veel in dezelfde stijl gebouwd in de omgeving van de Spijkerstraat. Apeldoornse panden met een souterrain zijn vaak door hem gebouwd.


- De eerste bewoners van Paslaan 8 waren het gezin van de in Harlingen geborenemeritus predikant, Johannes Hoekstra (1836-1908) en zijn in Zutphen geboren vrouw, Magdalena Jacoba Doijer (1836-1906). Inwonend was hun in Middelstum geboren zoon Jan Freerk (1864). Johannes was voorheen predikant in Huizinge en Wolvega. In 1892 verhuisd zoon Jan Freerk naar Groningen en zeven jaar later op 31 oktober 1899 verhuizen ook zijn ouders naar Groningen.

- Vanaf 13 november 1900 wonen hier het gezin van de in Deventer geboren Rijk Middelbeek (1848-1917) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Willemina Lanting (1863-1918). Inwonend waren vijf kinderen. Rijk was eerder gehuwd geweest met de in Almelo geboren Anna Maria Hagedoorn (1852-1879) en had met haar één dochter; Johanna Hendrika (1876). Met Willemina had hij vier kinderen die alle in Deventer geboren waren; Anna Hendrika (1885), Anna Maria (1886), Rijk (1888) en Hendrika Belia (1893). In het bevolkingsregister staat bij beroep van Rijk Middelbeek genoteerd: “Vroeger manufacturier”. In 1905 wonen ze aan de Paslaan 27.

- In 1906 komt vanuit Amsterdam Johannes Andreas Huender (1882-1969). Hij was een zoon van de leraar Hendrik Willem Huender en was opgegroeid in “De Parken” aan de Kerklaan 12 en het Prins Hendrikplein 2. Hier aan de Paschlaan had hij een sigarenfabriek en winkel "De Pasch" genaamd. Rond 1910 reist Johannes naar Bremen en Noord-Amerika in verband met tabak en zijn fabriek.
Op 8 juli 1911 vertrekt hij naar Nederlands-Indië als opzichter van een tabaksplantage bij Soerabaja.

- In 1912 staat zijn vader, Hendrik Willem ingeschreven op het adres op de Paschlaan, mogelijk vanwege onderhoud of het sluiten van de sigarenfabriek terwijl zijn zoon in Indië verblijft. Op 10 oktober 1912 vertrok Hendrik Willem naar Amersfoort met vrouw Immina Maria en dochter Minie.

- Vanuit Groningen komen op 4 november 1912 het gezin van de in Zwolle geboren kassier, Johannes Maten (1873-1955) en zijn eveneens in Zwolle geboren vrouw Aaltje Ziesel (1880-1967). Het echtpaar had drie inwonende kinderen; de in Winschoten geboren Steven (1902), de in Groningen geboren Johannes (1907) en de ook in Groningen geboren Femmina (1909).

In de Apeldoornsche Courant van 16 november 1912 is te lezen dat op Paschlaan AA 379 het “Apeldoornsch Effecten- en Wisselkantoor” van Johannes Maten gevestigd was. Ergens in 1915 verhuisde het gezin en bedrijf naar Paschlaan 21.

- De in Schoonhoven geboren kapper, Pieter Cornelis van der Helder en de in Amsterdam geboren Jacoba Wilhelmina de Haan trouwden op 6 mei 1915 in Amsterdam en kwamen daarna naar de Paschlaan 8 in Apeldoorn.

In een advertentie in de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 29 mei 1915 lezen we dat Pieter Cornelis van den Helder op dinsdag 1 juni hier in de Paschlaan 8 een ,,Salon de Coiffure’’ voor Dames en Heeren opende.

Volgens de advertentie is het door de grote ruimte mogelijk geweest om de zaak zodanig in te richten dat de damesafdeling geheel vrij is van de herenzaak en een aparte ingang heeft. Er was ook een inrichting voor manicure en haarstukken en uitgebreide keuze in Franse, Duitse en Engelse parfumerieën en toiletartikelen. Op 5 juli 1919 verscheen een advertentie in de Nieuwe Apeldoornsche Courant waarin het interieur van de kapperszaak te koop staat. Van der Helder werd conciërge in het gemeentehuis.

- Vervolgens woonde hier de in Hattem geboren baron Willem Hendrik Adolph Godfried van Ittersum (1868-1933). Van Ittersum was sinds 1915 weduwnaar van Catharina Margaretha Baronesse van Ittersum. (1870-1915) Er was één inwonende zoon die de zelfde namen en titel had als zijn vader. Hij was geboren in Apeldoorn in 1899. Senior was elektrotechnisch ingenieur. In 1920 en 1922 kwamen en nog twee zonen inwonen, dit waren; de in Hilversum geboren baron Rudolph Anne Julius (1906) en de in Utrecht geboren baron Anne Johan Elisa (1896). Op 7 juni 1924 vertrekken ze naar de Tutein Noltheniuslaan 34.

- Tussen 7 juni 1924 en 29 maart 1927 heb ik geen bewoners kunnen vinden.

- Vanuit Paschlaan 16 kwamen op 29 maart 1928 het gezin van de in Utrecht geboren Gerard Wildschut (1886-1954) en zijn in Echteld geboren vrouw Niklara Willemina van Dodewaard (1879-1958). Ze hadden twee in Apeldoorn geboren inwonende dochters; de apothekersassistente Alida Jeanetta Louisa Gerarda (1914) en Niklara Willemina (1917). Gerard was op Paschlaan 16 pensionhouder en dat werd hier op nr. 8 voortgezet. Zijn vrouw Niklara was vroedvrouw.

- Na 1939 is het bevolkingsregister niet meer toegankelijk.

- In de Erica-adresgids 1957-1958 staat op Paslaan 8 de weduwe Wildschut genoteerd. Inwonend waren de weduwe Eisma en een zekere J.W. Smitt.

- Eind jaren ’50 woonde hier een zekere familie Hekke. Zij kwamen uit Indonesië en hadden drie kinderen.

- De Erica-adresgids van 1963 geeft als bewoners de weduwe Visser, de weduwe Morree, O.H.P. ten Cate, E. ten Cate en H.C. ten Cate. De familie Ten Cate had een kruidenierszaak aan de Hoofdstraat 122 (hoek Deventerstraat).

- Van 19?? tot 2018 was het huis in gebruik door zorginstelling de Passerel.

- Anno 2023 zijn de nrs. 8 en 10 samengevoegd en zijn nu één woning geworden.

Weet u wie hier nog meer gewoond hebben? Ziet u onjuistheden of heeft u aanvullingen, laat het weten. info@parkenbuurt.nl

(Coll. B. Meester)