Paslaan 24


Oude huisnummers: AA 361 - A 777
Bouwjaar: 1896
Architect/aannemer: F.W. Geurden
Status: Karakteristiek pand

Dit dubbele woonhuis is gebouwd door en voor de in Arnhem geboren timmerman/aannemer Frederik Wilhelmus Geurden (1841-1920) die het pand in de verhuur had.

De eerste bewoners van de linkerhelft van deze dubbele villa kwamen op 19 december 1897 vanuit Amsterdam naar hier. Het was het gezin van de in Arnhem geboren ingenieur bij de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, Reinier van Harencarspel (1869-1922) en zijn in Haarlem geboren vrouw, Adèle Marguerite Druyvesteijn (1870-1930). Ze hadden één inwonende dochter; Marie Georgine (1894).
Op 21 juni 1899 verhuisden ze naar Groningen waar Reinier was benoemd tot district-inspecteur bij de H.IJ.S.M.

De Volgende bewoners kwamen op 9 mei 1900 en was het gezin van de in Heerenveen geboren sigarenfabrikant Tjepke Simon Hendrik Taconis (1864-1947) en zijn in Bovenknijpe geboren vrouw Sjoukjen de Vries (1868-1914). Ze hadden twee inwonende kinderen; de in Amsterdam geboren Tjepke (1899) en de in Apeldoorn geboren Joukje Margaretha Henriëtte (1904).
Taconis had in 1896 de tabaksfabriek Ninaber en Zoonen in Amsterdam overgenomen, kort daarna kwam F.H. Wijnveldt er als compagnon bij en werd de bedrijfsnaam veranderd in "Taconis en Wijnveldt". In 1900 werd de fabriek overgeplaatst naar Apeldoorn aan het Kanaal Noord 125 waar tot 1931 sigaren werden gemaakt. In 1908 verhuisde het gezin naar de Mr. van Hasseltlaan 29.

Op 1 september 1908 kwam vanuit Voorburg het gezin van de in Gouda geboren Adrianus Jonker (1863-1944) en zijn in Nieuwerkerk aan den IJssel geboren vrouw, Christina Margaretha Mijnlieff (1864-1946). Ze hadden twee inwonende kinderen die beide in Gouda geboren waren; Maria (1896) en Fopbertus (1900).
Adrianus Jonker was directeur van de kalk/zandsteenfabriek Alba aan het Kanaal Zuid onder Beekbergen. Het kantoor was hier aan de Paslaan 24.
Op 26 juli 1910 vertrok het gezin naar Utrecht.

Vanaf 10 juni 1911 woonde hier het gezin van de in Zaandam geboren accountant Klaas Bes (1852-1933). Klaas was gehuwd met de in Haarlem geboren Johanna Stoel (1853-1911). Ze hadden één inwonende zoon; de in Tilburg geboren Willem Simon Jacobus (1883). Op 11 november 1911 overleed Johanna. In Mei 1915 verhuisden ze naar de Hoofdstraat 96b.

Op 14 januari kwam vanuit Vlaardingen het gezin van de in Enschede geboren gemeente-secretaris Gerrit Jan Hardick (1876-1943) en zijn in Zwartsluis geboren vrouw, Hendrika Jantina van Oort (1880-1932). Ze hadden één inwonende dochter; de in Vlaardingen geboren Gerritdina (Dien) Hendrika (1907).
Hardick was hiervoor gemeente-secretaris in Vlaardingen. Hier was hij de rechterhand van vier burgemeesters en was benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau.
In 1920 kwam Paschlaan 24 door de erven Geurden op een veiling en werd Gerrit Jan Hardick voor fl. 13.100,- eigenaar in plaats van huurder en heeft hier tot zijn overlijden in 1943 gewoond.

In een advertentie in de NIeuwe Apeldoornsche Courant is te lezen dat hier vanaf januari 1944 het Departement van Onderwijs gevestigd was.

In de krant van 11 november 1944 laat men weten dat vanaf heden op dit adres de Rijksverkeersinspectie district Gelderland gevestigd was.

In 1946 was hier de Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer gevestigd dat op 1 oktober van datzelfde jaar weer verplaatst werd naar de Loolaan 73.

Vervolgens lijkt het alsof nr. 24 gesplitst was. Vanaf toen was hier het advocatenkantoor 'Vroom en van Driel' gevestigd (mr. Tiddo Vroom woonde al vanaf 1934 in de andere helft, nr. 22) maar ook de dienst Gemeentelijke Eigendommen was hier gehuisvest.

Vanaf hier heb ik geen jaartallen kunnen vinden maar vervolgens heeft de Jeugd-en Zedenpolie hier nog kantoor gehouden en daarna was het in gebruik als kamerverhuur. Nu zijn er 10 appartementen in beide helften ondergebracht die verhuurd worden door de sociale wooncorporatie Mooiland.


Ziet u onjuistheden of heeft u aanvullingen, laat het weten. info@parkenbuurt.nl

Coll: B. Meester

Op de deze foto zien we de topgevel nog die nu helaas is verdwenen. (Foto: Coll. F. Erens)