Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 46


Voorheen: 'Statum'
Bouwjaar: 1902
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van de in Aalst geboren Jacobus Cornelis Duijfjes (1839-1936), hij woonde hier met zijn in Mijdrecht geboren vrouw Johanna Gerarda Sparnaaij (1848-1908) en zoon Jacobus. Duijfjes was kruidenier en had zijn zaak aan de Deventerstraat AA 404, dat was destijds een pandje net voor het politiebureau. In 1915 vertrok Jacobus Cornelis naar Baarn.

De volgende bewoners kwamen op 4 november 1915 en waren de in Wonseradeel (Friesland) geboren Eelco Paulus Hyacinthus Kingma (1850-1939) en zijn in Enkhuizen geboren vrouw Catharina Maria van Wagtendonk (1860-1938). Inwonend was de dienstbode Jetje Dijkstra.
Kingma gaf het huis de naam "Statum", deze naam komt van het buurtje Statum bij Makkum (Friesland) waar de familie Kingma vandaan komt.
De naam "Statum" stond destijds ook op de gevel van Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 11 waar Bernarda Kingma-van Eerden's woonde, zij was weduwe van E.P.H.'s neefje; Tjeerd Herre Kingma, zoon van Eelco's oudere broer Marten Kingma (1833-1914), zuivelfabrikant te Lemelerveld, die zijn huis en de fabriek ook Statum noemde. (Zie ook Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 11)

Na Kingma kwam het gezin van de in Zaltbommel geboren accountant Johannes van Erven (1893-1953). Van Erven was getrouwd met de in Haarlem geboren Geertruida Johanna Schweitzer (1894-?) en ze hadden drie zonen.

In de jaren '50 kwam de assistent-accountant P. Agema.

Oude foto: Aukje van Erkelens