Briefkaart van de deurwaarder H. Herenius, bewoner van nr. 33. De kaart is verzonden in 1952.
 
De achterzijde van nr. 35