Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 33-35

Briefkaart van de deurwaarder H. Herenius, bewoner van nr. 33. De kaart is verzonden in 1952.

De achterzijde van nr. 35