Voor 1919: VIJVERLAAN

In een vergadering van de gemeenteraad van 4 juli 1919 herinnert het raadslid Wegerif de raad eraan, dat het die zomer 40 jaar geleden is, dat de heer Mollerus zitting kreeg in de gemeenteraad. Hij komt daarom met een voorstel. We lezen in de notulen o.a.:

Met grooten ijver en onkreukbare eerlijkheid heeft de heer Mollerus zijn groote werkkracht, zijn geheele leven feitelijk, belangloos aan de gemeente gegeven. Spreker stelt daarom voor, een der lanen naar den heer Mollerus te noemen, opdat zijn naam ook voor het nageslacht zal bewaard blijven (Applaus). De voorzitter stelt voor de Oranjelaan, waar de heer Mollerus woont te herdopen in Jhr. mr. G.W. Molleruslaan; een ander raadslid stelt voor een nieuwe laan, b.v. de eerste laan van “Berg en Bosch” aan den heer Mollerus te wijden. Besloten wordt dat B&W met een voorstel zal komen, na ook de heer Mollerus te hebben geraadpleegd. Op 25 juli ligt er inderdaad een voorstel van B&W om de naam van de Vijverlaan te veranderen in Jhr. mr. G.W. Molleruslaan. In de raad vindt toch nog een redelijk felle discussie plaats over het voorstel, omdat één der raadsleden het niet eens is met het vernoemen van straten. Het voorstel wordt uiteindelijk met 19 stemmen voor en één stem tegen aangenomen.Jhr. mr. Gustaaf Willem Mollerus was bijna 30 jaar kantonrechter in Apeldoorn en was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij stierf op 76-jarige leeftijd in Apeldoorn. (geb. 1842 't Zand - Overl. 1919 te Apeldoorn)Alle panden in de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding links.

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 1

Oud huisnummer: AA 416

Bouwjaar: 1889
Architect/aannemer: ?

De koopman Jacob de Jong koopt in 1884 een aantal percelen tussen de Molleruslaan en de Regentesselaan. Hij laat daar onder meer in 1885 de huizen op nummer 7 en 9 bouwen. Het huis op nr. 1 werd in 1889 gebouwd. In 1915 wordt aan de voorkant van het huis een “waranda bestemd voor een zieken” gebouwd.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 3-5

Oude huisnummers nr. 3: AA 417 - A 818
Oude huisnummers nr. 5: AA 418 - A 817

Voorheen: "Villa Jeannette"
Bouwjaar: 1888
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De koopman Jacob de Jong koopt in 1884 een aantal percelen tussen de Molleruslaan en de Regentesselaan. Hij laat daar onder meer in 1885 de huizen op nummer 7 en 9 bouwen. In 1888 wordt het dubbele huis nummer 3 en 5 gebouwd.

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 7

Oude huisnummers: AA 419 - A 820 - A 369/5

Bouwjaar 1e woning: 1885
Bouwjaar huidige woning: 1991
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. F. Erens

De koopman Jacob de Jong koopt in 1884 een aantal percelen tussen de Molleruslaan en de Regentesselaan. Hij laat daar onder meer in 1885 de huizen op nummer 7 en 9 bouwen.

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 9

Oud huisnummer: AA 420

Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand

Voor een briefkaart uit 1916, klik HIER

De koopman Jacob de Jong koopt in 1884 een aantal percelen tussen de Molleruslaan en de Regentesselaan. Hij laat daar onder meer in 1885 de huizen op nummer 7 en 9 bouwen.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 11

Oud huisnummer: AA 354/18

"Villa Statum"
Bouwjaar: 1910
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand
Oude foto's: Coll. VOA

Het huis op nummer 11 is in 1910 gebouwd in opdracht van de in Goor geboren Bernarda van Eerden, naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn, die ook de grond in eigendom had. De bouwtekening wijkt voor wat de dakpartij betreft wat af van het pand zoals het er nu staat. De naam "Statum" stond ook al op de bouwtekening op de gevel, het is de naam die de weduwe van Kingma op het huis liet zetten. Het is een tijd weggeweest maar de huidige eigenaren hebben de naam weer op de gevel gezet. Op nummer 42 woonde de oom van Tjeerd Herre Kingma en hun huis heette ook "Statum". Die namen komen van het buurtje Statum bij Makkum (Friesland) waar de familie Kingma vandaan komt. (Zie ook Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 46)
Dat Bernarda haar huis in 1910 STATUM noemde is ongetwijfeld bedoeld als herinnering aan haar op 5 januari 1910 overleden man Tjeerd Herre Kingma, die geboren en getogen is op Statum in Lemelerveld.

De eerste bewoonster was dus Bernarda van Eerden (1868-1957) zij was weduwe van Tjeerd Herre Kingma (1864-1910). Bernarda woonde hier met twee dochters, een zoon en een dienstbode. Op 25 januari 1916 verhuist ze naar Davos.

-Meer foto's en lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

   

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 13


Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: J.W. Wassink
Status: Karakteristiek pand

In 1909 koopt A.H. Ledeboer, secretaris van de Kon. Ned. Lokaalspoorweg Mij. een stuk wandelbos van het oude landgoed De Pasch, waar de huizen op nummer 13 t/m 19 zullen verrijzen.
Hij verkoopt een stukje bos aan de timmerman Herman Wassink, die er in 1911 het huis op nummer 15 en in 1913 het huis op nummer 13 laat bouwen, naar een ontwerp van J.W. Wassink.

De eerste bewoonster was Jitske Titia Jelgersma (1861-1940), lerares aan de Kweekschool en gaf geschiedenis, Frans en schoonschrijven van 1896 tot 1927.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 15


Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: J.W. Wassink
Status: Karakteristiek pand

In 1909 koopt A.H. Ledeboer, secretaris van de Kon. Ned. Lokaalspoorweg Mij. een stuk wandelbos van het oude landgoed De Pasch, waar de huizen op nummer 13 t/m 19 zullen verrijzen.
Hij verkoopt een stukje bos aan de timmerman Herman Wassink, die er in 1911 het huis op nummer 15 en in 1913 het huis op nummer 13 laat bouwen, naar een ontwerp van J.W. Wassink.

Ondanks dat het huis in 1911 gebouwd is zijn de eerste bewoners die ik kon vinden pas op 20 juni 1913 gekomen, het waren de in Zwolle geboren zussen Juliana Maria Visser (1862-1932) en Anna Maria Geertruida Visser (1866-1944) In 1926 vertrok de oudste zus naar Nijmegen en de jongste naar Venray.

De volgende bewoners waren Grietje Kroes (1878-?) en haar zus Gerritdina Wilhelmina Kroes (1879-?). Later kwam er nog een zus bij, Rikje Wilhelmina (1894-?). Grietje Kroes heeft er tot in de jaren '50 gewoond.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 17


Bouwjaar: 1915
Architect: G.W. van den Beld
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van Daniël Hendrik Honing, Directeur van de Textiel Industrie Maatschappij (TIMA). Hij was woonachtig aan de Bosweg 12 en heeft hier niet gewoond. Het huis is gebouwd door de aannemer A. Wegerif voor een bedrag van fl. 6425,-
Architect Van den Beld gebruikte negen jaar later bijna hetzelfde ontwerp aan de Generaal Van Swietenlaan 18.

Mogelijk was de eerste bewoner de in Middelburg geboren Agathe Marquerite Anne Gersen (1847-?).

De volgende bewoners kwamen in 1918. Het was het gezin van de makelaar Wilhelmus Bartholomeus Suering (1856-?). Suering was getrouwd met Johanna van Arkel (1879-?) en had één stiefzoon, Heinrich Eldert Outmans (1908). In 1927 vetrokken ze naar Renkum.

Vanaf 15 mei 1928 woonde hier Adrianus Marie Steens (1881-1942). Hij had een Manufacturenmagazijn, genaamd "De Vlijt" aan de Hoofdstraat 97. In 1931 trouwde hij in Oudenrijn met Cornelia Francisca Hermans (1899-1967). In 1933 werd zoon Everardus Lambertus geboren.

Vanaf 1942 woonde hier L. Hospers.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 19


Bouwjaar: 1924
Architect/aannemer: H.J. Schut
Status: Karakteristiek pand

Op 18 mei 1926 kwam vanuit Genemuiden de oud-notaris Willem Jan Jonkers (1861-1933). Hij was getrouwd met Jantje van Dorsten (1864-1932). Mogelijk waren zij de eerste bewoners.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 23

Oude huisnummers: 21 en 23

Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: M. Huigen
Oude foto: Yvonne Moreu-Horst

Dit huis is gebouwd als dubbel en later verbouwd tot één woonhuis.

De eerste bewoner van nr. 21 was de dominee J.W. Geels, hij was predikant van de christelijk gereformeerde kerk in de Canadalaan.
De eerste bewoner van nr. 23 was de in St. Petersburg geboren Joan Leonard Smelt.

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 25-27


Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: P. Dorrepaal
Status: Karakteristiek pand

Van nr. 25 waren de eerste bewoners het gezin van de makelaar Gerrit Jan Bennink (1902). Bennink was getrouwd met Johanna Magdalena Borchloo (1910) en ze hadden één dochter Johanna Hermina (1939).

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 29


Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: P. Dorrepaal
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoner kwam op 22 april 1936 en was de in Zevenaar geboren mej. Wilhelmina Louisa van Dorp (1863-1944) Inwonend waren de zussen Bertha Carolina en Sophia Lucia Inhulsen.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 31

Oude huisnummers: 21 - AA 209 - A 764 - A 345/5

"Villa Beth-El"
Bouwjaar: (waarschijnlijk) 1881
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoners waren het gezin van de gepensioneerde Luitenant Kolonel van het Oost-Indisch leger Simon Dirk Kramers (1836-1908), hij was getrouwd met Johanna Antonia Begemann (1842-1919) en ze hadden 6 kinderen.

Op 21 april 1893 kwamen de volgende bewoners. Het waren Jan Willem Hartgerink (1841-1923), zijn vrouw Susanna Ravenshorst (1848-1902) en 2 dochters. (Wikipedia: Hartgerink deed onder meer mee met voorverkiezingen voor de gemeenteraad in Amsterdam. Hij was van beroep aannemer en belegger, maar was daarbij ook deels architect. Samen met zijn compagnon Hendrik Dirks Kramer bouwde hij aan grote delen van Amsterdam, net buiten de Singelgracht. Zo zijn er van zijn hand complexen gebouwd aan de Vondelstraat, Stadhouderskade, Hemonystraat, Sarphatikade etc. De heren werden regelmatig door Bouw- en Woningtoezicht op de vingers getikt, om de gebouwen wel aan de gemeentelijke eisen te laten voldoen).

Op 21 november 1896 werd de rustend predikant Willem Hazenberg eigenaar van de villa en noemde het "Villa Beth-El". In 1903 werd het weer geveild.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 33-35


Bouwjaar: 1932
Architect: H. Verkerk
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Herman Franc

Deze dubbel is gebouwd in opdracht van de koopman Arie Raad.

De eerste bewoners van nr. 33 waren het gezin van Hendrik Jansen van Galen (1888-?). Als beroep staat in het bevolkingsregister te lezen: "Leider van de werkinrichting voor achterlijke jongens aan de Stationsstraat". Jansen van Galen was getrouwd met Berendina Catharina Janssen (1890-?) en ze hadden een dochter Jaantje en zoon Hendrik.

Vanaf ca. 1940 kwam de gerechtsdeurwaarder H. Herenius.

De eerste bewoners van nr. 35 waren het gezin van de gepensioneerde machinist van de Nederlandsche Spoorwegen F.J.H. Cobben.

Extra briefkaart en foto, klik HIER

Herman Franc: (Over Molleruslaan 35) Mijn grootouders (familie H.J. Scheulderman) hebben daar van ca. 1948 tot 1994 gewoond, en ook mijn moeder heeft er tot haar huwelijk in 1954 gewoond. Mijn grootvader was eigenaar van drukkerij/stempelfabriek Scheulderman (tegenwoordig onder de naam Miller Graphics gevestigd aan de Watermanstraat). Meerdere foto's van dit bedrijf staan ook op de site Oud-Apeldoorn gepubliceerd. Op de foto van de voorzijde van het huis Molleruslaan 35 is het bord "Winnifred" te zien. Dit is de naam van het eerste kleinkind, geboren in 1940. Op de foto van de achterzijde (zie extra foto) is op het balkon de jongste dochter Henny te zien. Beide foto's zijn in 1949 of 1950 gemaakt.

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 41

Oude huisnummers: 23 - AA 210 - A 765 - A 345/6

Voorheen: "Villa Beth-El 2" en "Villa Eikenhof"
Bouwjaar: 1881
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De villa op nummer 41 staat ook alweer heel wat jaren aan de Molleruslaan. Het was H.C. van der Houven van Oordt die een aanvang maakte met de bouw.
In de notulen van B&W van 12 september 1881 wordt de aanvraag behandeld van den heer H.C. van der Houven van Oordt, grondeigenaar alhier om twee villa’s te bouwen in het villapark het Oranjepark op grond gelegen aan de Vijverlaan, tegenover het landgoed van den weledelen heer A.J.C. van der Feen. Dat zijn uiteindelijk de villa’s Jonkheer Molleruslaan 31 en 41 geworden.
De villa’s werden gebouwd op een ruim kavel zoals Hogeweg het voor ogen had met onder meer vijverpartijen als grensscheiding. Een deel van die vijvers ligt er nog steeds, als uitloper van de vijver van het Oranjepark. B&W besloten vergunning te verlenen mits de beide villa’s worden gedekt met pannen of metaal en op 15,75 meter uit de beplanting langs de Vijverlaan en ook evenwijdig aan deze beplanting.
Hij verkocht 18 februari 1884 het stuk grond en een nog niet afgemaakt huis (nummer 41) aan de in Odijk geboren mr. Willem Bernardus Bergsma (1826-1900), een gepensioneerd Indisch Ambtenaar. Deze liet het huis afbouwen.

Op 21 november 1896 werd de rustend predikant Willem Hazenberg die op nr. 31 woonde in "Villa Beth-El" ook eigenaar van deze villa en noemde het "Villa Beth-El 2". In de Apeldoornsche Courant van 10 augustus 1897 lezen we het volgende hierover: Tot heden hebben we steeds vergaderingen gehouden in ons huis, BETH-EL, Woensdags te 2 en des Zondags avonds te 7 1/2 uur, doch naast ons huis hebben we eene villa aangekocht BETH-EL no. 2 genaamd, welk gebouw we D.V. op WOENSDAG 11 AUG. te 2 uur zullen inwijden, toewijden aan den Heer als een huis voor kranken, die enkel op het gebed des geloofs bij God genezing wenschen te zoeken Op denzelfden avond te 8 uur, (11 Aug) zal de Heer KOUSBROEK van Gouda, in Beth-El No. 2 eene rede houden over de geheel-Onthouding. Allen welkom, en geene giften worden er verwacht.

Ondertussen werd de villa ook gewoon bewoond want in het bevolkingsregister lezen we dat er vanaf 10 augustus 1897 weer nieuwe bewoners zijn. Dat waren de leraar Ane Stegenga (1842-1911) met zijn vrouw Cornelia Kroeze (1842-19?) en stiefdochter, Dorothea Wijbrands (1882-1952).

Vanaf 6 juni 1898 woont er Arie van Klaveren (1846-?) en zijn vrouw Teuntje Bregman (1844-?).

Kort hierna komt het gezin van de Majoor der Artillerie jhr. Eduard Marius van Beijma (1843-1915) Hij was getrouwd met Maria Catharina van Outeren (1855-?). Op 10 april 1906 verhuisden ze naar Den Haag.

De inktfabrikant Otto Paul Koch (1859-?) was de volgende bewoner. Hij was getrouwd met Margaretha van Marle (1863-?)

In 1912 staat als volgende bewoner genoteerd: Jesina Juliana Kruijs (1874-1944).

-Meer foto's, klik HIER

 

Jhr. G.W. Molleruslaan 41b - Prins Hendrikplein 8


"Villa Pertjaja"
Bouwjaar: 1925
Architect: A.J. Jansen (Gorssel)

(Voor meer gegevens, zie Prins Hendrikplein 8)

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 43-43a

Oude huisnummers: 25 - AA 217 - A 756 - A 344/4

Voorheen: "Villa Ingeborg"
Bouwjaar: ca. 1884
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Rond 1884 kwam vanuit Alphen aan de Rijn naar hier, de in 's-Hertogenbosch geboren Rijksontvanger jhr. Carel Willem Stern (1826-1911). Stern was getrouwd met de in IJzendoorn geboren Catharina Jacoba de Haas. (1838-1908). Ze hadden één dochter en drie zonen. Op 1 mei 1896 vertrekken ze naar Arnhem.

De volgende bewoonster is Margaretha Johanna van Riet, weduwe van H.H. Muntinghe. Zij heeft een zoon en dochter. Omdat er veel inwonenden zijn vermoed ik dat zij hier een pension runde.

Vanaf 1901 is de hoofdbewoner de Emeritus Predikant Frans van Leeuwen (1834) met zijn vrouw Johanna Blom (1831-) en dochter Cornelia Adriana van Leeuwen (1863-). Zij woonden hier rond 1900 al maar waren toen nog inwonend bij de vorige bewoonster.

Extra foto, klik HIER

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 45


Bouwjaar: 1922
Architect/aannemer: H.J. Schut
Status: Karakteristiek pand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 47 - 47 - 49


Bouwjaar: 1933
Architect: P. Schurink
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Johan Beumer

Deze drie-slag is gebouwd in opdracht van Klaas Bakels, directeur van de Bakels Stoomkoffiebranderij en Theehandel NV. Hij woonde met vrouw en twee dochters op nr. 49.
Op nummer 47 woonden de dames C. Sanders en J.H. Roessink. Op nr. 47/2; woonden T. Surink en A. Oppedijk.

Op de oude foto (uit 1954) zien we dat nr. 47/2; (de middelste woning) een naam gehad heeft. Ik lees met een loep: "Spar" en daaronder nog een woord van vier letters, dus Spar.... Wie weet hoe dit huis geheten heeft?

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 2


Voorheen: "Huis Wasa"
Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

(
Voor meer gegevens, zie Deventerstraat 33)

-Meer foto's, klik HIER

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 4


Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: H. Huijskamp

De bouwkundige Herman Huijskamp liet in 1910 drie huizen bouwen, hoogstwaarschijnlijk naar een eigen ontwerp aan de Jhr. Molleruslaan 4, 6 en 8. In 1913 en 1914 werden ze weer verkocht, en in de loop der jaren hebben ze verschillende eigenaren gehad.

   

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 6


Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: H. Huijskamp

(Meer info, zie nummer 4.)

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 8


Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Oude foto: Fred Schraverus

(Meer info, zie nummer 4.)

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 10


Bouwjaar: 1932
Architect: G.W. van den Beld
Status: Karakteristiek pand

Dit pand heeft ook dienst gedaan als pension onder de naam "Pension Mollerus".

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 12

Oude huisnummers:

Bouwjaar: 1896
Architect: C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk Monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Het pand is gebouwd door de timmerman/aannemer G. Goossen uit de Badhuisweg.

-Meer foto's, klik HIER

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 14


Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Jan van Burg

Deze woning heeft eerder huisnummer 12-2 gehad.

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 16


Bouwjaar: 1935
Architect: J.A. Heuvelink

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 18


Bouwjaar: 1935
Architect: J.A. Heuvelink

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 20


Bouwjaar: 1935
Architect: H. Verkerk

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 22


Bouwjaar: 1939
Architect: J.H. Kuijt
Status: Gemeentelijk monument

Deze villa is gebouwd in opdracht van de in Lichtenvoorde geboren aannemer-wegenbouw Hendrikus Antonius (Harry) Jaartsveld (1893-1953). Jaartsveld was getrouwd met de in Genderingen geboren Johanna Berendina (Anna) Bongers (1894-1955), ze hadden vier zonen en een dochter. De eerste steen is gelegd op 12 april 1939 door de toen bijna 9-jarige dochter Cecilia Maria (Cilia). Op 19 oktober 1939 verhuisde het gezin van de Bas Backerlaan 9 naar hier.

-Klik HIER voor een foto van de eerste steen.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 26


Bouwjaar: 1935
Architect/aannemer: J.A. van Beek

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 34

Oude huisnummers: AA 206 - A 763 - A 345/3

Op dit terrein stond eerst één villa. Vervolgens werd de villa gebruikt als kweekschool en in 1900 kwam er nog een leerschool bij.

Bouwjaar villa: 1877
Architect: Theodoor Sanders

Bouwjaar naastgelegen leerschool: 1900 (gesloopt 1963)
Architect: J. van Lokhorst

Bouwjaar Parkenschool school: 1964
Status: Gemeentelijk monument (Na-oorlogs)

De villa was in 1877 gebouwd voor de grondeigenaar/tuinman Anthoni Johan Carel van der Feen die er ook een tuinbedrijf exploiteerde. De aannemer was R. Willems die het pand bouwde voor de somma van fl. 24050,-

Op 21 december 1896 koopt Zijne Excellentie mr. Samuel van Houten, Minister van Binnenlandse Zaken, een erf, waarop een gebouw ingericht tot school en nog wat percelen, ten behoeve der Rijks Kweekschool voor Onderwijzeressen. Het Rijk betaalt 38.000 gulden voor de gebouwen en de grond, groot één hectare, twee en vijftig aren en zes en negentig centiare. De kweekschool was opgericht op 17 oktober 1896.

In 1900 kwam er een eigen Leerschool, waar de toekomstige onderwijzeressen het geleerde gelijk in de praktijk konden toepassen. De eerste directrice was Ietje Kooistra, die met name op pedagogisch gebied ook nu nog bekend is en in Apeldoorn ook voortleeft in een straatnaam. De leerlingen waren ondergebracht in kleine internaten, onder leiding van meestal één van de leraressen van de school. Er zijn een aantal ansichtkaarten, waar de “kwe(e)kjes” opgesteld staan voor het huis waar ze een aantal jaren verbleven. Vanaf 1956 mochten ook jongens naar de kweekschool. In 1984 stopte de kweekschool met het opleiden tot leraar en lerares. De Leerschool was een groot gebouw in vakwerkstijl ontworpen door de Rijks-bouwkundige voor gebouwen van onderwijs J. van Lokhorst, de aannemer was F.W. Geurden. Het was een zeer omstreden gebouw volgens een artikel in de Apeldoornsche Courant van 10 februari 1900.

In 1961 waren er plannen om een nieuwe school te gaan bouwen; de oude gebouwen zouden gesloopt worden. Een brand, veroorzaakt door een verhitte kachelpijp, hielp op 8 januari 1963 wat bij het sloopwerk. Een deel van het dak en enkele klaslokalen waren niet meer bruikbaar. Op 16 september 1964 was de nieuwbouw klaar en de toen gerealiseerde gebouwen staan nu nog aan de Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 34.

-Meer foto's, klik HIER

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 38

Oude huisnummers: 20 - AA 204 - A 762 - A 345/2

"Villa de Hermitage"
Bouwjaar: 1878
Architect/aannemer: ?
Status: Rijksmonument

Villa van de in Rotterdam geboren steenkoolhandelaar en assuradeur Jan Bartholomeus Hugenholtz (1837-1923). De steenkoolhandel had Hugenholtz in 1873 overgenomen van Jan Gerard Jurling en was gevestigd aan de Brinklaan 5.
Hugenholtz was weduwnaar van Jannetje Tideman (1840-1875). Ze hadden één dochter, Hillegonda Cornelia (1871) en drie zonen, Petrus Hermanus (1872), Bruno (1874) en Frederik Willem Nicolaas (1875).

Op 27 maart 1877 hertrouwd Jan met de in Woudenberg geboren Emma Victoria Hardes (1850-1930).
In 1878 betrekken ze de nieuwe villa (aan de toen nog Vijverlaan) die "De Hermitage" genoemd wordt. In dit huwelijk werden nog vier kinderen geboren; Philip Reinhard (1879), Charles James (1880), Gerarda Charlotte (1882) en Frederik Willem Nicolaas (1884). Deze laatste was later directeur van de NV Steenkolenhandel aan de Brinklaan en was vanaf 1930 woonachtig aan de Anna Paulownalaan 3.

Meer foto's, klik HIER

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 40

Oude huisnummers: 40 - AA 213 - A 761 - A 344b

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

De oude villa is gesloopt t.b.v. uitbreiding van de H.B.S.

Op deze plek heeft ook nog een ijshut gestaan blijkens een artikel in de Apeldoornsche Courant van 22 april 1882. De tekst luidde als volgt:
- De deurwaarder G.W. DE ROOS te Apeldoorn zal op dinsdag 25 April 1882, des voormiddags ten elf ure, in het logement ,,De Moriaan" te Apeldoorn, publiek te verkoopen: De IJSHUT staande in het Oranjepark te Apeldoorn tusschen de Hoogere Burgerschool en het huis bewoond door den Heer Hügenholtz voor afbraak. Dagelijks te bezichtigen.

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 42

Oude huisnummers: AA 214

Bouwjaar: 1876
Architect: C.W.A. de Groot
Status: Gemeentelijk monument
De klok van het schoolgebouw valt onder Rijksmonumentenzorg
Oude foto: Han Tettenrode

Toen Thorbecke in 1863 de Middelbaar Onderwijswet invoerde bestond de mogelijkheid Hogere Burgerscholen te stichten. In Apeldoorn is dat niet gelijk gebeurd. In de gemeenteraadsnotulen staat dat in 1872 een handtekeningenlijst met 113 handtekeningen is ingediend ter ondersteuning van een voorstel van de burgemeester om ook in Apeldoorn een HBS op te richten. Nadat een plaatselijke schoolcommissie zich over de zaak heeft gebogen besloot de gemeenteraad in 1873 met 9 tegen 5 stemmen om dit voorlopig niet te doen.
Er was wel een verplichting om te komen tot oprichting van een HBS, maar daarvoor had men uitstel tot 1874.
Nadat er nogmaals tot uitstel werd besloten kwam in 1876 een initiatief van Koning Willem III om in Apeldoorn te komen tot oprichting van een HBS, waartoe hij in 1877 en 1878 een bedrag van fl. 5000,- ter beschikking wilde stellen. Aan de HBS moest dan ook een school voor bosbouw worden verbonden, waar leerlingen konden worden opgeleid voor de bosbouw in Nederlands Indië. In zijn brief gaf de koning aan, dat hij zelf de minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte zou stellen en dat er bij de opening van de nieuwe spoorlijn ruchtbaarheid aan gegeven moest worden. Onder voorwaarde, dat ook het rijk subsidie zou verlenen ging de raad toen na een breedvoerige discussie op 19 mei 1876 unaniem akkoord. In juli 1876 kwam de subsidie van het rijk en konden verdere plannen worden gemaakt. Nadat de wethouders ook elders in het land b.v. in Almelo, Amersfoort en Utrecht scholen hadden bekeken werd in de vergadering van 10 november 1876 besloten de school te stichten in het villapark het Oranjepark. De koning en prins Hendrik mochten ook meehelpen een keus te maken uit de verschillende ontwerpen, waarbij de grond gepacht of gekocht zou worden van H.C. van der Houven van Oordt. Uiteindelijk werd de grond voor fl. 2349,- gekocht van H.C. van der Houven van Oordt. De bouw van de school werd voor fl. 49.999,99 gegund aan de bouwondernemer Casparus Emming. Regelmatig is vervolgens in de notulen van B&W en de gemeenteraad te lezen dat er weer over de HBS werd gesproken. Op 15 mei 1877 is b.v. nog gesproken over het plaatsen van een bliksemafleider met een platina punt en een koperen leiding van 40 meter met een roodkoperen grondplaat voor fl. 165,- en in juli 1877 zijn de wethouders met een deurwaarder nog bij de aannemer geweest omdat hij zich niet aan de termijn voor oplevering had gehouden. De opleiding voor boscultuur, die in Kerschoten zou komen is uiteindelijk niet doorgegaan omdat het Ministerie van Koloniën geen subsidie wilde geven.
Op 1 oktober 1877 vond de opening plaats in tegenwoordigheid van Koning Willem III en zijn broer Prins Hendrik der Nederlanden.
Gestart werd met een driejarige opleiding. Bij het begin van de opleiding zijn een zevental leraren geworven, waarbij gekozen kon worden uit 93 sollicitanten. Er was een leraar voor Wis- en Werktuigkunde, een leraar voor Natuurkunde en Cosmographie, voor Scheikunde en Natuurlijke Historie, voor Geschiedenis en Aardrijkskunde, voor Nederlandsch en Hoogduitsch, voor Fransch en Engelsch, voor Hand- en Lijnteekenen en voor Gymnastiek. Een aantal leraren moesten ook les geven aan de lagere school en het jaarsalaris lag tussen de zestienhonderd en achttienhonderd gulden per jaar. In de loop der jaren is de school uitgebreid, in 1907 werd b.v op het dak een tekenlokaal gebouwd, dat goed te zien is wanneer je de verschillende ansichtkaarten vergelijkt die er zijn van de HBS. In 1908 zijn er aan de achterkant nog vier lokalen op de begane grond aangebouwd en in 1922 weer vier lokalen op de eerste verdieping. In latere jaren is er nog veel meer verbouwd en aan- en bijgebouwd, en er zijn ooit plannen geweest om ook de voorgevel omver te halen. maar de voorgevel uit 1877 staat er gelukkig nog steeds.

-Meer foto's, klik HIER

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 46

Oude huisnummers: 28 - AA 217/2

Voorheen: "Statum"
Bouwjaar: 1902
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van de in Aalst geboren Jacobus Cornelis Duijfjes (1839-1936), hij woonde hier met zijn in Mijdrecht geboren vrouw Johanna Gerarda Sparnaaij (1848-1908) en zoon Jacobus. Duijfjes was kruidenier en had zijn zaak aan de Deventerstraat AA 404, dat was destijds een pandje net voor het politiebureau. In 1915 vertrok Jacobus Cornelis naar Baarn.

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

 

Jhr. mr. G.W. Molleruslaan 50

Oude huisnummers: 30 - AA 218 - A 757 - A 344/5

"Villa Theresia" - "Parkzicht" - "Het huis in de zon"
Bouwjaar: ca. 1888
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) H. Broekhuis
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Dhr. R. Hoogstra

De eerste bewoners waren het gezin van de in Apeldoorn geboren timmerman Huibert Broekhuis (1841-1889) en zijn in Haaften geboren vrouw Commerijntje Tierant (1847-?). Ze hadden drie zonen en vier dochters. Het lijkt mij zeer waarschijnlijk dat Huibert Broekhuis die meer panden heeft gebouwd in de Parkenbuurt ook dit huis gebouwd heeft.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

 

Nassaulaan

Mauritslaan, Prins