Prins Mauritslaan 26

Oud-Veldzicht aan de Deventerstraat


Op 20 juli 1894 kocht de "Vereeniging tot Steun aan Verwaarloosden en Gevallenen" uit Amsterdam van de NV De Olster Steenfabrieken een stuk grond van 1566 centiare aan de Prins Mauritslaan voor zeshonderd gulden.
In een Erica-boekje van 1895 staat uitgebreid beschreven waarmee deze vereniging bezig was, namelijk: "Hulp te verleenen aan: 1e Kinderen, wier opvoeding dreigt verwaarloosd te worden of reeds verwaarloosd wordt; 2e Oudere meisjes, die strengere leiding behoeven dan zij van hare ouders of voogden ontvangen". De vereniging was werkzaam in vrijzinnig christelijke geest. Het eerste doorgangshuis "Oud-Veldzicht" stond aan de Deventerstraat (bij de Oud-Veldzichtlaan).

Tweede Doorgangshuis

Nieuw Veldzicht aan de Amersfoortseweg


Vanwege de behoefte aan uitbreiding werd in 1895 op het stuk bouwland aan de Prins Mauritslaan een huis gebouwd dat het tweede Doorgangshuis in Apeldoorn werd van de vereniging met de lange naam. Dit huis kreeg de naam Boschzicht, want het was één van de eerste huizen aan deze laan en er tegenover lag een stukje bos. Overigens was deze uitbreiding niet voldoende want in 1910 verrees aan de Amersfoortseweg een derde doorgangshuis "Nieuw-Veldzicht" naar een ontwerp van architect K.P.C. de Bazel.

Slapen voor 3 gulden per nacht.

Boschzicht bij de Hortenselaan


In 1921 werd bij de Koningin Hortenselaan en de Koning Lodewijklaan een nieuw kindertehuis gebouwd, waarna de kinderen uit Boschzicht verhuisden. Het pand aan de Prins Mauritslaan werd verkocht aan een hotelhouder uit Franeker, Willem G.J. Beintema. Deze Willem zag in Apeldoorn ook mogelijkheden en startte hier een pension. Hij noemde het "Zomer en winterpension Hoogebeintum" en verhuurde daar zeventien kamers. In 1929 verkocht hij het pension aan Evert Kliest, die de naam van het pension handhaafde. In oude VVV-gidsjes zijn advertenties te vinden met wervende teksten voor het pension. Een kamer met stromend water kostte in 1935 drie gulden per nacht. De volgende pensionhouder was mevrouw G. Kippers. Zij heeft hier maar kort gezeten omdat het pand gevorderd werd door de Duitsers en moest zij het pand verlaten. Vervolgens ging ze naar Canadalaan 35 en heeft daar tot 1984 pension "Hoogebeintum" voortgezet.

Van Noodhospitaal tot analistenschool


In de oorlogsjaren schijnt het pand nog te zijn gebruikt als noodhospitaal ten behoeve van jonge vrouwen (Duits of Hollands) die zwanger waren van Duitse militairen. In 1949 kocht de apotheker P.A. Fluyt, woonachtig aan de Koninginnelaan 77 het pand. Hij huisvestte daarin de Apeldoornse Apothekerassistenten- en analistenschool, waarvan hij directeur was. Het is onduidelijk tot wanneer deze school gevestigd bleef aan de Prins Mauritslaan.