Prins Mauritslaan 2


Voorheen: 'Villa Merdika'
Bouwjaar: 1905
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand


In de notulen van B&W van 8 october 1904 is te lezen, dat den Heer A. van Driesum namens de Bouwmaatschappij "Apeldoorn verzoekt om aanwijzing van de rooilijn voor het bouwen van een woonhuis, de 1e aan de Mauritslaan; 2e aan de Mr. Van Hasseltlaan en 3e aan den hoek van de Mauritslaan en Mr. Van Hasseltlaan, allen op het perceel sectie H3617; zoomede voor het plaatsen van hekwerken voor bovengenoemde huizen. De vergunning wordt verleend en in 1905 worden de huizen aan de Mauritslaan 2 en 4 en Mr. Van Hasseltlaan 49 gebouwd, naar een ontwerp van de architect Van Driesum.

De eerste bewoonster was de in Sliedrecht geboren Geertruij Sophia Groenevelt (1872-1939), zij was weduwe van Cornelis Eberhard Adolph Kalis. Ze kwam hier met een met zoon en dochter en runde hier tot ca. 1920 een pension voor kweekschool-leerlingen onder de naam: "Villa Merdika".

Vanaf 23 november 1920 was het een pension van de in Leeuwarden geboren Hieke Jellema (1849-1931) zij was weduwe van Tjalling Broers Plantenga (1849-1902).

Op 1 september 1932 kwam vanuit Zwolle de in Amsterdam geboren Helena Hendrika Palies (1867-1945). Zij was de echtgenoot van de in Heukelum geboren huisarts Frederik Hendrik de Groot (1868-1947) die hier pas ruim een jaar later kwam wonen op 12 september 1933. Op 24 augustus 1936 verhuizen ze naar de Mariannalaan 15.

Vervolgens kwam op 9 september 1936 de in Amsterdam geboren verpleegster Maria van Amerongen (1891-?) die hier waarschijnlijk iets van een rusthuis had en leidster was van de meisjesvereniging "De hoop der Toekomst".

In de oorlogsjaren hebben er Duitsers in de villa gezeten.

Rond 1948 kocht de in Rotterdam geboren huisarts Johan Herman Willem Slechte (1911-1983) het pand van zr. Maria van Amerongen. De arts woonde op nr. 3 aan de overkant maar dat werd te klein voor een gezin en praktijk. Slechte was getrouwd met de eveneens in Rotterdam geboren Louise Ouwenbroek (1908-1994). De huisarts is in 1962 hertrouwd en toen naar Bathmen verhuist.

Dia Keijzer-Roos: In 1965 ben ik er komen wonen als tweejarig meisje, samen met mijn ouders, broer en oma. Mijn vader was dr. Roos, zenuwarts. Hij had jarenlang praktijk aan huis. Het was fijn om er te wonen. Rond 1978 zijn we verhuisd naar de Daendelsweg. Vervolgens kwam tandarts van Geuns in het huis wonen als ik het mij juist herinner.

Latere bewoners waren de familie Spaans en van 1990 tot begin 2007 de familie Van Ewijk.