Raadsvergadering van 09-02-1900: Weg van het Rodondendrumperk langs het Doorgangshuis tot aan den Zwolschenweg.
Raadsvergadering van 30-03-1900: zo genoemd Prins Mauritslaan.

Straatnaam verbonden met het OranjehuisAlle panden in de Prins Mauritslaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Prins Mauritslaan 1

Oud huisnummer: AA 104/27

Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: J. de Groot
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis is gebouwd door de aannemer Jan de Groot Hzn. uit de Kanaalstraat, hij was ook de opdrachtgever en bouwde het zelfde jaar ook nog 2 panden aan de Emmalaan 11 en 31.

-Klik HIER voor een oude ansicht waar de villa gedeeltelijk opstaat.

 

Prins Mauritslaan 3

Oud huisnummer: AA 105

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand

 

Prins Mauritslaan 5


Bouwjaar: 1969
Architect: T. Wiarda

De grond waarop dit huis gebouwd is was eerder tuin van het huis op nr. 3.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 7

Oud huisnummer: AA 105/5

Voorheen: "Pretty Home"
Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: G.P. Kok
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Gebouwd in 1906 in opdracht van Jan Lampe door de timmerman Gerrit Paulus Kok die ook in de straat woonde.

 

Prins Mauritslaan 9

Oud huisnummer: AA 105/6

Bouwjaar: 1906
Architect: J.A. Heuvelink
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Annemieke van der Linde

Architect Heuvelink gebruikte dit ontwerp twee keer, aan de Waterlooscheweg (nu Prins Willem-Alexanderlaan) stond villa Bronbeek, dit was een kopie van Prins Mauritslaan 9 maar dan gespiegeld en voorzien van een serre. Deze villa is gesloopt. Een afbeelding van een schilderij van "Villa Bronbeek" is te zien op de site over de Apeldoornse wijk Orden, www.apeldoorn-orden.nl Ik weet nog niet welke villa als eerste gebouwd werd.

Dit woonhuis is gebouwd in opdracht van Hendrik Bronsveld (1847-1912) die hier vanaf 20 december 1906 met zijn nicht Martina Wilhelmina Beumer (1881-1957) kwam wonen. Toen Hendrik overleed op 19 september 1912 vertrok de nicht twee maanden later naar Utrecht.

De volgende bewoner was de weduwe van Hoogstraten, geboren als Johanna van Leent. Zij woonde hier met twee dochters.

Annemieke van der Linde: Mijn grootouders hebben hier gewoond van 24 april 1918 tot 1960. Mijn grootvader Siemon de Haas had een groothandel in sanitair, het bedrijf bestaat nog steeds, met twee vestigingen in Zwolle en Groningen, onder dezelfde naam, Siemon de Haas. Voor alle ramen zaten luiken, die in de oorlog zijn opgestookt. Ook heeft mijn grootvader, een raam in de zijgevel laten plaatsen, welke er op de oude foto nog niet zat. Eind dertiger jaren werd de riolering aangelegd en ook de straat (betonplaten) en de stoepen, door werklozen.

   

Prins Mauritslaan 11

Oud huisnummer: AA 106/4

Bouwjaar: ca. 1910
Architect: (zéér waarschijnlijk) J.D. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoners waren de oud-handelsagent Titus Vinckers (1861-1914) en zijn twee zusters; Janke (1865-1914) en Titia Sara Tjardina (1872-1959).
Op 4 augustus 1916 kwamen Nicolaas Maris en zijn vrouw Anna Kornelia Maris vanuit Willemstad naar hier. Inwonend was de dienstbode Gerritje Wijnbergen. Anna Kornelia overleed in 1933 en Nicolaas heeft hier nog tot in de oorlogsjaren gewoond.
Latere bewoners waren o.a; magazijnmeester G. Teunissen van Manen, de huishoudster mevr. W. van der Zee, marechaussee W. de Haan en de kantoorbediende F. van Luttikhuizen.

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 13

Oud huisnummer: AA 106/5

Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pandVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 15

Oud huisnummer: AA 108/2

Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) J.D. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 17

Oud huisnummer: AA 109/2

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 19

Oud huisnummer: AA 110/3

Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis
Status: Gemeentelijk monument

Het huis aan de Prins Mauritslaan 19 is gebouwd door en voor de timmerman/aannemer J.D. Slijkhuis, die meer huizen in de Parken heeft gebouwd. De bouwvergunning werd verleend op 8 november 1910

 

Prins Mauritslaan 19


Bouwjaar: 1923
Architect/aannemer: B. de Graaf

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 21


Bouwjaar: 1921
Architect: J.C.A. Pieck
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd in opdracht van de journalist/verslaggever van de Apeldoornsche Courant, Johannes Cornelis Rugaart.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 23

Oude huisnummers: AA 112 - A 651/9

Bouwjaar: ca. 1896
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument

Er is op 15 september 1896 een rooilijnvergunning afgegeven door burgemeester en wethouders aan B.J.R. van Hasselt.

Bernard Johan Robert van Hasselt (1840-1911) kwam hier met zijn gezin vanuit de Heuvellaan. Van Hasselt was getrouwd met Lucia Pompeja Isabella Jennes (1846-1919), ze hadden een zoon en twee dochters.
In 1921 kwam Maria Jeannette Beijnen, weduwe van Oscar Lövengreen, zij woonde hier met twee zonen, Hans Christiaan, Erik Oscar en een dienstbode.
Latere bewoners waren; de typograaf Anthonie van Omme en de onderwijzer Aalbert Moll.

   

Prins Mauritslaan 25

Oude huisnummers: AA 113 - A 651/10

Bouwjaar: 1895
Architect/aannemer: ?
Oude foto's: Fam. Beenen

Bouwjaar huidige woning: 1996

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Duitsland geboren, gepensioneerde adjudant van het Oost-Indisch leger, Emil Ferdinand Heinrich Hermanni (1842-1914). Hij woonde hier met zijn vrouw Aleida Carolina Rensink. Het huis was destijds genummerd als Wilhelminapark A 651/10. Vanaf 30 maart 1900 werd de straat pas Prins Mauritslaan genoemd.
In 1902 woonde E.F.H. Hermanni aan de Brinklaan en zijn vrouw hier. In 1906-1907 heeft zij de laatste vermelding aan de Mauritslaan. Het huisnummer is ondertussen AA 113 geworden.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

 

Prins Mauritslaan 27

Oud huisnummer: AA 113/2

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 29

Oud huisnummer: AA 113/3

Voorheen: "Marie"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

   

Prins Mauritslaan 2

Oud huisnummer: AA 105/2

Voorheen: "Villa Merdika"
Bouwjaar: 1905
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

In de notulen van B&W van 8 october 1904 is te lezen, dat den Heer A. van Driesum namens de Bouwmaatschappij “Apeldoorn” verzoekt om aanwijzing van de rooilijn voor het bouwen van een woonhuis, de 1e aan de Mauritslaan; 2e aan de Mr. Van Hasseltlaan en 3e aan den hoek van de Mauritslaan en Mr. Van Hasseltlaan, allen op het perceel sectie H3617; zoomede voor het plaatsen van hekwerken voor bovengenoemde huizen. De vergunning wordt verleend en in 1905 worden de huizen aan de Mauritslaan 2 en 4 en Mr. Van Hasseltlaan 49 gebouwd, naar een ontwerp van de architect Van Driesum.

De eerste bewoonster was de in Sliedrecht geboren Geertruij Sophia Groenevelt (1872-1939), zij was weduwe van Cornelis Eberhard Adolph Kalis. Ze kwam hier met een met zoon en dochter en runde hier tot ca. 1920 een pension voor kweekschool-leerlingen onder de naam "Villa Merdika".

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

 

Prins Mauritslaan 4

Oud huisnummer: AA 105/3

Bouwjaar: 1905
Architect: A. van Driesum
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Meer info, zie ook Prins Mauritslaan 2 en de Mr. Van Hasseltlaan 49

 

Prins Mauritslaan 6

Oude huisnummers: AA 106 - A 651/20

Bouwjaar: 1895
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Janny Jansen

De eerste bewoners waren het gezin van de in Apeldoorn geboren Harmen van Bruggen (1853-1939). Van Bruggen was Oranjeparkwachter en getrouwd met Gerritje Brinkman (1856-1926). Ze hadden zeven kinderen.
Van Bruggen heeft in 1933 een boekje gemaakt met daarbij een zelfgemaakte kaart met daarop alle huizen rond 1865 in Apeldoorn. De huizen zijn genummerd op huisnummer en voorzien van bijna alle namen van de bewoners. Van dit boekje en de kaart is een cd-rom gemaakt en is verkrijgbaar bij CODA.
Van bruggen heeft hier tot zijn overlijden in 1939 gewoond met dochter Everdina Hendrika (1887-1977) en een huishoudster.

Latere bewoners waren: de luitenant ter zee A. Helder en J.F. Nijssen.

 

Prins Mauritslaan 8

Oude huisnummers: AA 106/2 - A 651/13

Bouwjaar: 1904
Architect/aannemer: ?

De eerste bewoners waren het gezin van de in Zwolle geboren Ruben Trooswijk (1845-1922) en zijn in Enschede geboren vrouw Johanna Zilverenberg (1844-1910). Ze woonden hier met hun zoon Jacob (1886-1906) en de in Hoog Soeren geboren dienstbode Jannetje de Boer. Op 13 april 1908 vertrok het gezin naar Zwolle.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

 

Prins Mauritslaan 10

Oud huisnummer: AA 106/3

Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: ?

 

Prins Mauritslaan 12

Oude huisnummers: AA 107 - A 651/18

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

Bouwjaar (verbouw): 1954

 

Prins Mauritslaan 14

Oud huisnummer AA 108

Bouwjaar: 1899
Architect/aannemer: G.P. Kok

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 16

Oud huisnummer: AA 109

Bouwjaar: 1901
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op 28 april 1902 kwamen de eerste bewoners. Het was het gezin van de in Kampen geboren kokosmattenfabrikant Edo Johannes Huber (1869-1930). Huber was getrouwd met de in Batavia geboren Antoinette Jeanette Louise Baptist (1868-1923). Inwonend was de dienstbode Bonje Terpstra (1884-?). Huber had zijn kokosmattenfabriek achter het huis aan de Koninginnelaan 70. Op 4 oktober 1905 vertrokken ze naar Nederlands Indië.

De volgende bewoner was F.W. Egeling.

 

Prins Mauritslaan 18

Oude huisnummers: AA 110 - A 651/15

Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Norbert Hoogeslag

 

Prins Mauritslaan 20

Oud huisnummer: AA 110/2

Bouwjaar: 1904
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Norbert Hoogeslag

 

Prins Mauritslaan 22

Oude huisnummers: AA 111 - A 651/13

Bouwjaar vorig pand: 1898
Architecten: Krijger en Weisfelt
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Het huis, Prins Mauritslaan 22 is gebouwd in 1898 in opdracht van Pieter ter Veer, die ook opdracht gaf tot de bouw van de huizen op nummer 16, 18 en 20. De grond voor het huis op nummer 22 kocht Ter Veer op 2 september 1898 van de NV De Olster Steenfabrieken voor 700 gulden.

-Extra foto, klik HIER

 

Prins Mauritslaan 24

Oude huisnummers: AA 117 - A 651/12

Bouwjaar: 1899
Architect: R. Kamminga
Status: Gemeentelijk monument

Dit pand is ook nog in gebruik geweest als pension "Prins Maurits", voor een advertentie uit 1931, klik HIER

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Prins Mauritslaan 26

Oude huisnummers: AA 116 - A 651/11

Voorheen: "Boschzicht"
Bouwjaar: 1894
Architect: C.W.A. de Groot
Status: Gemeentelijk monument

De bouw was bij onderhandse aanbesteding gegund aan de heren aannemers F.L. Tiethoff, G. Radstaak en A. Radstaak voor fl. 6297,-

-Meer info en extra foto's, klik HIER

 

Prins Mauritslaan 28-30

Oude huisnummers nr. 28: AA 115 - A 651/8
Oude huisnummers nr. 30: AA 114 - A 651/7

 

Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Molleruslaan, Jhr. mr. G.W.

Mariannalaan