Marianna van Muijden
(geb. 10-4-1890 te Apeldoorn) was de dochter van de projectontwikkelaar Karel Willem van Muijden (1837-1909) die bouwgrond kocht voor het bouwen van villa’s. Hierbij werkte hij veel samen met de architect Andries van Driesum.

- Straten/1905: Mariannelaan, van Bas Backerlaan tot Marialaan.


Behalve straten zijn er ook nog villa's naar de vrouw en kinderen genoemd. Villa "Marianna" staat aan de Mariannalaan 21.


Alle panden in de Mariannelaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding links.

Mariannalaan 1


Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den Esschert

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl


Mariannalaan 3


Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den Esschert

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 5


Bouwjaar: 1928
Architect/aannemer: J. van den Esschert

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 7


Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den Esschert

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 9


Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den Esschert

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 11


"Notre Desir"
Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den Esschert

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 13

Oude huisnummers: 7 - AA 143

Bouwjaar: 1901
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

De nummers 13, 15 en 17 zijn alle gebouwd naar een ontwerp van Andries van Driesum in opdracht van de Ritmeester van het Oost-Indisch leger Frans Hendrik Montagne (1856-1928). Hij en zijn gezin bewoonden nr. 13. Montagne was getrouwd met Marie Angelique Josine Frederique Elisabeth Caron (1861-1930) en ze hadden één dochter, Marie Cornelie.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 15

Oude huisnummers: 9 - AA 144

Bouwjaar: 1901
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoners waren het gezin van Theodor Gerhard Schürmann. Theodor was getrouwd met Elisabeth Johanna Wilhelmina Maria Hoelen. Ze hadden 2 dochters en 3 zonen.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 17

Oude huisnummers: 11 - AA 145

Bouwjaar: 1901
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoner was de instituteur A.J. Donck. Hij was de eigenaar en oprichter van de school hiernaast.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 19

Oud huisnummer: 13 - AA 145/3

Voorheen: "Villa Eikenstein"
Bouwjaar: 1902
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Op 15 november 1901 kocht de zich toen instituteur noemende Antonius Juriaan Donck een stuk bouwterrein aan de Mariannalaan voor 1550 gulden. Hij liet daar in 1902 een school op bouwen naar een ontwerp van A. van Driesum, waar bijzonder onderwijs werd gegeven. Volgens stukken in het gemeente-archief was de naam van die school Eikenstein, verder is momenteel niet meer bekend over het onderwijs dat aan deze school werd gegeven. In 1909 is er aan de achterkant nog een stuk bijgebouwd naar ontwerp van de architect Van Driesum. Op de bouwtekening staat vermeldt dat het hierbij gaat om den verbouw van de bijzondere school voor Lager en MULO. In 1911 kwam de heer Donck te overlijden waarna zijn vrouw het geven van onderwijs op de school voortzet.
In 1916 wordt de school door haar verkocht aan de gemeente Apeldoorn. De gemeente koopt daarbij niet alleen het gebouw, maar ook de volledige inventaris zoals schoolbanken en leermiddelen. Er wordt een bedrag van f 15.500,- voor betaald. De aankoop was bedoeld om de in die tijd overvolle klassen van een drietal gemeentescholen te ontlasten. In het raadsbesluit is te lezen, dat de aankoop “voor een zeer matigen prijs als eene fortuinlijke omstandigheid moet worden beschouwd en het gebouw later eventueel gebruikt kan worden voor de vestiging van een handelsdagschool”.
In 1928 heeft het gebouw aan de achterkant nog een uitbreiding ondergaan, waarbij de bouwtekening aangeeft dat het gaat om een verbouwing van de school voor buitengewoon lager onderwijs.

Het gebouw is voor wat betreft de buitenkant qua vorm en detaillering goed aangepast aan de villabebouwing in de straat. Je zou niet direct zeggen, dat daar een schoolgebouw staat. Het ontwerp is het van de hand van de architect A. van Driesum, die in die tijd veel samenwerkte met de eigenaar van het door Donck gekochte bouwterrein en van veel bouwgrond daar in de omgeving.

In 1999 bood de gemeente het niet meer bij haar in gebruik zijnde schoolgebouw te koop aan, met als voorwaarde dat het pand een woonbestemming zou krijgen.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 21

Oude huisnummers: 15 - AA 146

Voorheen: "Villa Marianna"
Bouwjaar: 1899
Architect: G. de Zeeuw
Status: Karakteristiek pand
Foto: Coll. W. Boomgaard

De projectontwikkelaar Karel Willem van Muijden laat in 1899 deze villa bouwen. In 1909 erft zijn dochter Marianna (naar haar is de laan genoemd) de villa, die het pand uiteindelijk in 1938 aan de onderwijzer Harm Wilts verkoopt.

-Extra foto, klik HIER

 

Mariannalaan 27


Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: D.J.J. Vinke

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 29

Oude huisnummers: 19 - AA 147 - A 622/2

Voorheen: "Villa Eben Haezer"
Bouwjaar: 1896
Architect/aannemer: J. van Essen
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Oda Schmalhausen

Gebouwd in 1896 in opdracht van/door?? de timmerman Jacobus van Essen uit de Molenstraat. In de twintiger jaren verbouwd door de familie Smit.

De eerste bewoners waren het gezin van Jan Peelen. Zij kwamen hier op 25 juli 1896 vanuit Den Haag. Jan Peelen was Assistent Resident in Ned. Indië. Hij was getrouwd met Johanna Elisabeth Charlotte Beijen. Ze hadden één zoon en een dochter. De nicht Henriëtta Jacoba Scherius was inwonend.
Op 2 november 1897 kwamen de pensionhoudsters Trijntje Meeter en Berendina Wilhelmina Johanna van der Linden. Zij hebben hier tot ca. 1903 het pension Eben Haezer gerund.
Vanaf 1903 kwam er nog een assistent-resident H.E.B. Schmalhausen.

Oda Schmalhausen: Het huis werd in 1915 bewoond door de heer en mevrouw Smit, die vermoedelijk op de foto voor het huis staan. De villa heeft ook nog de naam "Bennoda" gehad, een samenvoeging van Benno en Oda, de namen van mijn overgrootmoeder en haar eerste echtgenoot (H.E.B. Schmalhausen).

-Meer foto's, klik HIER

 

Mariannalaan 2


Bouwjaar: 1931
Architect/aannemer: J.W. van Werven

Gebouwd in opdracht van de timmerman/aannemer Jan Willem van Werven zelf.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mariannalaan 2a

Oude huisnummers: AA 136/7

Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Meer foto's, klik HIER

 

Mariannalaan 4

Oude huisnummers: AA 136/6

Voorheen: "Villa Margaretha"
Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

 

Mariannalaan 6

Oude huisnummers: AA 142/3

"Villa Casa Blanca"
Bouwjaar: 1902
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument

Op 27 mei 1903 kreeg de architect Andries van Driesum toestemming van Burgemeester en wethouders om weer een villa te gaan bouwen naar een eigen ontwerp. Van Driesum bleef eigenaar van het pand tot hij het in 1917 verkocht aan de weduwe T.H. Bleckmann-Van den Bosch (1842-1924). Deze villa is één van zijn mooiste ontwerpen in de toen in Apeldoorn populaire chaletstijl. Bij deze villa zijn nog veel authentieke elementen bewaard gebleven. Aan de buitenkant is rijk bewerkt houtwerk te zien, met drakenkoppen op de gedecoreerde windveren en vensters met nog de originele rolluiken. Ook heeft het fraaie glas-in-loodramen en in het interieur zijn veel prachtige details te bewonderen.

De villa is gebouwd in 1902 maar de vroegste bewoners vond ik pas in 1904. Mogelijk waren er wel eerdere bewoners maar die heb ik (nog) niet kunnen vinden. Op 28 mei 1904 kwam vanuit Zeist, Constantia Abrahamina Mersch-Van Gelder de Neufville (1857-1926). Zij woonde hier met 2 dochters; Jenny Antonetta en Sophia Johanna. De dienstbode was Wilhelmina Johanna Zoetbrood. De onderstaande oude ansicht is verzonden door dochters Jenny en Phie.
De volgende bewoners waren het gezin van de gemeente ontvanger/assuradeur Frederik Willem Reinhard Immink (1871-1933). Ze kwamen hier wonen op 29 november 1907 en hadden hiervoor tijdelijk in pension Charma aan de Regentesselaan gewoond. Immink was getrouwd met Hermina Clasina Jkvr. Den Beer Portugael (1872-1937) en ze hadden twee dochters en een zoon.

Latere bewoners waren: in 1911 de ingenieur Johannes Simon Teunissen, in 1914 de weduwe Maria Clara Bleckmann-Van den Bosch (die hier alleen met een dienstbode woonde), in 1925 de uit Den Haag gekomen winkelier Roelof Mulder en in ca. 1947 kwam de antiquair J.J. de Graaf. Wie er na De Graaf nog allemaal gewoond hebben is mij nog niet bekend.

-Meer foto's, klik HIER

 

Mariannalaan 8

Oud huisnummer: AA 142/2

Voorheen: "Villa Christina"
Bouwjaar: 1902
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners waren het gezin van de gepensioneerde officier van administratie bij de marine, Herman Johannes Verveen (1857-1923). Zijn vrouw was Christina Maria Catharina van Roijen (1863-1942), naar wie het huis waarschijnlijk genoemd was. Ze woonden hier met 2 kinderen en diverse dienstbodes. In 1924, een half jaar na het overlijden van haar man vertrok ze naar Heemstede.

-Meer foto's, klik HIER

 

Mariannalaan 10

Oude huisnummers: AA 142 - A 641/14

Bouwjaar: ?
Architect: ? (mogelijk S.H. van der Veen)
Oude foto: Coll. Coda

Vanaf ca. 1902 was dit het woonhuis van de architect Sjoerd Hanzes van der Veen (1839-1926). Hij woonde hier met zijn vrouw Sytske Roelofs Brouwer (1843-1922) en hun twee zonen. Opvallend is het aantal dienstbodes. Mogelijk heeft hij het huis laten bouwen. In de Parkenbuurt komt Emmalaan 30 van zijn tekentafel.

 

Mariannalaan 18-20-22

Oude huisnummers: 12 - AA 141 - A 619

Voorheen: "Villa Rust Roest" en "Villa Betsy"
Bouwjaar: ca. 1890
Oude foto: Mevr. Kaper

Mariannelaan 12 heeft gestaan waar nu deze drieslag staat.

-Extra foto, klik HIER

 

Mariannalaan 24

Oude huisnummers: 14 - AA 140 - A 621

Voorheen: "Villa Aurora"
Bouwjaar: 1895
Architect/aannemer: ? (mogelijk J. van Essen)
Status: Gemeentelijk monument

De eerste bewoners waren de weduwe L.J. Teeckelenburg-Boom en mej. J.G.P. Gericke. Volgens de Erica uit 1896 hadden zij hier een "Tehuis voor Zenuwlijderessen". Het jaar daarop staat de wed. Teeckelenburg al niet meer vermeld en staat er als naam "Villa Aurora" genoemd.

 

Mauritslaan, Prins

Lijndenlaan, Graaf Van