Straten/1905: Mariannalaan, van Bas Backerlaan tot Marialaan.

Marianna Henriëtte van Muijden (1890-1971) geboren te Apeldoorn was de dochter van de projectontwikkelaar Karel Willem van Muijden (1837-1909) die bouwgrond kocht voor het bouwen van villa's. Hierbij werkte hij veel samen met de architect Andries van Driesum.Behalve straten zijn er ook nog villa's naar de vrouw en kinderen genoemd. Villa Marianna stond destijds in de Mariannalaan op nr. 12.


Alle panden in de Mariannalaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl


Mariannalaan 1

Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den EsschertVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 3

Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den Esschert
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 5

Bouwjaar: 1928
Architect/aannemer: J. van den EsschertVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 7


Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den Esschert
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 9

Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den EsschertVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 11

"Notre Desir"
Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: J. van den EsschertVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 13

Oude huisnummers: 7 - AA 143
Bouwjaar: 1901
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

De nummers 13, 15 en 17 zijn alle gebouwd naar een ontwerp van Andries van Driesum in opdracht van de Ritmeester van het Oost-Indisch leger Frans Hendrik Montagne (1856-1928). Hij en zijn gezin bewoonden nr. 13. Montagne was getrouwd met Marie Angelique Josine Frederique Elisabeth Caron (1861-1930) en ze hadden één dochter, Marie Cornelie.Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 15

Oude huisnummers: 9 - AA 144
Bouwjaar: 1901
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoners waren het gezin van Theodor Gerhard Schürmann. Theodor was getrouwd met Elisabeth Johanna Wilhelmina Maria Hoelen. Ze hadden twee dochters en drie zonen.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 17

Oude huisnummers: 11 - AA 145
Bouwjaar: 1901
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoner was de instituteur A.J. Donck. Hij was de eigenaar en oprichter van de school hiernaast.
Van de school hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 19

Oude huisnummers: 13 - AA 145/3
Voorheen: "Eikenstein"
Bouwjaar: 1902
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Op 15 november 1901 kocht de zich toen instituteur noemende Antonius Juriaan Donck een stuk bouwterrein aan de Mariannalaan voor fl. 1550,- Hij liet daar in 1902 een school op bouwen naar een ontwerp van A. van Driesum, waar bijzonder onderwijs werd gegeven. Volgens stukken in het gemeente-archief was de naam van die school Eikenstein, verder is momenteel niet meer bekend over het onderwijs dat aan deze school werd gegeven. In 1909 is er aan de achterkant nog een stuk bijgebouwd ook naar ontwerp van de architect Van Driesum. Op de bouwtekening staat vermeldt dat het hierbij gaat om den verbouw van de bijzondere school voor Lager en MULO. In 1911 kwam de heer Donck te overlijden waarna zijn vrouw het geven van onderwijs op de school voortzet.
In 1916 wordt de school door haar verkocht aan de gemeente Apeldoorn. De gemeente koopt daarbij niet alleen het gebouw, maar ook de volledige inventaris zoals schoolbanken en leermiddelen. Er wordt een bedrag van fl. 15.500,- voor betaald. De aankoop was bedoeld om de in die tijd overvolle klassen van een drietal gemeentescholen te ontlasten. In het raadsbesluit is te lezen, dat de aankoop "voor een zeer matigen prijs als eene fortuinlijke omstandigheid moet worden beschouwd en het gebouw later eventueel gebruikt kan worden voor de vestiging van een handelsdagschool .
In 1928 heeft het gebouw aan de achterkant nog een uitbreiding ondergaan, waarbij de bouwtekening aangeeft dat het gaat om een verbouwing van de school voor buitengewoon lager onderwijs.

Het gebouw is voor wat betreft de buitenkant qua vorm en detaillering goed aangepast aan de villabebouwing in de straat. Je zou niet direct zeggen, dat daar een schoolgebouw staat. Het ontwerp is van de hand van de architect A. van Driesum, die in die tijd veel samenwerkte met de eigenaar van het door Donck gekochte bouwterrein en van veel bouwgrond daar in de omgeving.

In 1999 bood de gemeente het niet meer bij haar in gebruik zijnde schoolgebouw te koop aan, met als voorwaarde dat het pand een woonbestemming zou krijgen.

Momenteel is er een zorgvilla van Stepping Stones in gevestigd.

Klik HIER voor twee schoolfoto's.

Mariannalaan 21

Oude huisnummers: 15 - AA 146
Voorheen: "Villa Marianna"
Bouwjaar: 1899
Architect: G. de Zeeuw
Status: Karakteristiek pand
Foto: Coll. W. Boomgaard

De projectontwikkelaar Karel Willem van Muijden laat in 1899 deze villa bouwen, de aannemer was J. de Groot. In 1909 erft zijn dochter Marianna (naar haar is de laan genoemd) de villa, die het pand uiteindelijk in 1938 aan de onderwijzer Harm Wilts verkoopt.

-Extra foto, klik HIERVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 27

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: D.J.J. Vinke

Mariannalaan 29

Oude huisnummers: 19 - AA 147 - A 622/2
Voorheen: "Villa Eben Haëzer" en "Villa Bennoda"
Bouwjaar: 1896
Architect/aannemer: J. van Essen
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Oda Schmalhausen

Gebouwd in 1896 in opdracht door en voor de timmerman Jacobus van Essen uit de Molenstraat die het pand verhuurde.

De eerste bewoners kwamen op 25 juli 1896 vanuit Den Haag en was het gezin van de in Rotterdam geboren voormalig Assistent-Resident van Palembang, Jan Peelen (1852-1943). Jan was gehuwd met de in Den Haag geboren Johanna Elisabeth Charlotte Beijen (1862-1937) en ze hadden twee inwonende kinderen. Dochter, lda Peelen (1882-1965) was kunsthistorica en in 1918 de eerste vrouwelijke directrice van een rijksmuseum in Nederland (Delft). Nicht Henriëtta Jacoba Scherius was inwonend. Nog geen jaar later, op 6 juli 1897 verhuisen ze weer naar Den Haag.

Oda Schmalhausen: Het huis werd in 1915 bewoond door de heer en mevrouw Smit, die vermoedelijk op de foto voor het huis staan. De villa heeft ook nog de naam "Bennoda" gehad, een samenvoeging van Benno en Oda, de namen van mijn overgrootmoeder en haar eerste echtgenoot (H.E.B. Schmalhausen).

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIERVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mariannalaan 2

Bouwjaar: 1931
Architect/aannemer: J.W. van Werven

Gebouwd in opdracht van de timmerman/aannemer Jan Willem van Werven zelf.

Mariannalaan 2a

Oude huisnummers: AA 136/7
Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

-Extra foto's, klik HIER

Mariannalaan 4

Oude huisnummers: AA 136/6
Voorheen: "Villa Margaretha"
Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Mariannalaan 6

Oude huisnummers: AA 142/3
"Villa Casa Blanca"

Bouwjaar: 1902
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. B. Meester

Op 27 mei 1903 kreeg de architect Andries van Driesum toestemming van Burgemeester en wethouders om weer een villa te gaan bouwen naar een eigen ontwerp. Van Driesum bleef eigenaar van het pand tot hij het in 1917 verkocht aan de weduwe T.H. Bleckmann-Van den Bosch (1842-1924). Deze villa is één van zijn mooiste ontwerpen in de toen in Apeldoorn populaire chaletstijl. Bij deze villa zijn nog veel authentieke elementen bewaard gebleven. Aan de buitenkant is rijk bewerkt houtwerk te zien, met drakenkoppen op de gedecoreerde windveren en vensters met nog de originele rolluiken. Ook heeft het fraaie glas-in-loodramen en in het interieur zijn veel prachtige details te bewonderen.

De villa is gebouwd in 1902 maar de vroegste bewoners vond ik pas in 1904. Mogelijk waren er wel eerdere bewoners maar die heb ik (nog) niet kunnen vinden. Op 28 mei 1904 kwam vanuit Zeist, Constantia Abrahamina Mersch-Van Gelder de Neufville (1857-1926). Zij woonde hier met 2 dochters; Jenny Antonetta en Sophia Johanna. De dienstbode was Wilhelmina Johanna Zoetbrood. De onderstaande oude ansicht is verzonden door dochters Jenny en Phie.
De volgende bewoners waren het gezin van de gemeente ontvanger/assuradeur Frederik Willem Reinhard Immink (1871-1933). Ze kwamen hier wonen op 29 november 1907 en hadden hiervoor tijdelijk in pension Charma aan de Regentesselaan gewoond. Immink was getrouwd met Hermina Clasina Jkvr. Den Beer Portugael (1872-1937) en ze hadden twee dochters en een zoon.

Latere bewoners waren: in 1911 de ingenieur Johannes Simon Teunissen, in 1914 de weduwe Maria Clara Bleckmann-Van den Bosch (die hier alleen met een dienstbode woonde), in 1925 de uit Den Haag gekomen winkelier Roelof Mulder en in ca. 1947 kwam de antiquair J.J. de Graaf. Wie er na De Graaf nog allemaal gewoond hebben is mij nog niet bekend.

-Extra foto's, klik HIER

Mariannalaan 8

Oud huisnummer: AA 142/2
Voorheen: "Villa Christina"
Bouwjaar: 1902
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners waren het gezin van de gepensioneerde officier van administratie bij de marine, Herman Johannes Verveen (1857-1923). Zijn vrouw was Christina Maria Catharina van Roijen (1863-1942), naar wie het huis destijds waarschijnlijk vernoemd was. Ze woonden hier met twee kinderen en diverse dienstbodes. In 1924, een half jaar na het overlijden van haar man vertrok Christina naar Heemstede. Het huis ging in een veiling voor fl. 15.470,- naar de kandidaat notaris B. van Drimmelen. Een gedeelte van de (destijds veel grotere) tuin ging voor fl. 4.476,- naar de heren J. van Reekum en A. Buis.

In 1926 wonen hier de in Landsmeer geboren Cornelis Brands (1864-1929) en zijn in Nederhorst den Berg geboren vrouw, Francina Cöllen (1862-1953). In 1950 vertrekt de weduwe naar de Soerenseweg 110.

Vanaf 1950 geven de Erica's (adresgidsen) op dit adres: Huize Sophia, afdeling- der Rekkense inrichtingen, Mariannalaan 8, directrice: mevrouw H. van Malsen. Onderstaand komt van het Gelders Archief over de Rekkensche Inrichtingen. (Hier heeft men het over een nieuwe afdeling in Apeldoorn in 1947 terwijl mevr. Brands pas in 1950 verhuisd.

Op 28 juni 1910 werd "De Centrale Vereeniging ter behartiging van de belangen van zwakzinnigen in Nederland" opgericht. In de statuten werd vastgelegd, dat zij geen inrichtingen zou bezitten tot duurzame verpleging van zwakzinnigen. Enige maanden later werd op 14 oktober 1910 tot dit doel " De Vereeniging tot Stichting van Christelijke Inrichtingen voor verpleging van zwakzinnigen " opgericht (inv. nr. 103). Na enkele jaren werd door contacten met predikant Slot te Rekken aldaar een heideterrein gevonden, dat geschikt was voor de bouw van zo'n inrichting. De opening van het eerste paviljoen te Rekken vond op 25 april 1914 plaats. Sindsdien stond de inrichting bekend als De Rekkensche Inrichtingen. In oktober 1914 kon de eerste patiënt worden opgenomen.

In 1929 kwam er een nieuwe afdeling in Rekken bij ten behoeve van de verpleging van psychopaten (TBR- patiënten) nl. Oldenkotte. Tot 1946 waren er dus twee soorten verpleegden: zwakzinnigen en psychopaten.

In dat jaar besloot het bestuur tot uitbreiding ten aanzien van de verpleging van psychopaten en tot opname van moeilijk opvoedbare kinderen. Het bestuur was van mening dat het samengaan van zwakzinnigen en psychopaten op één terrein tot grote bezwaren voor beide groepen kon leiden. Dientengevolge zag men uit naar huizen voor zwakzinnigen buiten Rekken. De daardoor vrijkomende gebouwen zouden een bestemming krijgen voor moeilijk opvoedbare kinderen, die op last van een kinderrechter of een voogdijvereniging in Rekken geplaatst werden. Ook waren er plannen voor stichting van huizen voor deze jongens en meisjes, die hun aanpassing aan het gewone maatschappelijke leven zou dienen, bij voorkeur in grotere plaatsen met goede werkmogelijkheden. In 1947 werd zo'n huis voor meisjes geopend: Het Sophiahuis te Apeldoorn.


-Extra foto's, klik HIER

Mariannalaan 10

Oude huisnummers: AA 142 - A 641/14
Bouwjaar: 1902
Architect: (waarschijnlijk) S.H. van der Veen
Oude foto: Coll. Coda

Vanaf ca. 1902 was dit het woonhuis van de architect Sjoerd Hanzes van der Veen (1839-1926). Hij woonde hier met zijn vrouw Sytske Roelofs Brouwer (1843-1922) en hun twee zonen. Opvallend is het aantal dienstbodes. Waarschijnlijk is het huis een ontwerp van hemzelf geweest. In de Parkenbuurt komt Emmalaan 30 van zijn tekentafel.

Mariannalaan 18-20-22

Oude huisnummers: 12 - AA 141 - A 619
Voorheen: "Huize Marianna" - "Villa Rust Roest" en "Villa Betsy"
Bouwjaar: 1891
Oude foto: Mevr. Kaper

Mariannelaan 12 heeft gestaan waar nu deze drieslag staat. Dit villaatje was gebouwd in 1891 in opdracht van Karel Willem van Muijden die in 1890, het huis aan de Emmalaan 26 en diverse omliggende kavels kocht. Dit huis en deze straat zijn naar zijn dochter vernoemd; "Huize Marianna" aan de Mariannalaan. Volgens een artikel in de Nieuwe Apeldoornse Courant was haar naam aan de voorzijde van het huis, boven een raam in een steen gebeiteld. Ook zou er binnen in het huis een "eerste steen" gemetseld zijn waarop te lezen stond dat die was gelegd in augustus van het jaar 1891 door Marianna van Muijden.
We weten nog niet wie de ontwerper was van het huis maar zeker is dat deze ook de huizen aan de Emmalaan 18 en 26 gebouwd heeft, nr. 18 droeg de naam "Frederiks villa" naar zijn zoon.

De eerste bewoners waren de in Leeuwarden geboren oud-burgemeester van Gorinchem, Abelius Noorderbroek (1825-1900) en zijn in Den Helder geboren vrouw, Cornelia Petronella Ebell (1836-1914). Ze hadden één inwonende zoon, Daniël Derk Elise Charles Noorderbroek (1878), hij was in Gorinchem geboren. Hiervoor woonde het gezin aan de Kerklaan 45.

-Extra foto en krantenartikel, klik HIER

Mariannalaan 24

Oude huisnummers: 14 - AA 140 - A 621

Voorheen: "Villa Aurora"
Bouwjaar: 1895
Architect/aannemer: R. Dales
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Op 3 april 1894 kreeg de bouwondernemer Reinier Dales uit de Schoolstraat toestemming om deze villa te bouwen, waarschijnlijk was hij zelf ook de eigenaar.

De eerste bewoners waren de weduwe L.J. Teeckelenburg-Boom en mej. J.G.P. Gericke. Volgens de Erica uit 1896 hadden zij hier een "Tehuis voor Zenuwlijderessen". Het jaar daarop staat de weduwe Teeckelenburg al niet meer vermeldt en staat er de naam "Villa Aurora" genoemd.

-Extra foto's, klik HIER