Onderstaande foto's zijn genomen door Ing. J.W. Bergman. Hij was vanaf 1950 bijna 35 jaar in dienst van de gemeente Apeldoorn en was Hoofd van de weg- en waterbouwkundige afdeling van de gemeente Apeldoorn, waar alles werd ontworpen wat met het bouwrijp maken van de nieuwe wijken te maken had; hij maakte uit hoofde van zijn functie veel foto’s. Op de foto de Laan van Kerschoten met zicht op de kruising Generaal van Heutszlaan / Laan van Kerschoten / Boerhavestraat. Aan de linkerkant van deze toen nog onverharde weg, aan de rand van „de Parken“, zou een jaar later de wijk „Kerschoten“ ontwikkeld worden. Foto's Archief VOA.
1957: Laan van Kerschoten ter hoogte van de nrs. 53 en 51.
1957: Laan van Kerschoten. Zicht op de Konininnelaan. Links ter hoogte van het tuinhek is nu huisnr. 63.
1957: Laan van Kerschoten ter hoogte van nr. 73 / kruising van de Van Hasseltlaan / Nobelstraat. Zicht op de Koninginnelaan.
1957: zicht op de Laan van Kerschoten in Oostelijke richting (zicht richting Vlijtseweg). Zichtbaar is de achterkant van de villa’s aan de Frisolaan nrs 30 - 22, de percelen/achtertuinen liepen indertijd door tot aan de latere Laan van Kerschoten. Na de laatste (witte) villa – Frisolaan 22 - zicht op de Laan van Kerschoten nrs. 55 en 53.