Straatbeeld Laan van Kerschoten


Onderstaande foto's zijn genomen door Ing. J.W. Bergman. Hij was vanaf 1950 bijna 35 jaar in dienst van de gemeente Apeldoorn en was Hoofd van de weg- en waterbouwkundige afdeling van de gemeente Apeldoorn, waar alles werd ontworpen wat met het bouwrijp maken van de nieuwe wijken te maken had; hij maakte uit hoofde van zijn functie veel foto"s. Op de foto de Laan van Kerschoten met zicht op de kruising Generaal van Heutszlaan / Laan van Kerschoten / Boerhavestraat. Aan de linkerkant van deze toen nog onverharde weg, aan de rand van "de Parken", zou een jaar later de wijk "Kerschoten" ontwikkeld worden. Foto's Archief VOA.

1957: Laan van Kerschoten ter hoogte van de nrs. 53 en 51.

1957: Laan van Kerschoten. Zicht op de Konininnelaan. Links ter hoogte van het tuinhek is nu huisnr. 63.

1957: Laan van Kerschoten ter hoogte van nr. 73 / kruising van de Van Hasseltlaan / Nobelstraat. Zicht op de Koninginnelaan.

1957: zicht op de Laan van Kerschoten in Oostelijke richting (zicht richting Vlijtseweg). Zichtbaar is de achterkant van de villa"s aan de Frisolaan nrs 30 - 22, de percelen/achtertuinen liepen indertijd door tot aan de latere Laan van Kerschoten. Na de laatste (witte) villa Frisolaan 22 - zicht op de Laan van Kerschoten nrs. 55 en 53.