Koninginnelaan 82 "Eerste Steen"

Eerste steen gelegd op 22 februari 1910 door de jongste dochter Annie Jantina Bekkering, destijds 5 jaar.