Koninginnelaan 49


Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument

De eerste bewoners waren het gezin van de in IJzendijke geboren civiel ingenieur Izaak Jacobus Brevet (1845-1918) en Henri tte Bernardine Logger (1830-1897), ze hadden drie inwonende zonen. Het gezin kwam vanuit Den Haag op 30 juli 1883 naar hier. In 1885 verhuisden ze naar L 23, ik heb nog niet kunnen vinden waar dat was.

De volgende bewoners waren het gezin van de in Bolsward geboren Yme Strikwerda (1837-1909). Hij was gepensioneerd assistent resident op Koeningan, West Java. Zij kwamen hier vanuit Den Helder op 14 juli 1885 wonen. Yme was getrouwd met de in Marsum geboren Wijmpje van der Molen (1842-1908) en ze hadden acht kinderen. Inwonend was de eveneens in Bolward geboren Hinke Scheltes Runia (1824-1904), zij was weduwe van Geert Gooitsens Bijlsma. Ze hebben hier niet lang gewoond want op 29 oktober 1886 vertrokken ze naar Abcoude.

Op 24 augustus 1887 kwam de in Toebang geboren Dorothea Wilhelmina van Drongelen (1862-1927), zij was de vrouw van Izaak Willekes Macdonald (1855-1940). Izaak was directeur van de Koloniale bank en woonde in Indi . Dorothea Wilhelmina woonde hier met twee dochters, een zoon en een tante.

Rond 1890 kwamen de in Apeldoorn geboren kassier Hendrik Gijsbertus Cornelis Leendertz (1849-1924) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Johanna Elisabeth van der Vinne (1839-1931). Inwonend was de in Epe geboren dienstbode Gerritje Nijhof.

De volgende bewoners waren de in Utrecht geboren Maria Hillegonda Bruininck (1810-1897) en haar in Amsterdam geboren schoonzuster Henri tte Lidia Martina Cremer (1814-1902), zij was weduwe van de commissaris van Politie Martinus Petrus Ernestus Bruininck (1811-1870).

Op 25 juni 1903 kwamen vanuit Kedichem de in Rotterdam geboren emeritus predikant Hendrik Arie Leenmans (1822-1910) en zijn in Utrecht geboren dochter Johanna Hermina Leenmans (1852-1944). Zes jaar na het overlijden van haar vader vertrok Johanna Hermina op 5 juni 1916 naar Stevensweert.

Na vader en dochter Leenmans kwam de in Amsterdam geboren gepensioneerde officier van het Oost-Indisch leger Josephus Bernardus Elders (1871-1949). Hij woonde hier met zijn in Utrecht geboren vrouw Johanna Maria Bieshaar (1874-?). Ze hadden één inwonende zoon.

Volgens de Ericagids van 1923 woonde er in dat jaar T. Mouw. Ik heb deze persoon niet kunnen vinden in het bevolkingsregister.

Vanuit de Mariastraat 17 kwam op 26 oktober 1927 de in Apeldoorn geboren sigarenhandelaar Hendrik Wijnbergen (1858-1935), hij woonde hier met zijn in Katwijk geboren vrouw Jacoba Brussée (1860-1942) en zoon Herman Wouter. Op 26 november 1934 verhuizen ze naar de Langeweg 73.

Vanaf 2 februari 1935 woonde hier de in Zwolle geboren Jacobus Johannes Hardon (1870-1936) met zijn in Dalfsen geboren vrouw Wolthera Baron (1872-?). Ze hadden vier kinderen.

1n 1939 kwam de in Schiedam geboren Grietje van Eijk (1887-?) zij was weduwe van de in Rotterdam geboren Willem Groeneveld (1889-1937). Grietje woonde hier met een dochter en zoon. In 1958 woonde ze hier nog en mogelijk nog langer.

Vanaf 1961 woonde hier het gezin van de bewegingstherapeut W.A. van der Donk. Van der Donk was getrouwd met J.Th. M. Leenards en ze hadden vier kinderen; Marjolein, Jeroen, Nicolette en Rosemarijn. Van der Donk heeft hier tot 2006 gewoond.

Nicolette van der Donk: Toen mijn ouders het huis kochten was een deel (rechts) afgescheiden en als zelfstandige woonruimte verhuurd aan twee zusters. Mijn ouders hebben het daarna ook aan verschillende huurders verhuurd. De laatste jaren dat zij er woonden, hebben zij het helemaal doorgetrokken en het hele huis zelf bewoond.

Coll: VOA (Vereniging Oud-Apeldoorn)

Coll: VOA (Vereniging Oud-Apeldoorn)