Voor 1964: ZWOLSEWEG

Raadsvergadering van 17-08-1883: weg van de Hervormde Kerk naar de Zwolscheweg.
Raadsbesluit 02-04-1964: de geprojecteerde weg van de Zwolseweg tot de Anklaarseweg ligt in het verlengde van het eerste gedeelte van de Zwolseweg. De hierdoor ontstane weg lopende van de Kerklaan tot de Anklaarseweg genoemd Koninginnelaan.

Straatnaam verbonden met het Oranjehuis.


Alle panden in de Koninginnelaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Koninginnelaan 1-3-5

Oude huisnummers: AA 68 - A 604 - ?

"Irene"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. CODA

Huisnummer 1 is de kosterswoning, het catechisatielokaal was genummerd als nr. 3 en nr. 5 is het gebouw Irene.
Gebouw 'Irene' is het wijkgebouw van de wijkgemeente Grote Kerk en vervult een belangrijke functie voor de vele activiteiten van het kerkenwerk. Daarnaast maken vele maatschappelijke organisaties en bv. zangkoren regelmatig gebruik van dit activiteitencentrum.

   

Koninginnelaan 7

Oud huisnummer: AA 70

Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: F. Tiethoff
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: C. van Tatenhove

Klik HIER voor een afbeelding van de bouwtekening

   

Koninginnelaan 9

Oud huisnummer: AA 71

Bouwjaar: ca. 1908
Architect/aannemer: (waarschijnlijk) F. Tiethoff
Status: Karakteristiek pand

 

Koninginnelaan 11

Oude huisnummers: AA 72 - A 607/2

Bouwjaar: ca. 1900
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Bert Amptmeijer

-Ansicht van voor de verbouwing, klik HIER

 

Koninginnelaan 13-15-17

Oude huisnummers: AA 74 - A 606/2b

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Huisnummer 13 is het bedrijfspand wat bij nr. 15-17 hoort. Dat was destijds de schilderswerkplaats van W. Nijdeken. (zie oude foto hieronder). Het huis genummerd als 15-17 was eerder dubbel bewoond.

   

Koninginnelaan 19

Oud huisnummer: AA 75

Bouwjaar: 1906
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 21


Huisnummer 21 is het gebouw wat achter de nummers 19 en 23 staat.

______________________________________________________________________________________________________________________

Koninginnelaan 23

Oude huisnummers: AA 78 - A 606/3

Bouwjaar: ca. 1895
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 25

Oude huisnummers: AA 79 - A 609/2

Bouwjaar: ca. 1895
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 27

Oude huisnummers: AA 80 - ?

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 29

Oude huisnummers: AA 85 - ?

"Bella Vista"
Bouwjaar: 1899
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

In 1899 liet de behanger/stoffeerder en later makelaar Peter Ernst Albers een villa bouwen op de hoek van de Zwolscheweg en de Princesselaan naar een ontwerp van de architect Andries van Driesum. Inmiddels zijn de beide straten van naam veranderd, maar het huis staat er nog steeds op de hoek van de Koninginnelaan en de Emmalaan. In de loop der jaren is het als kweekhuis voor de leerlingen van de Rijkskweekschool en later als pension in gebruik geweest en sinds enkele jaren is het weer een pension.

-Meer foto's, klik HIER

 

Koninginnelaan 31

Oude huisnummers: AA 86 - A 610/13

Voorheen: "Villa Gelria"
Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoonster was de in Goor geboren pensionhoudster Aleida Berendina van Eerden.

 

Koninginnelaan 33

Oude huisnummers: AA 87 - A 610/14

Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: H. Mouw
Oude foto: Mevr. Koel-van der Kooij

De timmerman/aannemer, H. Mouw kocht in 1897 een viertal kavels langs de nieuwe Daendelsweg en de Koninginnelaan. In 1898 bouwde hij op die kavels de villa’s Daendelsweg 8 en 10 en Koninginnelaan 31 en 33.

De eerste bewoner was de in Amsterdam geboren Jeanne Hermina Sloot (1856-1908). Zij kwam hier op 24 april 1899 en had hier kort een pension.

 

Koninginnelaan 35

Oude huisnummers: AA 88 - A 610/15

Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De timmerman/aannemer, H. Mouw kocht in 1897 een viertal kavels langs de nieuwe Daendelsweg en de Koninginnelaan. In 1898 bouwde hij op die kavels de villa’s Daendelsweg 8 en 10 en Koninginnelaan 31 en 33. In 1926 kwam de villa Daendelsweg 10 in handen van mevrouw Anna J. Vermeulen-Sjollema; zij verbouwde de villa in 1933 door op de benedenverdieping een aantal kamers te veranderen in een winkel, naar een ontwerp van de architect J.H. Klosters. In die winkel worden momenteel bloemen verkocht.

-Extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 37

Oude huisnummers: L 254 - ?

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

-Meer foto's van dit pand, klik HIER

 

Koninginnelaan 39-41

Oude huisnummers nr. 39: L 255 - ?
Oude huisnummers nr. 41: L 255b - ?

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 43

Oude huisnummers: L 256 - A 615 - A 309

Bouwjaar huidig pand: 1935
Architect: T.G. Slijkhuis
Status: Rijksmonument

Voor een extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 45

Oude huisnummers: L 257 - L 181 - L 105/13

Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument

De timmerman Hendrikus Mouw kocht in 1881 van W.J.H. de Heus een stuk grond aan de Koninginnelaan (toen de Zwolscheweg). In 1883 bouwde hij daarop 4 bijna identieke huizen. Hij verhuurde de huizen en in 1910 verkocht hij voor 5350 gulden nummer 45 aan dokter Damsté en dat huis bleef tot in de vijftiger jaren in handen van de familie Damsté. In 1931 is het huis nog gesplitst en is er een dubbel huis van gemaakt.

In 1911 overleed Hendrikus Mouw en werd het onroerend goed, waarbij ook de resterende drie huizen aan de Koninginnelaan, verdeeld tussen de weduwe Johanna Hendrika Mouw-Mouw en haar dochter Arlina Hendrika Mouw. Alle huizen werden in de jaren daarna verkocht en ze staan er nu nog steeds in volle glorie.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 47

Oude huisnummers: L 258 - L 182 - L 105/12

Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument

Zie voor meer info ook nr. 45

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 49

Oude huisnummers: L 259 - L 183 - L 105/11

Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto's: Coll. VOA (Vereniging Oud-Apeldoorn)

Zie voor meer info ook nr. 45

De eerste bewoners waren het gezin van de in IJzendijke geboren civiel ingenieur Izaak Jacobus Brevet (1845-1918) en Henriëtte Bernardine Logger (1830-1897), ze hadden drie inwonende zonen. Het gezin kwam vanuit Den Haag op 30 juli 1883 naar hier. In 1885 verhuisden ze naar L 23, ik heb nog niet kunnen vinden waar dat was.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

   

Koninginnelaan 51

Oude huisnummers: L 260 - L 184 - L 105/10

Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Zie voor meer info ook nr. 45

 

Koninginnelaan 53

Oude huisnummers: L 261 - L 185 - L 105/9

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Dhr. G.J. Denekamp

-Extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 55

Oude huisnummers: L 262 - ? - ?

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 57


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 59

Oude huisnummers: L 263 - L 186 - L 105/8

"Batavier"
Bouwjaar: 1917
Architect/aannemer: H. Lochtenberg

Het huis Koninginnelaan 59 is in 1917 gebouwd in opdracht van de caféhouder Derk Stuut, door de timmerman H. Lochtenberg. Om daar het huis te bouwen moest er eerst de oude villa "Batavier" gesloopt worden dat daar eerder was verrezen. Het nieuwe huis heeft ook weer de naam "Batavier", nog niet duidelijk is waar deze naam vandaan komt. De oude villa Batavier is waarschijnlijk rond 1887 gebouwd.

 

Koninginnelaan 61


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 61


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 63


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

 

Koninginnelaan 65


Bouwjaar: 1913
Architect: J.D. Slijkhuis

Dit woon/winkelhuis is gebouwd in opdracht van de winkelier H. Slijkhuis.

 

Koninginnelaan 67


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 69


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 71


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 73-75


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

Dit was het huis van de timmerman/aannemer Jan Derk Slijkhuis. (geb. 30 augustus 1883 te Voorst). Zijn zoon, Teunis Gerard was de architect die later op Koninginnelaan 2a zat.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 77


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 79


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 81


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 83-85


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 87


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Fam. de Gruijter

 

Koninginnelaan 89-91


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Schilderij: Fam. de Gruijter

Op de plek van Koninginelaan 91 heeft al heel wat jaren een huis gestaan; in 1893 was de eigenaar de dagloner Jan Willem Stokebrand. Hij verkocht het huis met een stuk tuin aan de tuinman Gerrit Niessink. Nadat het nog een paar keer verbouwd was kwam het huis in 1921 in handen van de boekhouder Hendrik de Gruijter. Deze liet het huis in datzelfde jaar grondig verbouwen en hij werd vishandelaar. Het kreeg de vorm die het nu nog heeft; de linkerkant werd nieuw gebouwd en ook het verbindingsstuk was nieuw. Het pand is lang een vishandel geweest en in 1966 werd een Vennootschap onder Firma opgericht met als vennoten de handelaren in vis en gevogelte; vader en zoon Hendrikus Martinus de Gruijter sr. en jr.

   

Koninginnelaan 93


Bouwjaar: 1930
Architect/aannemer: G. Lankwarden

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 95

Oude huisnummers: L 280 - L 202 - L 104/2b

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Dhr. van der Wal

 

Koninginnelaan 97-99


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Links bloemenmagazijn "De Roos" van A. de Ruiter. Rechts de manufacturenzaak van J. Zijlstra.

 

Koninginnelaan 101-103


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 105-105a


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 107


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 109-109a


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 111


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 113


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 115


Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: H. Denekamp
Status: Karakteristiek pand

De drie bijna identieke huizen op nrs. 115, 117 en 119 zijn gebouwd door de timmerman H. Denekamp uit de Tennislaan 3. De Tennislaan was een klein doodlopend straatje dat we nu kennen als een gedeelte van de Antilopestraat (naast nr. 119).

   

Koninginnelaan 117


Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: H. Denekamp
Status: Karakteristiek pand

De drie bijna identieke huizen op nrs. 115, 117 en 119 zijn gebouwd door de timmerman H. Denekamp uit de Tennislaan 3. De Tennislaan was een klein doodlopend straatje dat we nu kennen als een gedeelte van de Antilopestraat (naast nr. 119).

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 119


Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: H. Denekamp
Oude foto: Arnout Siegelaar

De drie bijna identieke huizen op nrs. 115, 117 en 119 zijn gebouwd door de timmerman H. Denekamp uit de Tennislaan 3. De Tennislaan was een klein doodlopend straatje dat we nu kennen als een gedeelte van de Antilopestraat (naast nr. 119).
De bijzondere voordeur van dit huis is afkomstig van het in 1973 gesloopte pand "Villa Beukenhage". Dit huis was ontworpen door architect Henk Wegerif en stond aan de Amersfoortseweg 19.

 

Koninginnelaan 2

Oude huisnummers: AA 69 - A 605 - A 310

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Voor een extra foto klik HIER

 

Koninginnelaan 2a


Bouwjaar: 1933
Architect: T.G. Slijkhuis

Dit was het woonhuis van de architect Teunis Gerard Slijkhuis (geb. 17 augustus 1908). Teunis was de zoon van timmerman Jan Derk Slijkhuis die ook veel huizen in "De Parken" heeft gebouwd.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 2/3 - 2/4


Bouwjaar: 1933
Architect: T. G. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 4a-4b

Oude huisnummers: AA 73 - A 607

Voorheen: "Villa Albergina"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

Bouwjaar huidige woning: 1989
Oude foto: Coll. CODA

-
Extra foto klik HIER

 

Koninginnelaan 6

Oude huisnummers: AA 76 - A 608

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 8

Oude huisnummers: AA 77 - A 609

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 10

Oude huisnummers: AA 77/2

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: (mogelijk) C. Emming
Status: Gemeentelijk monument

   

Koninginnelaan 10a


Bouwjaar: 1931
Architect: H. Verkerk

 Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 12

Oude huisnummers: AA 81 - A 610

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

-Extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 14


"Ceres"
Bouwjaar: 1923
Architect: J.H. Klosters
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis met rietenkap is gebouwd in opdracht van de in Semarang geboren gepensioneerd majoor-intendant van het Oost-Indisch leger, Tjark Gerdes Oosterbeek (1864-1948). Tjark was getrouwd met de in Arnhem geboren Maria Wilhelmina Slotemaker (1873-1937), Ze betrokken het huis op 23 november 1923 en woonden hiervoor aan de Emmalaan 7. Tjark Gerdes Oosterbeek was secretaris van de woningbouwvereniging "De Goede Woning". Dochter Anna (lerares) heeft hier na de dood van haar ouders nog lang gewoond.

G. Molema: De oude foto's zijn uit 1970. De woning was toen van mijn ouders die het toen voor ongeveer 60.000 gulden in bezit kregen. 'Ceres' is destijds door mijn vader op de gevel gezet en was de naam van een landbouw studentenvereniging waar hij ooit eens lid van is geweest naar de naam van de godin van het graan. Helaas hebben we er maar kort gewoond echter heeft het huis en de buurt na al die jaren nog steeds een onverklaarbaar magische sfeer.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 14


Bouwjaar: 1930
Architect: J.H. Klosters

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 16

Oude huisnummers: AA 89

Voorheen: "Villa Brinkendaal"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

-Extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 18-20

Oude huisnummers: nr. 18: AA 90
Oude huisnummers: nr. 20: AA 91

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ? (misschien C.M. Gardenier)
Status: Gemeentelijk monument

 

Koninginnelaan 22

Oud huisnummer: AA 91/2

Bouwjaar: 1901
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Gemeentelijk monument

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 24

Oude huisnummers: AA 91/3

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: (Zeer waarschijnlijk) P. Oldenhof
Status: Karakteristiek pand

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 26

Oude huisnummers: AA 91/4

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: (Zeer waarschijnlijk) P. Oldenhof
Status: Karakteristiek pand

 

Koninginnelaan 28

Oude huisnummers: AA 92

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Karakteristiek pand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 30

Oude huisnummers: AA 93

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument

 

Koninginnelaan 32

Oude huisnummers: AA 94

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

 

Koninginnelaan 32a-34


Bouwjaar: 1965
Architect: F. Best
Oude foto: Dhr. G.J. Denekamp

   

Koninginnelaan 36-38


Bouwjaar: 1899
Architect/aannemer: C. Klein

De aannemer was de timmerman C. Klein uit de Asselsestraat.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 40


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 42a-b-c


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Lie Schoemaker

 

Koninginnelaan 44


Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: J.A. Heuvelink

In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 18 oktober 1905 lezen we dat de slager J.E. Schurink opdracht geeft aan de architect J.A. Heuvelink tot amoveren van een woonhuis en het weder opbouwen van een winkelhuis met bergplaats.

 

Koninginnelaan 46


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 48


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Koninginnelaan 50-52


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 54


Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 56


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 58


"Insulinde"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

 

Koninginnelaan 60


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 62


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 64


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 66-68


Bouwjaar: 1935
Architect: Chr. ten Tuynte
Oude foto's: Dhr. van der Wal

 

Koninginnelaan 68b


Bouwjaar: 1935
Architect: Chr. ten Tuynte

-Extra foto, klik HIER

   

Koninginnelaan 70-72


Bouwjaar: 1896
Architect/aannemer: ?

Het pand op deze plek is gebouwd in 1896 in opdracht van de dagloner Jan Willem Stokebrand. Enkele jaren later is E.J. Huber de eigenaar, die achter het huis een kokosmattenfabriek laat bouwen.
Van de rechterkant van deze woningen is een stuk afgebroken, i.v.m. uitbreiding van nr. 68

 

Koninginnelaan 74-76


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 78


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Hans Douma

 

Koninginnelaan 80


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Hans Douma

 

Koninginnelaan 82

Oud huisnummer: L 244

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 84

Oud huisnummer: L 243/5

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 86

Oud huisnummer: L 243/3

Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 88

Oud huisnummer: L 243/2

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Krugerstraat, Paul

Kerklaan