Voor 1964: ZWOLSEWEG

Raadsvergadering van 17-08-1883: weg van de Hervormde Kerk naar de Zwolscheweg.
Raadsbesluit 02-04-1964: de geprojecteerde weg van de Zwolseweg tot de Anklaarseweg ligt in het verlengde van het eerste gedeelte van de Zwolseweg. De hierdoor ontstane weg lopende van de Kerklaan tot de Anklaarseweg genoemd Koninginnelaan.

Straatnaam verbonden met het Oranjehuis.


Alle panden in de Koninginnelaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Koninginnelaan 1-3-5

Oude huisnummers: AA 68 - A 604 - ?

"Irene"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. CODA

Huisnummer 1 is de kosterswoning, het catechisatielokaal was genummerd als nr. 3 en nr. 5 is het gebouw Irene.
Gebouw 'Irene' is het wijkgebouw van de wijkgemeente Grote Kerk en vervult een belangrijke functie voor de vele activiteiten van het kerkenwerk. Daarnaast maken vele maatschappelijke organisaties en bv. zangkoren regelmatig gebruik van dit activiteitencentrum.

   

Koninginnelaan 7

Oud huisnummer: AA 70

Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: F. Tiethoff
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: C. van Tatenhove

Klik HIER voor een afbeelding van de bouwtekening

   

Koninginnelaan 9

Oud huisnummer: AA 71

Bouwjaar: ca. 1908
Architect/aannemer: (waarschijnlijk) F. Tiethoff
Status: Karakteristiek pand

 

Koninginnelaan 11

Oude huisnummers: AA 72 - A 607/2

Bouwjaar: ca. 1900
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Bert Amptmeijer

-Ansicht van voor de verbouwing, klik HIER

 

Koninginnelaan 13-15-17

Oude huisnummers: AA 74 - A 606/2b

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Huisnummer 13 is het bedrijfspand wat bij nr. 15-17 hoort. Dat was destijds de schilderswerkplaats van W. Nijdeken. (zie oude foto hieronder). Het huis genummerd als 15-17 was eerder dubbel bewoond.

   

Koninginnelaan 19

Oud huisnummer: AA 75

Bouwjaar: 1906
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 21


Huisnummer 21 is het gebouw wat achter de nummers 19 en 23 staat.

______________________________________________________________________________________________________________________

Koninginnelaan 23

Oude huisnummers: AA 78 - A 606/3

Bouwjaar: ca. 1895
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 25

Oude huisnummers: AA 79 - A 609/2

Bouwjaar: ca. 1895
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 27

Oude huisnummers: AA 80 - ?

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 29

Oude huisnummers: AA 85 - ?

"Bella Vista"
Bouwjaar: 1899
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

In 1899 liet de behanger/stoffeerder en later makelaar Peter Ernst Albers een villa bouwen op de hoek van de Zwolscheweg en de Princesselaan naar een ontwerp van de architect Andries van Driesum. Inmiddels zijn de beide straten van naam veranderd, maar het huis staat er nog steeds op de hoek van de Koninginnelaan en de Emmalaan. In de loop der jaren is het als kweekhuis voor de leerlingen van de Rijkskweekschool en later als pension in gebruik geweest en sinds enkele jaren is het weer een pension.

-Meer foto's, klik HIER

 

Koninginnelaan 31

Oude huisnummers: AA 86 - A 610/13

Voorheen: "Villa Gelria"
Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Karakteristiek pand

De eerste bewoonster was de in Goor geboren pensionhoudster Aleida Berendina van Eerden.

 

Koninginnelaan 33

Oude huisnummers: AA 87 - A 610/14

Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: H. Mouw
Oude foto: Mevr. Koel-van der Kooij

De timmerman/aannemer, H. Mouw kocht in 1897 een viertal kavels langs de nieuwe Daendelsweg en de Koninginnelaan. In 1898 bouwde hij op die kavels de villa’s Daendelsweg 8 en 10 en Koninginnelaan 31 en 33.

De eerste bewoner was de in Amsterdam geboren Jeanne Hermina Sloot (1856-1908). Zij kwam hier op 24 april 1899 en had hier kort een pension.

 

Koninginnelaan 35

Oude huisnummers: AA 88 - A 610/15

Bouwjaar: 1898
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De timmerman/aannemer, H. Mouw kocht in 1897 een viertal kavels langs de nieuwe Daendelsweg en de Koninginnelaan. In 1898 bouwde hij op die kavels de villa’s Daendelsweg 8 en 10 en Koninginnelaan 31 en 33. In 1926 kwam de villa Daendelsweg 10 in handen van mevrouw Anna J. Vermeulen-Sjollema; zij verbouwde de villa in 1933 door op de benedenverdieping een aantal kamers te veranderen in een winkel, naar een ontwerp van de architect J.H. Klosters. In die winkel worden momenteel bloemen verkocht.

-Extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 37

Oude huisnummers: L 254 - ?

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

-Meer foto's van dit pand, klik HIER

 

Koninginnelaan 39-41

Oud huisnummer nr. 39: L 255b
Oud huisnummer nr. 41: L 255

Bouwjaar: ca. 1902
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Henny Janssen

Op nr. 39 woonde als eerste L.H.J. Zeegers, Agent van Politie. daarna Bresser, M.C, Spoorweg-Ambtenaar, vervolgens Mej. P.C. Glimmerveen, dan de gebroeders Pikkert en daarna M. Janssen.

Op nr. 41 woonde als eerste de in Apeldoorn geboren schoen- en laarzenmaker Jannes van Lohuizen (1860-1917), hij zat hiervoor aan de Loseweg. Jannes was gehuwd met de in Vaassen geboren Jannetje Mulder (1865-1945) en ze hadden acht kinderen en diverse inwonenden.

Op 11 juni 1920 kwam de in Haskerland geboren letterzetter Barteld Abele de Vries (1887-1961) en begon hier een kantoorboekhandel.

   

Koninginnelaan 43

Oude huisnummers: L 256 - A 615 - A 309

Bouwjaar vorig pand: 1866
Architect: C.W.A. de Groot

Bouwjaar huidig pand: 1935
Architect: T.G. Slijkhuis
Status: Rijksmonument

Voor een extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 45

Oude huisnummers: L 257 - L 181 - L 105/13

Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument

De timmerman Hendrikus Mouw kocht in 1881 van W.J.H. de Heus een stuk grond aan de Koninginnelaan (toen de Zwolscheweg). In 1883 bouwde hij daarop 4 bijna identieke huizen. Hij verhuurde de huizen en in 1910 verkocht hij voor 5350 gulden nummer 45 aan dokter Damsté en dat huis bleef tot in de vijftiger jaren in handen van de familie Damsté. In 1931 is het huis nog gesplitst en is er een dubbel huis van gemaakt.

In 1911 overleed Hendrikus Mouw en werd het onroerend goed, waarbij ook de resterende drie huizen aan de Koninginnelaan, verdeeld tussen de weduwe Johanna Hendrika Mouw-Mouw en haar dochter Arlina Hendrika Mouw. Alle huizen werden in de jaren daarna verkocht en ze staan er nu nog steeds in volle glorie.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 47

Oude huisnummers: L 258 - L 182 - L 105/12

Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument

Zie voor meer info ook nr. 45. Dit huis is in 1917 verbouwd door Johannes Hendricus Wessel, het had daarvoor ook het uiterlijk van de nrs. 45, 49 en 51.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 49

Oude huisnummers: L 259 - L 183 - L 105/11

Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto's: Coll. VOA (Vereniging Oud-Apeldoorn)

Zie voor meer info ook nr. 45

De eerste bewoners waren het gezin van de in IJzendijke geboren civiel ingenieur Izaak Jacobus Brevet (1845-1918) en Henriëtte Bernardine Logger (1830-1897), ze hadden drie inwonende zonen. Het gezin kwam vanuit Den Haag op 30 juli 1883 naar hier. In 1885 verhuisden ze naar L 23, ik heb nog niet kunnen vinden waar dat was.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

   

Koninginnelaan 51

Oude huisnummers: L 260 - L 184 - L 105/10

Bouwjaar: 1883
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Zie voor meer info ook nr. 45

 

Koninginnelaan 53

Oude huisnummers: L 261 - L 185 - L 105/9

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Dhr. G.J. Denekamp

-Extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 55

Oude huisnummers: L 262 - ? - ?

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 57


Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: R. Dales

Gebouwd in opdracht van de in Apeldoorn geboren groentehandelaar Arnold Eijbert Loois (1873-19?).

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 59

Oude huisnummers: L 263 - L 186 - L 105/8

"Batavier"
Bouwjaar: 1917
Architect/aannemer: H. Lochtenberg

Het huis Koninginnelaan 59 is in 1917 gebouwd in opdracht van de caféhouder Derk Stuut, door de timmerman H. Lochtenberg. Om daar het huis te bouwen moest er eerst de oude villa "Batavier" gesloopt worden dat daar eerder was verrezen. Het nieuwe huis heeft ook weer de naam "Batavier", nog niet duidelijk is waar deze naam vandaan komt. De oude villa Batavier is waarschijnlijk rond 1887 gebouwd.

 

Koninginnelaan 61


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 61


Bouwjaar: 1915
Architect/aannemer: A. Jonker

De bouwtekening is weer gevonden, het huis werd gebouwd in opdracht van Willem Nijdeken.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 63


Bouwjaar: 1915
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis
Oude foto: W. Mulderij

Vanaf dinsdag 27 april 1915 is hier gevestigd de juwelierszaak van de in Apeldoorn geboren Willem Mulderij (1888-1969). Sinds mei 1913 had hij al een zaak aan de overzijde van de straat op nummer 60. Willem was getrouwd met de in Zelhem geboren Johanna Berendje Buunk (1888-1927), ze hadden zeven kinderen; Geertruida (1914), Aaltje (1915), Adrianus (1918), Derkje (1919), Johanna (1921), Willem (1923) en Gerrit (1925). In 1927 overleed de vrouw van Willem en op 15 mei 1929 hertrouwde Willem met de in Den Haag geboren Anna Albertina Albertsma (1895-1884). Samen kregen ze nog één dochter, Anna Elizabeth (1933).

In 1964 kwamen de drie zonen als vennoot in de zaak en na het overlijden van vader zetten ze de zaak gedrieën voort. In 1981 ging zoon Willem als enige verder in het achtergelegen pand, Tulpenlaan 1. Na zijn overlijden in 1987 nam kleinzoon Willem (3e generatie) de zaak over op 19-jarige leeftijd. Hij verhuisde de zaak weer terug naar Koninginnelaan 63 waar het nu nog steeds zit. In 2013 kreeg de winkel het predicaat "Hofleverancier".

   

Koninginnelaan 65


Bouwjaar: 1913
Architect/aannemer: J.D. Slijkhuis

Dit woon/winkelhuis is gebouwd in opdracht van de winkelier Hendrik Slijkhuis, de aannemer was zijn eigen broer die vier huizen verderop woonde.

 

Koninginnelaan 67


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 69


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 71


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 73-75

Oud huisnummer: L 284/5

Bouwjaar: ca. 1907
Architect/aannemer: mogelijk J.D. Slijkhuis
Oude foto: Karel Stokking

Dit was het huis van de in Voorst geboren timmerman/aannemer Jan Derk Slijkhuis (1883-1960). Jan Derk Slijkhuis was geboren op 30 augustus 1883 in Terwolde. Zijn vader was de in Terwolde geboren landbouwer, Gerrit Jan Slijkhuis 1855-1894. Moeder was de in Epe geboren Hermina Veldhuis (1853- 1927). J.D. had twee broers en een zuster; Hendrik (1886), Hendrika Hermina (1888-1906) en Gerrit Jan (1890).
In 1894 overleed zijn vader op 39-jarige leeftijd en zijn moeder hertrouwde op 23 januari 1897 met de in Twello geboren weduwnaar Gerrit de Goeijen (1845-1919). Gerrit had drie dochters en een zoon.
Op 18 maart 1897 kwam het gezin van Hermina naar Apeldoorn en trok in de woning van Gerrit aan de Zwolseweg. Gerrit was kastelein en had een café aan de Zwolseweg (nr. 99?).

Op 7 maart 1907 huwde J.D. met de in Apeldoorn geboren Daatje Schut (1880-1970) en op 7 april 1908 werd hun enig kind, Teunis Gerard geboren. Hij werd architect en woonde later aan de Koninginnelaan 2/3.
Op de oude foto zien we Jan Derk en zijn vrouw Hermina.

Werkenlijst Jan Derk Slijkhuis.

   

Koninginnelaan 77


Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: T.G. Slijkhuis

Gebouwd als Juliana Apotheek, de aannemer was K. de Kamper.

 

Koninginnelaan 79


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 81


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

In 1916 is er aan de achterzijde een keuken en kantoor aangebouwd door Jan Derk Slijkhuis.

Vanaf 1918 was dit het huis van de in Voorst geboren timmerman/aannemer Gerrit Jan Slijkhuis (1890-19?). Gerrit Jan Slijkhuis was geboren op 20 december 1890 in Terwolde. Zijn vader was de in Terwolde geboren landbouwer, Gerrit Jan Slijkhuis 1855-1894. Moeder was de in Epe geboren Hermina Veldhuis (1853- 1927). G.J. had twee broers en een zuster; Jan Derk (1883), Hendrik (1886) en Hendrika Hermina (1888-1906).
In 1894 overleed zijn vader op 39-jarige leeftijd en zijn moeder hertrouwde op 23 januari 1897 met de in Twello geboren weduwnaar Gerrit de Goeijen (1845-1919). Gerrit had drie dochters en een zoon.
Op 18 maart 1897 kwam het gezin van Hermina naar Apeldoorn en trok in de woning van Gerrit aan de Zwolseweg. Gerrit was kastelein en had een café aan de Zwolseweg (nr. 99?).

In 1917 vertrok Gerrit Jan als bouwopzichter naar Zuidlaren. Op 17 mei 1918 kwam hij vanuit Ede weer terug in Apeldoorn. Hij was ondertussen ook getrouwd met de in Apeldoorn geboren Geertrui Zwiers (1892-19?). Ze vestigden zich aan de Tulpenlaan 8, waar ook hun dochter Fenna Geertruida geboren werd (1918). In 1920 verhuizen ze naar Koninginnelaan 81 waar in 1924 zoon Gerrit Jan geboren werd.

Werkenlijst Gerrit Jan Slijkhuis

 

Koninginnelaan 83-85


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 87


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Fam. de Gruijter

 

Koninginnelaan 89-91

Oude huisnummers: L 278

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Schilderij: Fam. de Gruijter

Op de plek van Koninginelaan 91 heeft al heel wat jaren een huis gestaan; in 1893 was de eigenaar de dagloner Jan Willem Stokebrand. Hij verkocht het huis met een stuk tuin aan de tuinman Gerrit Niessink. Nadat het nog een paar keer verbouwd was kwam het huis in 1921 in handen van de boekhouder Hendrik de Gruijter. Deze liet het huis in datzelfde jaar grondig verbouwen en hij werd vishandelaar. Het kreeg de vorm die het nu nog heeft; de linkerkant werd nieuw gebouwd en ook het verbindingsstuk was nieuw. Het pand is lang een vishandel geweest en in 1966 werd een Vennootschap onder Firma opgericht met als vennoten de handelaren in vis en gevogelte; vader en zoon Hendrikus Martinus de Gruijter sr. en jr.

   

Koninginnelaan 93


Bouwjaar: 1930
Architect/aannemer: G. Lankwarden

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 95

Oude huisnummers: L 280 - L 202 - L 104/2b

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Dhr. van der Wal

 

Koninginnelaan 97-99


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Links bloemenmagazijn "De Roos" van A. de Ruiter. Rechts de manufacturenzaak van J. Zijlstra.

 

Koninginnelaan 101-103


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 105-105a


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 107


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 109-109a


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 111


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 113


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 115


Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: H. Denekamp
Status: Karakteristiek pand

De drie bijna identieke huizen op nrs. 115, 117 en 119 zijn gebouwd door de timmerman H. Denekamp uit de Tennislaan 3. De Tennislaan was een klein doodlopend straatje dat we nu kennen als een gedeelte van de Antilopestraat (naast nr. 119).

   

Koninginnelaan 117


Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: H. Denekamp
Status: Karakteristiek pand

De drie bijna identieke huizen op nrs. 115, 117 en 119 zijn gebouwd door de timmerman H. Denekamp uit de Tennislaan 3. De Tennislaan was een klein doodlopend straatje dat we nu kennen als een gedeelte van de Antilopestraat (naast nr. 119).

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 119


Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: H. Denekamp
Oude foto: Arnout Siegelaar

De drie bijna identieke huizen op nrs. 115, 117 en 119 zijn gebouwd door de timmerman H. Denekamp uit de Tennislaan 3. De Tennislaan was een klein doodlopend straatje dat we nu kennen als een gedeelte van de Antilopestraat (naast nr. 119).
De bijzondere voordeur van dit huis is afkomstig van het in 1973 gesloopte pand "Villa Beukenhage". Dit huis was ontworpen door architect Henk Wegerif en stond aan de Amersfoortseweg 19.

 

Koninginnelaan 2

Oude huisnummers: AA 69 - A 605 - A 310

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Voor een extra foto klik HIER

 

Koninginnelaan 2a


Bouwjaar: 1933
Architect: T.G. Slijkhuis

Gebouwd in opdracht van de in Deventergeboren mej. Johanna Wilhelmina Velhorst (1869-1953). Zij was ook de eerste bewoonster.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 2/3 - 2/4


Bouwjaar: 1931
Architect: T. G. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand

Dit was het woonhuis van de architect Teunis Gerard Slijkhuis (1908-1993). Teunis was de zoon van timmerman/aannemer Jan Derk Slijkhuis die ook veel huizen in "De Parken" heeft gebouwd. Teunis Gerard groeide op aan de Zwolseweg 73. In 1926 ging hij naar de Middelbare Technische School in Utrecht. In 1928 vervulde hij zijn dienstplicht bij het 2e Regiment der Genietroepen. Op 20 juli 1929 slaagde hij voor het eindexamen bouwkunde aan de Middelbare Technische School in Utrecht. Op 14 mei 1930 stond hij weer ingeschreven aan de Zwolscheweg 73.
In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 10 november 1930 zien we een eerste aanbesteding van hem voor het verbouwen van een woonhuis tot winkelhuis. Op 5 november 1931 trouwt hij met de in Utrecht geboren Maria Kamerbeek (1906-1970) en verhuizen ze naar de door hemzelf ontworpen nieuwe woning aan de Koninginnelaan 2/3. Ze krijgen drie dochters; Wilhelmina (1932), Daatje (1935) en Leonora (1936).

Werkenlijst Teunis Gerard Slijkhuis

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 4a-4b

Oude huisnummers: AA 73 - A 607

Voorheen: "Villa Albergina"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

Bouwjaar huidige woning: 1989
Oude foto: Coll. CODA

-
Extra foto klik HIER

 

Koninginnelaan 6

Oude huisnummers: AA 76 - A 608

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 8

Oude huisnummers: AA 77 - A 609

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 10

Oude huisnummers: AA 77/2

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: (mogelijk) C. Emming
Status: Gemeentelijk monument

   

Koninginnelaan 10a


Bouwjaar: 1931
Architect: H. Verkerk

 Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 12

Oude huisnummers: AA 81 - A 610

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

-Extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 14


"Ceres"
Bouwjaar: 1923
Architect: J.H. Klosters
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis met rietenkap is gebouwd in opdracht van de in Semarang geboren gepensioneerd majoor-intendant van het Oost-Indisch leger, Tjark Gerdes Oosterbeek (1864-1948). Tjark was getrouwd met de in Arnhem geboren Maria Wilhelmina Slotemaker (1873-1937), Ze betrokken het huis op 23 november 1923 en woonden hiervoor aan de Emmalaan 7. Tjark Gerdes Oosterbeek was secretaris van de woningbouwvereniging "De Goede Woning". Dochter Anna (lerares) heeft hier na de dood van haar ouders nog lang gewoond.

G. Molema: De oude foto's zijn uit 1970. De woning was toen van mijn ouders die het toen voor ongeveer 60.000 gulden in bezit kregen. 'Ceres' is destijds door mijn vader op de gevel gezet en was de naam van een landbouw studentenvereniging waar hij ooit eens lid van is geweest naar de naam van de godin van het graan. Helaas hebben we er maar kort gewoond echter heeft het huis en de buurt na al die jaren nog steeds een onverklaarbaar magische sfeer.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 14


Bouwjaar: 1930
Architect: J.H. Klosters

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 16

Oude huisnummers: AA 89

Voorheen: "Villa Brinkendaal"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

-Extra foto, klik HIER

 

Koninginnelaan 18-20

Oude huisnummers: nr. 18: AA 90
Oude huisnummers: nr. 20: AA 91

Bouwjaar: 1899
Architect: (waarschijnlijk) G. de Zeeuw
Status: Gemeentelijk monument

Deze dubbele villa is gebouwd in opdracht van de in Staphorst geboren Jan Uithoff (1849-1906).

 

Koninginnelaan 22

Oud huisnummer: AA 91/2

Bouwjaar: 1901
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Gemeentelijk monument

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 24

Oude huisnummers: AA 91/3

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: (Zeer waarschijnlijk) P. Oldenhof
Status: Karakteristiek pand

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 26

Oude huisnummers: AA 91/4

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: (Zeer waarschijnlijk) P. Oldenhof
Status: Karakteristiek pand

 

Koninginnelaan 28

Oude huisnummers: AA 92

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Karakteristiek pand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 30

Oude huisnummers: AA 93

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument

 

Koninginnelaan 32

Oude huisnummers: AA 94

Bouwjaar: 1900
Architect/aannemer: H. Mouw
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

 

Koninginnelaan 32a-34

Oud huisnummer: L 253

Bouwjaar: 1965
Architect: F. Best
Oude foto: Dhr. G.J. Denekamp

   

Koninginnelaan 36-38


Bouwjaar: 1899
Architect/aannemer: C. Klein

De aannemer was de timmerman C. Klein uit de Asselsestraat.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 40


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 42a-b-c


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Lie Schoemaker

 

Koninginnelaan 44

Oud huisnummer: L 249

Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: J.A. Heuvelink

In de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 18 oktober 1905 lezen we dat de slager J.E. Schurink opdracht geeft aan de architect J.A. Heuvelink tot amoveren van een woonhuis en het weder opbouwen van een winkelhuis met bergplaats.

 

Koninginnelaan 46

Oud huisnummer: L 248

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 48


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Koninginnelaan 50-52

Oud huisnummer: L 247/2 en: L 247/3

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 54

Oud huisnummer: L 247/4

Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: L. Amersfoort
Oude foto's: Henny Janssen

Van deze winkel is de bouwtekening weer gevonden, het is gebouwd als woon/winkelpand in opdracht van de in Gouda geboren rijwielhandelaar Antonie Verbeek (1877-1960) die hier op 4 mei 1908 samen met zijn in Bodegraven geboren vrouw Wilhelmina Amersfoort (1880-1951) kwam wonen en werken. De aannemer, Leendert Amersfoort was een broer van Wilhelmina en woonde aan de Oosterlaan. In 1916 stopte Verbeek met de winkel en gingen ze verhuizen naar Hilversum.

De nieuwe rijwielhandelaar was de in Amsterdam geboren Johannes Henricus Franciscus Swertz (1869-1950) die hier samen met zijn eveneens in Amsterdam geboren vrouw Louisa Antonia Maria Unkraut (1867-1943) gewoond heeft. Op 18 juli 1930 verhuisden ze naar de Arnhemseweg waar hij de rijwielhandel voortzette.

In 1930 nam de in Arnhem geboren Martinus Janssen (1903-1975) de zaak over, hij had hiervoor al een fietsenzaak aan de Koninginnelaan op nr. 39. Heden ten dage is hier nog steeds de rijwielhandel van Janssen gevestigd.

-Meer foto's, klik HIER

   

Koninginnelaan 56

Oud huisnummer: L 247/5

Bouwjaar: ca. 1909
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 58

Oud huisnummer: L 247/6

"Insulinde"
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: W. Onderstal
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners waren het gezin van de in Baarn geboren Willem de Ruig (1876-1939) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Berndina Jenke Meijer (1866-1928), ze hadden één inwonende dochter Elisabeth (1902) Willem had hier een winkel in kruidenierswaren en alcoholische dranken.

Volgende bewoner was de in Barneveld geboren letterzetter/drukker Gijsbartus Mastenbroek (1889-19?).

Op zaterdag 14 juni 1919 was de opening van sigarenmagazijn "Insulinde" van G. de Graaf.

21-11-1924 vanuit Amsterdam Banketbakker W.A. van Oeveren. In mei 1928 vertrekken ze naar Den Haag.

Juli 1928, de suikerwerker Jac. Dieckmann en gezin vanuit Haarlem. Adverterend onder "Suikerwerkenwinkel". Vertrokken naar Utrecht op 5 febr. 1929.

Op 3 juni 1929 de opening van de Boekhandel-Handelsdrukkerij R. Postma.

 

Koninginnelaan 60

Oud huisnummer: L 247/7

Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: A.H. Polman

Van dit huis is de bouwtekening weer gevonden, het is gebouwd in opdracht van de in Oudshoorn geboren naaister Zwaantje Mulderij (1875-19?), inwonend waren de in Utrecht geboren Adriana Voswinkel Dorselen (1848-1922) en de in Zelhem geboren dienstbode Johanna Berendje Buunk (1888-1927). De eerste steen is op 9 april 1909 gelegd door de in Apeldoorn geboren Willem Mulderij (1888-1969), hij was een halfbroer van Zwaantje en trouwde met haar dienstbode. Na hun huwelijk op 8 mei 1913 kwam Willem hier ook wonen, hij was klokkenmaker en had hier zijn zaak in uur- goud- en zilverwerken. In april 1915 verhuisde zijn bedrijf naar de overzijde van de straat op nr. 63, op de hoek met de Tulpenlaan waar zijn kleinzoon Willem Mulderij nog steeds een juwelierszaak heeft.

Op 8 mei 1915 kwam er hier eene Zaak in Boorden, Manchetten, Overhemden, Dassen en Strikken van de in Houwerzijl geboren Dames-, Heeren- en Militaire Kleermaker Roelof van Wering Ezn. (1861-1939), hij had hiervoor zijn zaak ook aan de Koninginnelaan en wel op nr. 91, tegenover de Prins Mauritslaan. Roelof woonde hier met zijn in Hoogkerk geboren vrouw Grietje Folmer (1867-19?), ze hadden drie kinderen, Christina Jantina (1897), Rikke Egbert (1898) en Anna Aaltje (1900). Op 14 augustus 1924 verhuisde het echtpaar naar Amsterdam.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 62

Oud huisnummer: L 247/8

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: A. Vink

Van dit huis is de bouwtekening weer gevonden, het is gebouwd door en vóór de in Voorst geboren timmerman Albert Vink (1881-1913). Albert was getrouwd met de eveneens in Voorst geboren Heintje Denekamp (1882-19?), ze hadden drie kinderen. In 1913 overleed Albert Vink op 32-jarige leeftijd en volgens een advertentie in de Nieuwe Apeldoornsche Courant van 6 november 1913 had Heintje hier een pension. Op zaterdag 29 mei 1915 werd er hier volgens dezelfde krant een zaak geopend in manufacturen, garen, band, sajet en gemaakte goederen op naam van de weduwe Denekamp-Vink.

Op 5 juni 1919 hertrouwd Heintje Denekamp met de in Franeker geboren fotograaf Arjen Visser (1882-1967) en in dat zelfde jaar was hier de fotozaak van Arjen gevestigd. In 1892 had hij in Sneek een tramongeluk gehad waarbij hij een been verloren had, ondanks dat was hij tóch wielrijder. In 1928 vertrekken ze naar Haarlem.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 64


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 66-68


Bouwjaar: 1935
Architect: Chr. ten Tuynte
Oude foto's: Dhr. van der Wal

 

Koninginnelaan 68b


Bouwjaar: 1935
Architect: Chr. ten Tuynte

-Extra foto, klik HIER

   

Koninginnelaan 70-72


Bouwjaar: 1896
Architect/aannemer: ?

Het pand op deze plek is gebouwd in 1896 in opdracht van de dagloner Jan Willem Stokebrand. Enkele jaren later is E.J. Huber de eigenaar, die achter het huis een kokosmattenfabriek laat bouwen.
Van de rechterkant van deze woningen is een stuk afgebroken, i.v.m. uitbreiding van nr. 68

 

Koninginnelaan 74-76


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Koninginnelaan 78


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: W. ten Tuynte?
Oude foto: Hans Douma

 

Koninginnelaan 80


Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: W. ten Tuynte?
Oude foto: Hans Douma

 

Koninginnelaan 82

Oud huisnummer: L 244/3

Bouwjaar: 1910
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Van dit huis is de bouwtekening weer gevonden, het is gebouwd in opdracht van de in Veendam geboren oud-Kapitein aan de Paketvaart Jan Bekkering (1854-1934). Bekkering was gehuwd met de eveneens in Veendam geboren Annechiena Boon (1869-1953). Ze hadden vier inwonende kinderen; Geesje Christina Antoinette (1893), Gerard Emanuël (1898), Christina Anna (1903) en Annie Jantina (1905). Op 26 juli 1923 vertrokken ze naar Rijswijk.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 84

Oud huisnummer: L 243/5

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 86

Oud huisnummer: L 243/3

Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: ?

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Koninginnelaan 88

Oud huisnummer: L 243/2

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Krugerstraat, Paul

Kerklaan