Kerklaan 43


De eerste bewoners waren de in Wijhe geboren Gemeente-secretaris jhr. Gustaaf Willem Hendrik Mollerus (1847-1920) en zijn in Harderwijk geboren vrouw Gerharda Sebilla de Meester (1856-1883). Ze hadden één inwonende dochter; Jeannette Philippine Catharine Conradine (1882-1939). Gustaaf Willem was zijn loopbaan begonnen als burgemeester van Hoevelaken, vervolgens Gemeente-secretaris in het veel grotere Harderwijk en kwam daarna op 7 maart 1882 naar Apeldoorn waar hij tot 1 januari 1916 als Gemeente-secretaris heeft gewerkt.

De Jhr. mr. G.W. Molleruslaan is niet naar hem genoemd maar naar zijn oudere broer, Gustaaf Willem Mollerus (1842-1919) die kantonrechter was en aan de andere kant van het Oranjepark woonde, de Regentesselaan 18, dit huis is gesloopt.
In 1889 verhuizen ze naar de Van der Houven van Oordtlaan 8.


Vanaf 18 oktober 1889 woonden hier de in Amsterdam geboren emeritus predikant Adriaan Carel Johan van der Kemp (1838-1899) en zijn in Arnhem geboren vrouw, Albertine Gerardina Roijaards (1837-1922). De predikant had geen goede gezondheid en kwam naar Apeldoorn met vervroegd pensioen waar hij als voorganger van de Protestantenbond nog enige jaren werkzaam was. In 1892 nam hij ook hier ontslag en verhuisden ze op 1 april 1892 naar Arnhem waar hij zich aan kerkhistorische studies wijdde.


Op 20 oktober 1892 kwamen de volgende bewoners. Het was het gezin van de in Dantumadeel geboren apotheker Joan Frederik de Roock (1835-1896) en zijn in Haarlemmerliede geboren vrouw Cornelia Johanna Krom (1833-1914). Er was één inwonende dochter; de in Nijkerk geboren Cornelia Elisabeth (1868).

In een advertentie in de Apeldoornsche Courant van 23 augustus 1892 lezen we dat in het pand ook een apotheek gevestigd was en er was ook personeel inwonend.
Na het overlijden van Joan Frederik zette zijn vrouw de zaak voort. In 1897 verhuisde zij naar een nieuw pand aan de Kerklaan 53. Dit huis heeft zij laten bouwen naar een ontwerp van de architect Wijn. Ook de apotheek verhuisde hierheen.

Advertentie in de Apeldoornsche Courant van 23 augustus 1892.

Van 1897 tot augustus 1900 heb ik de bewoners niet gevonden.


Volgende bewoners kwamen eind augustus 1900 en waren de in Linschoten geboren Frederik Hendrik Rissik (1855-1909) en zijn in de Leek geboren vrouw Martha Fokkens (1867-1957). Rissink was ruim 30 jaar administrateur bij het Rode Kruis in Transvaal geweest. Ze hadden drie inwonende kinderen; de in Johannesburg geboren Gerard Hendrik (1891), de in Pretoria geboren Jacob Willem (1892) en de eveneens in Pretoria geboren Apollonia Elizabeth (1896) Op 3 april 1903 verhuisden ze naar Utrecht.


Vanuit Hulst kwamen op 15 april 1903 de in Hulst geboren mr. Jan Gerard van Deinse (1841-1908) en zijn in Waalwijk geboren vrouw, Jacoba Sara van Deinse (1847-1921). Van Deinse was een advocaat uit Hulst, die ruim zeven jaar Tweede Kamerlid was. Na het overlijden van Jan Gerard op 9 juni 1908 vertrok zijn vrouw op 3 juli naar Nijmegen.


Op 26 maart 1904 kwam het gezin van de in Zwolle geboren Jan de Goeijen jr. (1861-1944) en zijn in Amsterdam geboren vrouw Folmina Margaretha Janssen (1866-1960). Ze hadden twee inwonende kinderen die beide in Amsterdam geboren waren; Folmina Margaretha (1893), en Johan Arthur (1896). Jan had fortuin gemaakt als koffiehandelaar en spoorwegfinancier. Op 17 december 1907 verhuisde het gezin naar Arnhem.


Vanaf 17 december 1907 tot 1909 heb ik geen bewoners kunnen vinden. In een Erica-adressengids van 1908 is te zien dat het huis onbewoond was.


In de Erica-adressengids van 1909 staat de in Dordrecht geboren landbouwkundige Gerardus Adrianus van Wageningen (1873-1945) genoteerd. Op 11 maart 1909 kwamen hij en zijn gezin vanuit Utrecht hier wonen na een kort verblijf in Pension Charma aan de Regentesselaan 42.

Van Wageningen was gehuwd met de in Amsterdam geboren Catharina Johanna Heemskerk (1865-19?) en ze hadden twee inwonende kinderen die beide in Utrecht geboren waren; Gerard Cornelis (1906) en Jan Catharinus (1907). In het bevolkingsregister is te lezen dat Van Wageningen ook koopman in vruchten was. Op 4 mei 1914 vertrekt het gezin naar Dordrecht.


Tussen mei 1914 en april 1917 geen bewoners kunnen vinden.


Op 24 april 1917 komt het gezin van de in Kampen geboren Johannes Huber (1865-1931) en zijn in Kepahiang geboren vrouw Wilhelmina Gerardina van Heijningen (1867-1942). Ze hadden twee inwonende dochters; de in Nyrawo geboren Maria Elisabeth (1893) en de in Njandoek geboren Wilhelmina Gerardina (1898).


Vanaf 28 april 1919 vanuit Leeuwarden het gezin van de in Midlum geboren Elisabeth Visser (1869-19?). Elisabeth was weduwe van de in Franekeradeel geboren Tjeerd Velstra (1841-1918). Zij woonde hier met drie in Leeuwarden geboren kinderen; Pietje Janke Trijntje (1903-1921), Ritske Kornelis (1904) en Matze Willem (1906). Op 29 april 1922 vertrekken ze weer naar Leeuwarden.

Tussen april 1922 en Juli 1925 heb ik geen bewoners kunnen vinden.


Op 11 juli 1925 kwamen vanuit Den Haag de in Winschoten geboren chirurg Edzard Johan Fresemann Viëtor (1877-1944) met zijn in Groningen geboren vrouw Maria Catharina Elisabeth Lutteken (1886-1973). Ze woonden hier alleen met een dienstbode. Edzard was uroloog en chirurg in het St. Liduina ziekenhuis en werd aangesteld omdat Apeldoorn uitbreiding zocht van het aantal gemeente-chirurgen, ze gingen nu van twee naar drie, de consulten waren hier aan huis.
In de periode dat zij hier woonden werd het huisnummer gewijzigd van nr. 31 naar 43.
Vanaf 16 mei 1940 is de praktijk van Fresemann Viëtor overgenomen door de chirurg Hector Livius Vierssen-Trip. Edzard en Maria Fresemann Viëtor verhuisden naar de 2e Beukenlaan 33.


Vanaf 16 mei 1940 was het huis in gebruik door het gezin van de in Rotterdam geboren Jhr. dr. Hector Livius Vierssen Trip (1906-1993) en zijn in eveneens in Rotterdam geboren vrouw Gezina van Oordt (1906-1996). Ze hadden vier inwonende kinderen; Agatha Cornelia (1932), Gustaaf (1933), Pieter (1935) en Oncko (1937).
In 1943 en 1945 kwamen er nog twee dochters bij; Emilie en Mathilde. In 1951 emigreerde het gezin naar Canada.
Dochter Agatha hield in de oorlogsjaren een oorlogsdagboek bij.

Agatha van Vierssen Trip (Groningen 1932- New Brunswick, Canada 1996) was de oudste van zes kinderen van dr. Hector van Vierssen Trip en Ina van Oord. Het gezin maakte op 14 mei 1940 het bombardement op Rotterdam mee en verhuisde daarna naar Apeldoorn (Kerklaan 43) waar Hector geneesheer-directeur en chirurg van het St. Liduina Ziekenhuis in Apeldoorn werd.
Na de Slag om Arnhem in september 1944 was hij betrokken bij de medische zorg voor duizenden gewonde krijgsgevangenen die naar de Willem III kazerne en diverse ziekenhuizen in Apeldoorn overgebracht werden.
De familie Van Vierssen Trip emigreerde in 1951 naar Canada. Agatha had tijdens de oorlog een dagboek bijgehouden. Het lukte haar pas in 1992, na haar pensioen als arts, om haar traumatische oorlogsherinneringen aan Rotterdam en Apeldoorn op te schrijven.
Zij was in 1995 aanwezig bij het defilé van de Canadese bevrijders bij de 50-jarigeherdenking van de bevrijding van Apeldoorn. Ze raakte toen zo ontroerd dat zij terug in Canada met een beurs van de universiteit van New Brunswick een onderzoek startte naar de ervaringen van duizend Canadese militairen die de bevrijding van Apeldoorn hadden meegemaakt. Door haar plotselinge dood kon zij dit niet afmaken. Andere onderzoekers hebben hierover gepubliceerd.Lees het hele verhaal op de website: APELDOORN EN DE OORLOG

Erica adressengids 1953-1954: A.E.K.M.L. Schaeffer von Wienwald (Edler), advocaat en procureur, Kerklaan 43. + J. van Oostenbrugge, kaashandelaar, Kerklaan 43.

Erica adressengids 1957-1958: Mevr. C.H. Aarnink, kraamverzorgster, Kerklaan 43 + mevr. L.A.L.M. Hardus, wijkverpleegster, Kerklaan 43.

Erica adressengids 1963: Mevr. G.H. Broekhof, kraamverzorgster, Kerklaan 43 + mevr. A.W.M. Holkenborg, wijkverpleegster, Kerklaan 43 + mevr. A.M. Klumpers, kraamverzorgster, Kerklaan 43 + mevr. M.A.M. Koers, wijkverpleegster, Kerklaan 43 + mevr. E.G.J. van der Steen, leidster, Kerklaan 43 + mevr. J.G.M. Vossebeld, kraamverzorgster, Kerklaan 43 + mevr. G.H. Wierdsma, kraamverzorgster, Kerklaan 43.

Na 1963 kan ik geen bewoners meer vinden, weet u nog wie er gewoond hebben, of heeft u foto's of andere informatie? Laat het weten!

Coll. B. Meester.

Coll. B. Meester.