Kastanjelaan 14

Foto: mevr. Dijkstra-Van den Beld