Raadsvergadering 9 december 1898: Zo genoemd Kastanjelaan. Genoemd naar de bomen die langs de weg stonden.


Alle panden in de Kastanjelaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Kastanjelaan 1

Oud huisnummer: AA 422/9
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: G. Jochems

Op de bouwtekening staat vermeldt dat de koperslager en loodgieter Klaas Uit den Bogaard drie (min of meer identieke) panden aan de Kastanjelaan liet bouwen, dit klopt niet helemaal. Eén staat aan de Kastanjelaan 1, een andere om de hoek op Tutein Noltheniuslaan 33 en de laatste heb ik gevonden aan de Vonderlaan 11. Daar woonde de koperslager/loodgieter zelf. Klaas had zijn zaak aan de Hoofdstraat 26.

Kastanjelaan 3

Oud huisnummer: AA 422/10
Bouwjaar vorig huis: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend

"De Merelhoek"
Bouwjaar verbouw: 1931
Architect: D. Prins
Status: Karakteristiek pand

In 1931 is dit huis door architect D. Prins verbouwd naar huidige situatie in opdracht van de eigenaar, papierfabrikant T. Koldewijn. Aan de zijkant zitten muurankers die mogelijk al in het oude huis zaten.

-Extra foto's, klik HIER

Kastanjelaan 9

Bouwjaar: 1989

Kastanjelaan 17

Bouwjaar: 1997

Kastanjelaan 23

Bouwjaar: 1961
Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Kastanjelaan 25-27

Bouwjaar: 1934
Architect: F. Best
Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Kastanjelaan 29-31

Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: G. van Vemde
Eerste steen: klik HIER

Gebouwd door de timmerman G. van Vemde van de Elsweg 17. In de zijmuur van (nr. 31) zit een eerste steen ingemetseld. Het zal waarschijnlijk door iemand van de fam. Van Vemde zijn gedaan maar we weten nog niet wie W.R. van V. is.

Kastanjelaan 33

Bouwjaar 1e woning: 1958 "Happy Landing"

Bouwjaar huidige woning: 2009

Kastanjelaan 35-37

Bouwjaar: 1976
Architect: W.F. Hekhuysen

Dit dubbele woonhuis is gebouwd op het perceel van een villa die gestaan heeft aan de Oranjelaan. (Zie ook Oranjaan 16-18)

Kastanjelaan 2

Oud huisnummer: AA 423/2
Voorheen: "Villa Jacqueline"
Bouwjaar: 1903
Architect/aannemer: R. Dales
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

Topgevel vóór 1907

Op 16 oktober 1902 komt er bij Burgemeester en Wethouders een aanvraag binnen voor het bouwen van een villa aan de Kastanjelaan, de aanvraag is ingediend door de bouwondernemer Reinier Dales (uit de Schoolstraat) en werd op 25 oktober goedgekeurd. Waarschijnlijk was de opdrachtgever de eerste bewoner maar dat is nog niet zeker. Op een bouwtekening uit 1907 zien we nog een verbouwing door Dales, er is een zolder opgebouwd wat twee extra slaapkamers opleverde.

De eerste bewoners waren het gezin van de in Rotterdam geboren gepensioneerde secretaris van het departement marine in Nederlands-Indië, Karel Henri Boers (1846-1916) en zijn in Delfshaven geboren vrouw Jacqueline Antoinette Cornelie Immink (1865-1918). Ze hadden vier inwonende kinderen waarvan de oudste dochter uit een eerder huwelijk van haar kwam; Alida Jacqueline van de Roemer (Solo, 1889), Anna Ernestine (Den Haag, 1891), Alexander Johan (Batavia, 1900) en Willy Alida Emmy (Apeldoorn, 1906). Zij kwamen hier wonen op 28 augustus 1903 vanuit Nederlands-Indië en verhuisden op 17 mei 1912 naar Den Haag.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Kastanjelaan 4

Oud huisnummer: AA 423 - A 821/30
Voorheen: "Villa Cato"
Bouwjaar: 1899
Architect/aannemer: Niet bekend

De eerste bewoners waren de in Amsterdam geboren handelsagent Andries Wolf Willing (1864-1922) en zijn eveneens in Amsterdam geboren vrouw Geertruida Kilp (1867-1951). Het bevolkingsregister geeft aan dat ze vanuit Amsterdam hier op 18 april 1899 kwamen wonen.
In het adressenboek (Erica-gids) van 1900-1901 staat achter zijn naam; Makelaar in Pensions - Hoofdagent der Levensverzekering-Maatschappij "Germania" te Settin met Hoofdkantoor te Amsterdam, - en verschillende andere Verzekeringen.
Inwonend waren de zuster van Geertruida, Maria Elisabeth Johanna (1870-?), haar man Johan Leonard Stolk (1879-1957) en de sigarenfabrikant Willem Maurits Bredius (1872-1929).
In de Ericagids van 1905 staat te lezen dat mevr. Willing-Kilp hier pension "Villa Cato" heeft. Op 3 januari 1906 vertrekt het echtpaar weer naar Amsterdam.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Kastanjelaan 6

Oud huisnummer: AA 422/20
Bouwjaar: 1904
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

Gebouwd in opdracht van de in Denekamp geboren Johanna Matthea Ernesta Reijers (1849-1918), zij was weduwe van de in Moordrecht geboren Gijsbertus Jan Lakerveld (1831-1901).
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

Info@parkenbuurt.nl

Kastanjelaan 6²

Bouwjaar: 1933
Architect: H. Verkerk

Kastanjelaan 8

Bouwjaar: 1913
Architect: G. de Zeeuw
Status: Rijksmonument
Oude foto: P. Koldewijn

-Extra foto, klik HIER

Kastanjelaan 10

Bouwjaar: 1913
Architect: G. de Zeeuw
Status: Rijksmonument
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Het Gymnasium

In januari 1912 kwamen in de bovenzaal van het Leesmuseum op de hoek van de Generaal Van Swietenlaan en de Regentesselaan een aantal mensen bij elkaar om de wenselijkheid van een gymnasium in Apeldoorn te bespreken. In de maand maart werd in hotel Van der Burg aan de Dorpstraat weer een bijeenkomst georganiseerd, waar een brief aan de gemeenteraad werd opgesteld met het verzoek tot oprichting en instandhouding van een gymnasium.
In de raadsvergadering van 17 mei werd het besluit genomen, ook omdat dit volgens de wet voorgeschreven was, ook in Apeldoorn een gemeentelijk gymnasium op te richten.
Op 9 augustus werd van de familie Daendels voor fl. 12.000,- een bouwterrein gekocht en op 23 augustus werd al een ontwerp gepresenteerd aan de gemeenteraad van de gemeente-architect Gerrit de Zeeuw dat veel weerklank vond. Op 8 november vond de openbare aanbesteding plaats en de laagste inschrijver was Gerrit Wegerif met een bedrag van fl. 55.660,- Op 12 juni 1913 was de aanbesteding voor de meubels, gordijnen, verlichting en ook van de slagklok met torenuurwerk, waarbij de gebroeders Pruijs uit Apeldoorn de laagste inschrijver was met een bedrag van 688 gulden en 60 cent. De officiële opening vond plaats op woensdag 3 september 1913.

In 2001 en 2002 vond nog een grondige restauratie plaats van dit rijksmonument. De Stichting Apeldoornse Monumenten heeft nog actie gevoerd om bij de laatste restauratie in 2002 ook het (nu elektrische) uurwerk en de luidklok terug te brengen. Op 29 oktober 2002 werd het gymnasium weer heropend door mr. Pieter van Vollenhoven en de klok geeft nog steeds de tijd aan en laat welluidend de bel horen op de hele uren.

-Bouwtekening en een aandeel, klik HIER

Kastanjelaan 14

Oude huisnummers: AA 201 - A 672
Bouwjaar 1e villa: 1889
Architect: J.A. Wijn

Het oude huis is in 1889 gebouwd naar een ontwerp van Wijn voor de gepensioneerde kapitein van het Oost-Indisch leger Willem Frederik Alexander Lindwurm (1820-1894). Hij was getrouwd met Maria Sophia Haalmeijer en ze hadden drie dochters. De aannemer F.W. Geurden heeft de villa gebouwd voor fl. 5289,- Dit huis is genummerd geweest als Wilhelminapark, Oranjelaan en uiteindelijk Kastanjelaan.

Bouwjaar huidige villa: 1930
Architect: G.W. van de Beld
Status: Gemeentelijk monument

Deze villa is gebouwd voor de machinefabrikant, H.W. van der Ploeg.

-Extra foto's, klik HIER