Voor 1900: ZUIDERPARKLAAN

In de vergadering van de gemeenteraad van 9 februari 1900 ligt er weer een voorstel van B&W met een lijst van wegen met bijvoeging van de daaraan te geven namen. In de notulen is o.a. het volgende te lezen:

de Heer Neelmeijer stelt voor, nu we toch aan het doopen van wegen zijn, op officieele wijze te respecterenden naam van een man die veel gedaan heeft tot bevordering van de bloei van Apeldoorn en om aan de Vijverlaan den naam te geven van “van der Houven van Oordtlaan”. De Voorzitter hoewel anders niet voor het verdoopen van wegen, heeft in dit geval toch geen bezwaar om het voorstel te steunen, erkennende de vele verdiensten van den Heer van der Houven van Oordt.
Een ander raadslid komt dan met het voorstel de dan zo genoemde Noorder- en Zuiderparklaan te vernoemen; de Zuiderparklaan wordt dan “van der Houven van Oordtlaan” en de Noorderparklaan “Mr. van Rhemenslaan”, naar een oud burgemeester.Alle panden in de Van der Houven van Oordtlaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding links.

Van der Houven van Oordtlaan 2

Oude huisnummers: AA 321 - A 729 - A 349

Bouwjaar: 1877
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Een kleinere variant van deze villa (van dezelfde tot nu toe onbekende architect/aannemer) vond ik in Olst aan de Jan Hooglandstraat 2. (Zie de extra foto's)

De weduwe Roeloffs-Timmerman, die al meer grond rond het Oranjepark in eigendom had, liet in 1877 de villa bouwen op de hoek van de Kerklaan en de Van der Houven van Oordtlaan. Zij verkocht de villa in 1879 aan mr. Otto Boudewijn Vriesendorp, griffier bij het Kantongerecht in Apeldoorn. In de loop der jaren heeft het pand verschillende eigenaren gehad; in 1914 was het nog in handen van de weduwe Von Zeppelin. In 1974 kocht de begrafenisondernemer Antonius W. Boxtart het pand en het is nog steeds in gebruik als begrafenisonderneming.

Extra foto, klik HIER

 

Van der Houven van Oordtlaan 4

Oud huisnummer:

"Onder 't strodak"
Bouwjaar: 1920
Architect: A.H. Wegerif
Oude foto: Coll. Huub Thomas

Van dit huis zijn verschillende bouwtekeningen bekend. Eigenaar van de grond was de NV tot aanneming van werken voorheen G. Wegerif Hzn. Het eerste ontwerp is gemaakt door de bekende architect A.H. Wegerif. Daarna zijn er nog 3 ontwerpen gemaakt en in elk ontwerp kwamen wel de pilaren terug. De eeste bewoner was de uitvoerder bouwwerken bij Wegerif, Ties Kruize.

-Extra foto van detail "Uil" in de rechter zijgevel, klik HIER

   

Van der Houven van Oordtlaan 6

Oude huisnummers: 4 - AA 351/2

Bouwjaar: 1911
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

Deze villa is gebouwd in opdracht van Teunis Sanders naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. Op de bouwtekening en de oude foto staan meer torentjes dan er nu te zien zijn.

 

Van der Houven van Oordtlaan 8

Oude huisnummers: 6 - AA 351 - A 770 - A 348/2

Voorheen: "Huize Quisisana"
Bouwjaar: 1879
Status: Gemeentelijk monument

De villa op nummer 8 was gebouwd in 1879 voor de kassier en later gasfabrikant J.G. Jurling. De volgende bewoners waren het gezin van de Gemeente-Secretaris Jhr. mr. G.W.H. Mollerus. Andere bewoners waren o.a; de winkelier Johannes Franciscus Ophof, de pensionhoudster Victorine Anhoinette Snoek, de wed. Van Kempen, geboren als Henriëtte Haighton, de notaris Pieter Tak de Maret, de wed. Veltman, de weduwe Nicolaas Companjen, geb. als A.M.J. Hissink.
In de jaren '50 was er het Gewestelijk arbeidsbureau, tevens Rijksaanmeldingskantoor voor emigratie gevestigd.

Op een bouwtekening uit 1910 zien we op de verdieping maar drie ramen en nu zien we er 5, ook de dakkapel is nu wat groter uitgevallen.

-Extra foto en bouwtekening, klik HIER

 

Van der Houven van Oordtlaan 12


Bouwjaar: 1912
Architect: A.H. Wegerif
Status: Rijksmonument

-Zie ook: Regentesselaan 11

 

Huutstraat, Van

Heutszlaan, Generaal Van