Voor 1900: Zuiderparklaan

In de vergadering van de gemeenteraad van 9 februari 1900 ligt er weer een voorstel van B&W met een lijst van wegen met bijvoeging van de daaraan te geven namen. In de notulen is o.a. het volgende te lezen:

de Heer Neelmeijer stelt voor, nu we toch aan het doopen van wegen zijn, op officieele wijze te respecterenden naam van een man die veel gedaan heeft tot bevordering van de bloei van Apeldoorn en om aan de Vijverlaan den naam te geven van "van der Houven van Oordtlaan . De Voorzitter hoewel anders niet voor het verdoopen van wegen, heeft in dit geval toch geen bezwaar om het voorstel te steunen, erkennende de vele verdiensten van den Heer van der Houven van Oordt.
Een ander raadslid komt dan met het voorstel de dan zo genoemde Noorder- en Zuiderparklaan te vernoemen; de Zuiderparklaan wordt dan "van der Houven van Oordtlaan en de Noorderparklaan "Mr. van Rhemenslaan , naar een oud burgemeester.

Hendrik Christiaan Van der Houven van Oordt (1837-1901)


Alle panden in de Van der Houven van Oordtlaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Van der Houven van Oordtlaan 2

Oude huisnummers: AA 321 - A 729 - A 349
Bouwjaar: 1877
Architect/aannemer:Niet bekend
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. B. Meester

Een kleinere variant van deze villa (van dezelfde tot nu toe onbekende architect/aannemer) vond ik in Olst aan de Jan Hooglandstraat 2. (Zie de extra foto's)

De weduwe Roeloffs-Timmerman, die al meer grond rond het Oranjepark in eigendom had, liet in 1877 de villa bouwen op de hoek van de Kerklaan en de Van der Houven van Oordtlaan. Zij verkocht de villa in 1879 aan mr. Otto Boudewijn Vriesendorp, griffier bij het Kantongerecht in Apeldoorn. In de loop der jaren heeft het pand verschillende eigenaren gehad; in 1914 was het nog in handen van de weduwe Von Zeppelin. In 1974 kocht de begrafenisondernemer Antonius W. Boxtart het pand en het is nog steeds in gebruik als begrafenisonderneming.

-Extra foto's, klik HIER

Van der Houven van Oordtlaan 4

Oud huisnummer: 2/2;
Voorheen: "Onder 't strodak"
Bouwjaar: 1920
Architect: A.H. Wegerif
Oude foto: Coll. Huub Thomas

Van dit huis zijn verschillende bouwtekeningen bekend. Eigenaar van de grond was de NV tot aanneming van werken voorheen G. Wegerif Hzn. Het eerste ontwerp is gemaakt door de bekende architect A.H. Wegerif. Daarna zijn er nog 3 ontwerpen gemaakt en in elk ontwerp kwamen wel de pilaren terug. De eerste bewoner was de uitvoerder bouwwerken bij Wegerif, Ties Kruize.

-Extra foto van detail "Uil" in de rechter zijgevel, klik HIER

Van der Houven van Oordtlaan 6

Oude huisnummers: 4 - AA 351/2
Bouwjaar: 1911
Architect: J.A. Wijn
Eerste steen: klik HIER
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

Deze villa is gebouwd in opdracht van Teunis Sanders naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. Op de bouwtekening en de oude foto staan meer torentjes dan er nu te zien zijn. Er is een "eerste steen" maar deze is totaal onleesbaar geworden.

De eerste bewoners kwamen vanuit Ned-Indi en was het gezin van de in St. Petersburg geboren koopman Nicolaas Companjen (1862-1921). Nicolaas zat nog in Indië en kwam pas in 1913. Zijn in Zwolle geboren vrouw Anne Marie Jeanne Hissink (1879-1958) woonde hier al vanaf 20 april 1912 met zeven inwonende kinderen. Ze woonden hier tijdelijk totdat hun huis in aanbouw aan de Loolaan 48 gereed was. Voor hun verblijf in Indië had deze familie ook al aan de Loolaan gewoond op nr. 37 (villa de Branding).

Van der Houven van Oordtlaan 8

Oude huisnummers: 6 - AA 351 - A 770 - A 348/2
Voorheen: "Huize Quisisana"
Bouwjaar: 1878
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

De villa op nummer 8 was gebouwd in 1878 voor de in Amsterdam geboren kassier en later gasfabrikant Jan Gerard Jurling (1849-1888). Echter in het bevolkingsregister staat de moeder van Jan Gerard als hoofdbewoner en zijn er buiten hem ook nog twee halfzussen en een halfbroer woonachtig. Zij heten Wiggerink. Deze familie woonde eerder op Loolaan 20 en verhuisde op 21 september 1876 naar Brummen en kwamen op 27 april 1878 terug naar Apeldoorn op dit adres.

De volgende bewoner kwam vanuit de Kerklaan 43, het was het gezin van de in Wijhe geboren Gemeente-Secretaris, jhr. mr. Gustaaf Willem Hendrik Mollerus (1847-1922) en zijn in Leeuwarden geboren vrouw, jonkvrouwe Constance Gerhardina Jeanne Lubertina Phaff (1865-1950). Mollerus was twee keer eerder gehuwd geweest; met zijn nicht barones Bernardina van Imhoff (1846-1877) en Gerharda Sebilla de Meester (1857-1883). Er waren twee inwonende kinderen, dochter jonkvrouw Jeannette Philippine Catharina Conradina (1882) en zoon jhr. Johan Cornelis (1891). In 1895 verhuizen ze naar Wilhelminapark 4 waar ze een nieuw gebouwde villa gaan bewonen.

Vervolgens kwam de in Winterswijk geboren winkelier Johannes Franciscus Ophof (1850-1936).

Rond 1899 kwam vanuit de Stationsstraat de in Amsterdam geboren pensionhoudster Victorine Antoinette Snoek (1852-1928). Zij had hier een pension "Huize Quisisana" genaamd. Waarschijnlijk zien we haar op de oude foto samen met gasten en twee dienstbodes.

Latere bewoners waren; de in Amsterdam geboren Henri tte Haighton (1831-1910) zij was de weduwe van de wijnkoper Engelbert van Kempen (1812-1884), de notaris Pieter Tak de Maret, de weduwe Veltman, de weduwe Nicolaas Companjen, geboren als A.M.J. Hissink.
In de jaren '50 van de vorige eeuw was er het Gewestelijk Arbeidsbureau, tevens Rijksaanmeldingskantoor voor emigratie gevestigd.

Op een bouwtekening uit 1910 zien we op de verdieping maar drie ramen en nu zien we er vijf, ook de dakkapel is nu wat groter uitgevallen.

-Extra foto en bouwtekening, klik HIER

Van der Houven van Oordtlaan 12

Bouwjaar: 1912
Architect: A.H. Wegerif
Status: Rijksmonument

-Zie: Regentesselaan 11