Voorheen: ZWARTEWEG

-Raadsvergadering van 23-01-1906: Weg van af de Vijverlaan tot aan het Wilhelminapark (Zwarte weg).
-Raadsvergadering van 20-01-1925: de tegenwoordige Hertoglaan te veranderen in: Generaal van der Heijdenlaan, zoodat de laan dan loopt van Jhr. mr. G.W. Molleruslaan tot Kerschotenscheweg.
(Momenteel is de schrijfwijze van de Generaal Van der Heijdenlaan met een i-grec, waarom is mij niet duidelijk.)

Van Karel van der Heijden (1826-1900) weten we dat hij ook in Atjeh actief is geweest. Van Heutsz had als jong officier bewondering voor de doortastende manier waarop hij actief was. Hij had de bijnaam ‘Kareltje Eenoog’ omdat hij bij een gevecht een oog had moeten missen. Na onenigheden omtrent de verdere gang van zaken in Atjeh met betrekking tot het te voeren gezag wilde men dat hij ontslag zou nemen. Hij deed dit niet en werd tot luitenant-generaal bevorderd en aan hem werd toen eervol ontslag verleend. Hij vertrok naar Nederland om het commando over Bronbeek op zich te nemen.Alle panden aan de Generaal Van der Heydenlaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding links.

Generaal Van der Heydenlaan 1

Oud huisnummer: AA 430/19

Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Gebouwd in opdracht van W.F. Sonnemann. Het huis heeft blauw/witte tegels in de korfbogen welke vaker voorkwamen in de ontwerpen van Willem ten Tuynte. Het huis aan de Soerenseweg 12 waar de aannemer zelf woonde heeft ze ook. In o.a. de Gardeniers- en Javalaan vond ik er nog meer.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 3

Oud huisnummer: AA 430/20

Bouwjaar: 1907
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

Dit huis is gebouwd in 1907 in opdracht van de rijwielhandelaar Willem Noteboom. De aannemer was G. Jochems, hij was de laagste inschrijver en bouwde het huis voor fl. 3915. Noteboom woonde hier met zijn vrouw Anna Maria Middelbeek en twee kinderen. Latere bewoners waren; de gepensioneerde hoofd-onderwijzer Ieme Rinze Hoekstra, mevr. N. Teensma, weduwe A.G. Ribbink geb. C.J. Bauling en kapper C.C.F. Duller.

 

Generaal Van der Heydenlaan 5

Oud huisnummer: AA 430/21

Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: Reinder Dales
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis is gebouwd in opdracht van Reinder Dales, timmerman uit de Stationsstraat die ook zelf het ontwerp heeft gemaakt. De bouwtekening is ook weer gevonden, daar stond nog niet de mooie waranda op. De eerste bewoners waren Pieter Koning en zijn vrouw Jeannette Wilhelmina Gorter. Pieter was een gepensioneerd Oost-Indisch ambtenaar. Op 6 mei 1909 kwamen de volgende bewoners, het was het gezin van de effectenhandelaar Lodewijk Gottfried Rothe. Latere bewoners waren: G.C. Keizer, directeur brandkastenfabriek U.A.C. van Regteren Altena, G.R. Herwich.

 

Generaal Van der Heydenlaan 2

Oud huisnummer: AA 429/4

Bouwjaar ca: 1905
Architect: (waarschijnlijk) J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

 

Generaal Van der Heydenlaan 4

Oud huisnummer: AA 429/2

Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: ?

Koperslager Willem Mensink, die ook makelaar werd had veel bouwgrond in De Parken en ook wat aan de Van Swieten en de Van der Heydenlaan. Nr. 4 is in opdracht van Mensink gebouwd in 1906, we hebben nog geen bouwtekening kunnen vinden. Hij verkocht het huis in 1919.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 6-8

Oud huisnummer: AA 430 en AA 430/2

Bouwjaar: 1904
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand

 

Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 10

Oud huisnummer: AA 430/ 3

Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Status: Gemeentelijk monument

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 12

Oud huisnummer: AA 430/4

Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Status: Gemeentelijk monument

   

Generaal Van der Heydenlaan 14

Oud huisnummer: AA 430/5

Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Status: Gemeentelijk monument

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 16

Oud huisnummer: AA 430/6

Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Status: Gemeentelijk monument

 Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 18


Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Status: Gemeentelijk monument

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 20


Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Status: Gemeentelijk monument

 
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 22

Oud huisnummer: AA 430/8

Bouwjaar 1e woning ca: 1905

Bouwjaar huidige woning: 1996

Op 6 april 1903 kopen de gymnastiekleraar Jacob Straatman en Herm Jan Baarslag een bouwterrein aan de Zwarten weg voor 1750 gulden. Baarslag laat er een huis op bouwen, het latere nummer 24 en Straatman laat nummer 22 bouwen; beide huizen worden door het kadaster opgemeten in 1905, ze zijn dus ook rond die tijd gebouwd; de architect is nog niet bekend.

Op dinsdag 18 juni 1996 is dit pand uitgebrand en daarna in een andere vorm herbouwd.

 

Van de voorganger van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 24


Bouwjaar ca: 1905
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op 6 april 1903 kopen de gymnastiekleraar Jacob Straatman en Harm Jan Baarslag een bouwterrein aan de Zwarten weg voor 1750 gulden. Baarslag laat er een huis op bouwen, het latere nummer 24 en Straatman laat nummer 22 bouwen; beide huizen worden door het kadaster opgemeten in 1905, ze zijn dus ook rond die tijd gebouwd; de architect is nog niet bekend.

 

Generaal Van der Heydenlaan 26


Bouwjaar: 1910
Architect: A. van Driesum

De drie huizen aan de Generaal Van der Heydenlaan 26, 28 en 30 zijn alle drie een ontwerp van de architect A. van Driesum. Opdrachtgever was de behanger/stoffeerder/makelaar P.E. Albers. De bouwvergunning van 26 en 28 is verleend op 17 december 1910 en die van nummer 30 op 29 november 1911.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 28


Bouwjaar: 1910
Architect: A. van Driesum

De drie huizen aan de Generaal Van der Heydenlaan 26, 28 en 30 zijn alle drie een ontwerp van de architect A. van Driesum. Opdrachtgever was de behanger/stoffeerder/makelaar P.E. Albers. De bouwvergunning van 26 en 28 is verleend op 17 december 1910 en die van nummer 30 op 29 november 1911.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Generaal Van der Heydenlaan 30

Oud huisnummer: AA 430/13

Bouwjaar: 1911
Architect: A. van Driesum
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De drie huizen aan de Generaal Van der Heydenlaan 26, 28 en 30 zijn alle drie een ontwerp van de architect A. van Driesum. Opdrachtgever was de behanger/stoffeerder/makelaar P.E. Albers. De bouwvergunning van 26 en 28 is verleend op 17 december 1910 en die van nummer 30 op 29 november 1911.

 

Generaal Van der Heydenlaan 32


"Mien Heerd"
Bouwjaar: 1914
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Ook nummer 32 is gebouwd in opdracht van de behanger/stoffeerder/makelaar P.E. Albers die vele huizen in de parken liet bouwen door de architect Van Driesum.

De eerste bewoner was Pieter Sorgdrager, hij was gepensioneerd ritmeester uit Oost-Indië. Vervolgens woonde hier de weduwe van J.P. Scholten, geboren als Lena Boekhout met haar dochter Helena. De weduwe runde hier een pension voor Kweekschoolleerlingen. Latere bewoners zijn o.a: H.W. Blijenburg, mej. G. Stouthandel, mej. H. Visser, de inspecteur der directe belasingen J.H. Wijngaerd, G.J. Hulshof en N.D. Scheffelaar.

Op de oude foto zien we de wed. Lena Scholten-Boekhout met inwonende kweekschoolleerlingen.

 

Heutszlaan, Generaal Van

Hendrikplein, Prins