Voorheen: Zwarteweg

-Raadsvergadering van 23 januari 1906: Weg van af de Vijverlaan tot aan het Wilhelminapark (Zwarte weg).
-Raadsvergadering van 20 januari 1925: De tegenwoordige Hertoglaan te veranderen in: Generaal van der Heijdenlaan, zoodat de laan dan loopt van Jhr. mr. G.W. Molleruslaan tot Kerschotenscheweg.
Momenteel is de schrijfwijze van de Generaal Van der Heijdenlaan met een i-grec, waarom is mij nog niet duidelijk.

Van Karel van der Heijden (1826-1900) weten we dat hij ook in Atjeh actief is geweest. Van Heutsz had als jong officier bewondering voor de doortastende manier waarop hij actief was. Hij had de bijnaam "Kareltje Eenoog" omdat hij bij een gevecht een oog had moeten missen. Na onenigheden omtrent de verdere gang van zaken in Atjeh met betrekking tot het te voeren gezag wilde men dat hij ontslag zou nemen. Hij deed dit niet en werd tot luitenant-generaal bevorderd en aan hem werd toen eervol ontslag verleend. Hij vertrok naar Nederland om het commando over Bronbeek op zich te nemen.


Alle panden aan de Gen. van der Heydenlaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 1

Oud huisnummer: AA 430/19
Bouwjaar: 1911
Architect/aannemer: W. ten Tuynte

Gebouwd in opdracht van W.F. Sonnemann. Het huis heeft blauw/witte tegels in de korfbogen welke vaker voorkwamen in de ontwerpen van Willem ten Tuynte. Het huis aan de Soerenseweg 12 waar de aannemer zelf woonde heeft ze ook. In o.a. de Gardeniers- en Javalaan vond ik er nog meer.

Generaal Van der Heydenlaan 3

Oud huisnummer: AA 430/20
Bouwjaar: 1907
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

Dit huis is gebouwd in 1907 in opdracht van de rijwielhandelaar Willem Noteboom. De aannemer was G. Jochems, hij was de laagste inschrijver en bouwde het huis voor fl. 3915. Noteboom woonde hier met zijn vrouw Anna Maria Middelbeek en twee kinderen. Latere bewoners waren; de gepensioneerde hoofd-onderwijzer Ieme Rinze Hoekstra, mevr. N. Teensma, weduwe A.G. Ribbink geb. C.J. Bauling en kapper C.C.F. Duller.

Generaal Van der Heydenlaan 5

Oud huisnummer: AA 430/21
Bouwjaar: 1907
Architect/aannemer: Reinder Dales
Status: Gemeentelijk monument

Dit huis is gebouwd in opdracht van Reinder Dales, timmerman uit de Stationsstraat die ook zelf het ontwerp heeft gemaakt. De bouwtekening is ook weer gevonden, daar stond nog niet de mooie waranda op. De eerste bewoners waren Pieter Koning en zijn vrouw Jeannette Wilhelmina Gorter. Pieter was een gepensioneerd Oost-Indisch ambtenaar. Op 6 mei 1909 kwamen de volgende bewoners, het was het gezin van de effectenhandelaar Lodewijk Gottfried Rothe. Latere bewoners waren: G.C. Keizer, directeur brandkastenfabriek U.A.C. van Regteren Altena, G.R. Herwich.

Generaal Van der Heydenlaan 2

Oud huisnummer: AA 429/4
Bouwjaar ca: 1905
Architect: (waarschijnlijk) J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 4

Oud huisnummer: AA 429/2
Bouwjaar: 1906
Architect/aannemer: Niet bekend

Koperslager Willem Mensink, die ook makelaar werd had veel bouwgrond in De Parken en ook wat aan de Van Swieten en de Van der Heydenlaan. Nr. 4 is in opdracht van Mensink gebouwd in 1906, we hebben nog geen bouwtekening kunnen vinden. Hij verkocht het huis in 1919.
Van deze dubbel hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 6-8

Oude huisnummers: AA 430 en AA 430/2
Bouwjaar: 1904
Architect: J.A. Wijn
Status: Karakteristiek pand


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 10

Oud huisnummer: AA 430/3
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Status: Gemeentelijk monument

Generaal Van der Heydenlaan 12

Oud huisnummer: AA 430/4
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Status: Gemeentelijk monument
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 14

Oud huisnummer: AA 430/5
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Status: Gemeentelijk monumentVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 16

Oud huisnummer: AA 430/6
Bouwjaar: 1909
Architect/aannemer: H. Huijskamp
Status: Gemeentelijk monumentVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 18

Oud huisnummer: AA 430/7
Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Status: Gemeentelijk monumentVan dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 20

Oud huisnummer: AA 430/8
Bouwjaar: 1905
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Status: Gemeentelijk monument
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 22

Oud huisnummer: AA 430/9
Bouwjaar 1e woning: 1903
Architect: Niet bekend
Bouwjaar huidige woning: 1996

Op 6 april 1903 kopen de gymnastiekleraar Jakob Straatman en Herm Jan Baarslag een bouwterrein aan de Zwartenweg voor 1750 gulden. Baarslag laat er een huis op bouwen, het latere nummer 24 en Straatman laat nummer 22 bouwen; beide huizen worden door het kadaster opgemeten in 1905, de architect is nog niet bekend.

Op dinsdag 18 juni 1996 is dit pand uitgebrand en daarna in een andere vorm herbouwd.

Generaal Van der Heydenlaan 24

Oud huisnummer: AA 430/10
Bouwjaar: 1903
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op 6 april 1903 kopen de gymnastiekleraar Jacob Straatman en Harm Jan Baarslag een bouwterrein aan de Zwarten weg voor 1750 gulden. Baarslag laat er een huis op bouwen, het latere nummer 24 en Straatman laat nummer 22 bouwen; beide huizen worden door het kadaster opgemeten in 1905; de architect is nog niet bekend.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 26

Oud huisnummer: AA 430/11
Bouwjaar: 1911
Architect: A. van Driesum

De drie huizen aan de Generaal Van der Heydenlaan 26, 28 en 30 zijn alle drie een ontwerp van de architect Andries van Driesum. Opdrachtgever was de behanger/stoffeerder/makelaar Peter Ernst Albers die de panden verhuurde. De bouwvergunning van nr. 26 en nr. 28 is verleend op 17 december 1910 en die van nr. 30 op 29 november 1911.

De eerste bewoners die ik kon vinden kwamen uit Nederlands-Indië en waren het gezin van de in Salatiga geboren Controleur Binnenlands Bestuur (Ned-Indië) George August van Nouhuijs (1877-1966). George was gehuwd met de in Kediri geboren Marie Mendes Da Costa (1886-19?), ze hadden twee inwonende kinderen die beide in Tandjong Pinang geboren waren; Frans Paul Willem (1905) en Georgina Kitty Julie (1907). Op 24 november 1913 vertrokken ze weer naar Indië.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Generaal Van der Heydenlaan 28

Oud huisnummer: AA 430/12
Bouwjaar: 1911
Architect: A. van Driesum

De drie huizen aan de Generaal Van der Heydenlaan 26, 28 en 30 zijn alle drie een ontwerp van de architect Andries van Driesum. Opdrachtgever was de behanger/stoffeerder/makelaar Peter Ernst Albers die de panden verhuurde. De bouwvergunning van 26 en 28 is verleend op 17 december 1910 en die van nummer 30 op 29 november 1911.

De eerste bewoner was de in Apeldoorn geboren slager Gerrit Veeneman (1882-1964). Gerrit trouwde op 21 september 1911 in Maarn met de in Dordrecht geboren Carolina Wilhelmina van Altenburg (1877-1961). Zij kwam op 3 november 1911 bij hem inwonen. In 1920 was er nog ruim twee maanden een Russische violist inwonend, het was Nohoum Sapiro (1893-19?) hij kwam uit Palestina en vertrok op 17 mei naar Amsterdam.

Generaal Van der Heydenlaan 30

Oud huisnummer: AA 430/13
Bouwjaar: 1912
Architect: A. van Driesum
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De drie huizen aan de Generaal Van der Heydenlaan 26, 28 en 30 zijn alle drie een ontwerp van de architect Andries van Driesum. Opdrachtgever was de behanger/stoffeerder/makelaar Peter Ernst Albers die de panden verhuurde. De bouwvergunning van nr. 26 en nr. 28 is verleend op 17 december 1910 en die van nr. 30 op 29 november 1911.

De eerste bewoner was de in Middelburg geboren Henderica Elisabeth Adriana van der Scheer (1861-1930) Henderica was onderwijzeres aan de leerschool van 15 mei 1900 tot 1 september 1919. Er waren altijd mensen inwonend waaronder haar moeder, de in Wassenaar geboren Elisabeth Christina Hachmeester Eekhout (1829-1922), weduwe van Van der Scheer. Op de oude foto zien we Henderica en haar moeder in de tuin.

De volgende bewoners kwamen op 23 mei 1930 en was het gezin van de in Apeldoorn geboren muziekleraar Lambertus Bernardus Mentink (1891-1937). Lambertus was getrouwd met de eveneens in Apeldoorn geboren Maria Theodora Reijers (1904-19?). Op 1 oktober 1931 verhuisde het gezin naar de Generaal Van Swietenlaan 10.

Tijdens schilderswerkzaamheden in december 2019 werd een oude verflaag verwijderd en kwam er bij de voordeur "Pension Gelria" te voorschijn. Deze naam is rond 1940 door de in Weesp geboren Helena (Leen) Geertruida Cornelisz (1899-1984) op de gevel laten schilderen. Leen was weduwe van de eveneens in Weesp geboren fabrikant Jan (Albert Herman) Donswijk (1895-1938) die samen met zijn broer Luuk Donswijk een betonfabriek had onder de naam "Gelria". Zij heeft haar pension ook Gelria genoemd. Een advertentie in de Telegraaf van 20 juli 1940 laat zien dat dit klopt. De pensionhoudster heeft hier tot midden jaren '60 gewoond en is toen naar een verzorgingshuis in Vaassen of Epe gegaan.
Neef Alex Donswijk heeft nog één en ander geschreven over de betonfabriek en dit gepubliceerd op de website van Oud-Apeldoorn.nl, meer lezen: klik HIER.

Generaal Van der Heydenlaan 32


"Mien Heerd"
Bouwjaar: 1914
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Ook nummer 32 is gebouwd in opdracht van de behanger/stoffeerder/makelaar P.E. Albers die vele huizen in de parken liet bouwen door de architect Van Driesum.

De eerste bewoner was Pieter Sorgdrager, hij was gepensioneerd ritmeester uit Oost-Indi . Vervolgens woonde hier de weduwe van J.P. Scholten, geboren als Lena Boekhout met haar dochter Helena. De weduwe runde hier een pension voor Kweekschoolleerlingen. Latere bewoners zijn o.a: H.W. Blijenburg, mej. G. Stouthandel, mej. H. Visser, de inspecteur der directe belasingen J.H. Wijngaerd, G.J. Hulshof en N.D. Scheffelaar.

Op de oude foto zien we de wed. Lena Scholten-Boekhout met inwonende kweekschoolleerlingen.