Mr. Van Hasseltlaan 25


"Villa Klein Vredeoord"
Bouwjaar: 1898
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard


Op 30 maart 1893 koopt buurman Van der Poel (van nr. 19) een perceel grond H3405 van de Olster Steenfabrieken. Hij verkoopt dat stuk grond in 1897 weer door aan de architect Gardenier. Gardenier verdeeld het kavel in drie percelen en verkoopt de bouwtereinen voor nummer 21 en 25 aan de directeur NV. Cultuur in Nederlands-Indi en controleur binnenlandsbestuur, Willem Thieme voor 1800 gulden. Op 21 januari werd door de architect Andries van Driesum een bouwaanvraag ingediend voor het bouwen van een woonhuis op één van de percelen van Thieme, waarschijnlijk voor het huis op nr. 21.
De bouwgrond voor nr. 25 was op het tijdstip van deze aanvraag nog niet in handen van Thieme. Kort daarna op 19 februari werd door dezelfde architect een aanvraag ingediend voor nr. 23, het huis van de dames Vigelius. Voor nummer 25 is tot nu toe nog geen bouwaanvraag gevonden, dus is het niet volledig zeker of dit huis ook door Van Driesum is ontworpen. Een bouwaanvraag van Gardenier is echter ook niet gevonden. Wel worden alle drie de huizen ongeveer gelijktijdig afgebouwd, want in 1898 werden de drie huizen op de zelfde dag opgemeten door het kadaster.

De eerste bewoners kwamen vanuit de Mr. Van Rhemenslaan 5 en waren het gezin van de in Zutphen geboren Willem Thieme (1834-1899). Thieme was gehuwd met de in Deventer geboren Anna Maria Marcella van Nouhuijs (1841-1923) Ze woonden hier met dochter Anna Helena (1869, Soerabaja) en zoon Johan Servaas (1878, Den Bosch). Op 31 augustus 1899 komt Willem te overlijden, hij heeft dus maar kort aan de Mr. van Hasseltlaan gewoond. In een acte van 30 november 1899 wordt de boedel van Thieme vastgelegd, gedetailleerd met de invertaris beschreven per kamer.
Bij de boedelscheiding in 1900 wordt het onroerend goed toegewezen aan zijn weduwe Anna Maria Marcella van Nouhuijs. Zij verhuisd op 28 december 1899 naar Amsterdam en verkoopt in 1908 het huis voor fl. 11.000,- aan Robertha Bik, echtgenote van de Rijksontvanger J.C. Bekker.

Volgende bewoners waren dus het gezin van de in Woensdrecht geboren gepensioneerde rijksontvanger te Leiden, Joannes Cornelius Bekker (1840-1920) en zijn in Westfalen geboren vrouw, Robertha Bik (1851-19?), ze hadden twee inwonende dochters die beide in Bergen op Zoom geboren waren; Augusta Hendrika (1874) en Hendrika Augusta (1876). Ook inwonend was de vader van Robertha, de in Arnhem geboren Adrianus Bik (1825-1916), hij was ook gepensioneerd rijksontvanger. Na het overlijden van Joannes Cornelius verhuisde de weduwe naar Den Haag.

Na het overlijden van haar vader verhuisde per 18 mei 1923, de in Gorinchem geboren Anna Louisa Schoch (1880-1949) vanuit villa Vredeoord aan de Oranjelaan 9 naar hier en noemde haar huis "Klein Vredeoord", deze naam staat nog steeds op de serre van de villa. Anna Louisa was directrice Particuliere Zaken voor Het Loo en Omstreken voor koningin Wilhelmina.
Op 2 juli 1931 kwam vanuit Nederlands-Indië haar zus, Marie Louise Wilhelmine Schoch (1875-1962) inwonen, zij was van 1920 tot 1931 directrice van het Koningin Emma-ziekenhuis in Jakarta. Na het overlijden van Anna in 1949 kwam de villa in handen van Marie.
Marie Louise Wilhelmine Schoch heeft haar levensverhaal opgeschreven en dat is te lezen op Delpher: Leven en arbeid van Zr. M.L.W. Schoch

Yvonne Kooij: Hier was mijn moeder kind aan huis als jong meisje. Haar naam is Johanna Wolff en ze woonde toen aan de Bartelsweg 56. Deze dames hadden zich over mijn moeder ontfermd als een eigen dochter en boden haar destijds aan zangles te nemen op hun kosten. Mijn oma vond dit helaas niet goed. Mijn moeder hielp ook met muzikale soiree’s. Concertjes die aan huis gegeven werden. Ze nam de jassen aan van het bezoek en er was een prachtig muziekdoosje in de hal, wat ze dan bediende vertelde ze.

Na het overlijden van Marie in 1962 komt de villa via een boedelscheiding in handen van mr. Jacob Emil Hoogstrate, die het dezelfde dag voor fl. 60.000,- doorverkoopt aan Hendrik Jan van der Vorst, technisch adviseur te Apeldoorn. Deze verkoopt het in 1967 aan de familie Haaksma die er heel lang hebben gewoond.