Mr. Van Hasseltlaan 23


Bouwjaar: 1898
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument


Op 30 maart 1893 koopt buurman Van der Poel een perceel grond H3405 van de Olster Steenfabrieken. Hij verkoopt dat stuk grond in 1897 weer door aan de architect Gardenier. Gardenier verdeeld het kavel in drie percelen en verkoopt de bouwtereinen voor nummer 21 en 25 aan de directeur NV. Cultuur in Nederlands-Indi en controleur binnenlandsbestuur, Willem Thieme voor 1800 gulden. De grond voor nummer 23 verkoopt hij op 5 februari 1898 aan aan de lerares Albertina Mathilda Vigelius. Kort daarna, op 19 februari werd door de zelfde architect als op nr. 21 een bouwaanvraag ingediend voor het huis van mej. Vigelius.
Dit huis toont veel gelijkenis met het pand Bas Backerlaan 2 dat Van Driesum een jaar later ontwierp.

De eerste bewoners waren de in Delft geboren Sophia Louise Josephine Vigelius (1856-1950) en haar in Luik geboren zus Albertina Mathilda Vigelius (1860-1938). Sophia en Albertina woonden eerst bij hun vader aan de Kerklaan 39. Na zijn overlijden verhuisden ze naar hier. Ook de in Zutphen geboren dienstbode Johanna Elisabeth Nijhof (1869) verhuisde mee.
In het bevolkingsregister heeft de oudste zus geen vermelding bij beroep genoteerd staan, de jongste zuster was lerares Nederlands aan de Kweekschool van 1897 tot 1925. Sophia vertrok in 1903 naar Nijmegen, Albertina verhuisde in 1933 naar de Jachtlaan 40 en was ze inwonend bij de verpleegsters Geertruida en Cornelia de Greef waar ze op 19 januari 1938 overleed.

Op 28 november 1933 kwam vanuit de Stationsstraat 88 een Joods echtpaar, het waren de in Groningen geboren Bernard de Leeuw (1878-1943) en zijn in Jever (Dld) geboren vrouw Jule Lehmann (1875-1943), ze hadden twee inwonende neven, Max en Ferdinand de Leeuw, een inwonende zus van de vrouw des huizes, een kindermeisje en een dienstbode. Op 7 mei 1938 verhuisden ze naar de overkant, de Mr. Van Hasseltlaan 10/2. Op vrijdag 28 mei 1943 zijn ze vermoord in Sobibor. Lees meer: https://www.joodsmonument.nl/nl/page/592602/biografie-echtpaar-de-leeuw-lehmann.

Vanaf 7 juli 1938 komt het in Wirdum geboren hoofd van de Koningin Wilhelmina School (MULO) aan de Kerklaan, Klaas van der Kooi (1878-1967). Klaas was gehuwd met de eveneens in Wirdum geboren Elizabeth Loois (1876-1963). Zij woonden hiervoor op Kerklaan 23, dit was de hoofd-onderwijzerswoning naast de school. Ze hadden drie dochters en een zoon. Alleen dochter Tannetje Elizabeth (1909) was nog inwonend.
Tot zijn overlijden op 14 oktober 1967 heeft de oud-hoofdonderwijzer hier gewoond.

Latere bewoners waren; Vanaf 13 december 1967 tot 13 oktober 1995 het gezin van Christiaan van der Meide, vanaf 13 oktober 1995 tot 30 september 2016 de familie Hagen. De huidige bewoners zijn de familie Van Elburg.