Mr. Van Hasseltlaan 21


Bouwjaar: 1898
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument


Op 30 maart 1893 koopt Van der Poel een perceel grond H3405 van de Olster Steenfabrieken.
Hij verkoopt dat stuk grond weer door aan de architect Gardenier. Gardenier verkoopt de grond weer aan Willem Thieme, voor 1800 gulden. De architect Van Driesum vraagt toestemming aan B&W om een huis te mogen bouwen voor de directeur NV. Cultuur in Nederlands -Indi en controleur binnenlandsbestuur Willem Thieme. Op 21 januari 1898 wordt de toestemming verleend. In datzelfde jaar wordt het huis gebouwd naar een ontwerp van Van Driesum.

De eerste bewoners waren de in Bergen op Zoom geboren Johanna Cornelia Daverveldt (1847-1925), zij was weduwe van de in Nijehaske geboren Cornelis de Waal (1825-1886). Johanna was hulponderwijzeres te Kampen en werd in 1872 aangesteld als lerares Franse taal- en letterkunde aan de school voor middelbaar onderwijs voor meisjes te Dordrecht. In 1877 werd zij benoemd tot hoofdonderwijzeres aan de openbare lagere school voor meisjes te Batavia. Zij woonde hier met twee in Batavia geboren kinderen, dochter Johanna Cornelia (1881) en zoon Anthonius Jacobus Cornelis (1882). Op 10 oktober 1899 vertrokken ze naar Leiden.

In 1899 komt Thieme te overlijden en wordt het huis via een acte van boedelscheiding toegewezen aan zijn weduwe.
In de acte wordt het huis doorgelopen en begonnen in de suite, dan een veranda, een eetkamer en een gang. Ook is er een kelder en een keuken. Via de trappen komen we op de overloop. Er is ook een badkamer, een achterslaapkamer, een voorslaapkamer en een grote slaapkamer. De studeerkamer wordt ook nog genoemd, niet duidelijk is of die al beneden was. De meidenkamer was op zolder. In de boedelbeschrijving staat alles beschreven wat er in de kamers stond.

In de loop der jaren krijgt het huis verschillende eigenaren; de voorlopig laatste was dokter Knuttel, die het in 1955 kocht. In 1930 is het huis nog verbouwd, prof. Jelgersma liet aan de achterkant een studeerkamer bijbouwen.