In de vergadering van de gemeenteraad van 09-02-1900 besloot men: "Weg van af de woning van Mevrouw Meurs langs de kweekerij van den Heer Victor en de woonhuizen van mevrouw Muller en de Heeren van der Poel, Zack enz, langs het Rodondendrumperk tot aan den Zwolschenweg bij het z.g.n. witte hek": Mr. van Hasseltlaan te noemen.

Mr. Jaco Adriaan van Hasselt (1835-1897) was burgemeester van Apeldoorn van 1872 tot 1897.


Alle panden in de Mr. Van Hasseltlaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Mr. Van Hasseltlaan 1

Oud huisnummer: AA 223 - A 679 - A 343/10

Villa "..... Zon"?
Bouwjaar: ca. 1883
Architect/aannemer: ?
Status: Gemeentelijk monument

Deze villa was niet altijd aan de Mr. Van Hasseltlaan genummerd. Als eerste had het huisnummer A 343/10 aan de Middellaan (nu Regentesselaan) en later was het ook nog het laatste huis aan de Vijverlaan (nu Jhr. mr. G.W. Molleruslaan).
Op één van de oude foto's is gedeeltelijk een naam zichtbaar: "..... Zon" Door de lamp van de lantaarnpaal is het niet leesbaar. Wie weet wat hier gestaan heeft?

De eerste bewoner kwam vanuit Zwolle naar hier en was de in Deventer geboren Aleida Mechteld Wernink (1837-1900), zij was weduwe van de fabrikant/koopman Pieter Diderik Krol (1846-?). Ze woonde hier met drie zonen en een dochter. Inwonend was de in Amsterdam geboren gezelschapsjuffrouw Mary Isabella Fleischmann (1853-1940). Op 1 mei 1888 vertrokken ze naar Haarlem.

Extra foto's, klik HIER

 

Mr. Van Hasseltlaan 1a


Bouwjaar: 1950
Architect: T.G. Slijkhuis

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 1b

Oude huisnummers: 1 - AA 222/4

"Villa Gratia"
Bouwjaar: 1908
Architect: J.A. Wijn
Status: Rijksmonument

De villa is gebouwd in opdracht van de tabakshandelaar Tjepke Simon Hendrik Taconis (1864-1947). Taconis woonde hier niet zelf maar verhuurde de villa.

De eerste bewoners waren het gezin van de KNO-arts Jan Dinand Jordaan (1873-1954) die op 19 juni 1909 vanuit Utrecht naar Apeldoorn kwamen. Jordaan was getrouwd met de in Gorinchem geboren Maria Albertiene Bos (1883-?) en ze hadden drie dochters en een zoon. Op de oude foto's is te zien dat Jordaan praktijk aan huis hield. In 1927 vertrokken ze naar Den Haag.

Extra foto, klik HIER

 

Mr. Van Hasseltlaan 3


Bouwjaar: 1915
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Rijksmonument

Dit huis is gebouwd in opdracht van de weduwe van dr. A.W.C. van Berns, geboren als M.C. van Rees. Het is gebouwd door de timmerman P. Oldenhof uit de Piet Joubertstraat. Het huis komt in grote lijnen overeen met de al eerder door hem gebouwde villa aan de Emmalaan 23. Oldenhof werkte veel samen met de architect J.A. Wijn en het vermoeden is dat Wijn de tekeningen gemaakt heeft net als die van de villa's aan de Emmalaan.

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 5

Oud huisnummer: AA 222/2

Bouwjaar: 1902
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Amsterdam geboren bloemist en boomkweker Louis August Constantijn Victor (1871-1925). Hij was eigenaar van de kwekerij "Oranjepark". Het perceel van deze kwekerij besloeg het hele blok tussen de Mr. Van Hasseltlaan, Canadalaan en Regentesselaan. (Lees meer over de bloemisterij op deze plek in het hoofdstuk "Historie")
Victor was ook eigenaar van het jugendstilpand Hoofdstraat 37-39 wat hij ook had laten bouwen naar een ontwerp van Andries van Driesum. Op nr. 39 had hij de bloemenzaak "Iris". Op deze gevel zit nog steeds een prachtig tegeltableau met daarop bloemen.

Victor ging deze villa aan de Mr. Van Hasseltlaan zelf bewonen en woonde hier met zijn in Rotterdam geboren vrouw Wilhelmina Catharina Koning (1874-1912). Ze hadden één dochter Gezina Rolina (1904). In 1907 vertrokken ze naar de Kanaalstraat.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 7

Oude huisnummers: AA 222 - A 676/3

Bouwjaar: 1899
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners waren het gezin van de in Rotterdam geboren ingenieur Hermanus van Sprang (1848-1925) en zijn in Bemmel geboren vrouw Caroline Gailliaumine Jeannette Antoinette Goedbloed (1861-1916). Ze hadden vijf kinderen waarvan er drie in Nederlands-Indië geboren zijn. De dienstbode was Jitske Haantjes. Op 5 april 1904 vertrokken ze naar Nijmegen.

 

Mr. Van Hasseltlaan 11


Bouwjaar: 1973

Deze woning is gebouwd op het perceel van Canadalaan 56. De oude villa is gesloopt en er zijn drie woningen voor terug gekomen. (zie: Canadalaan 56)

 

Mr. Van Hasseltlaan 13


Bouwjaar: 1973

Deze woning is gebouwd op het perceel van Canadalaan 56. De oude villa is gesloopt en er zijn drie woningen voor terug gekomen. (zie: Canadalaan 56)

 

Mr. Van Hasseltlaan 15-17


Bouwjaar: 1975

De oude foto laat het huis zien vanuit de Mr. Van Hasseltlaan maar had de voordeur aan de Canadalaan, het adres was Canadalaan 37.

 

Mr. Van Hasseltlaan 19

Oude huisnummers: 9 - AA 125

Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 21

Oude huisnummers: 11 - AA 126 - A 645

Bouwjaar: 1898
Architect: (zéér waarschijnlijk) A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument

Op 30 maart 1893 koopt Van der Poel een perceel grond H3405 van de Olster Steenfabrieken.
Hij verkoopt dat stuk grond weer door aan de architect Gardenier. Gardenier verkoopt de grond weer aan Willem Thieme, voor 1800 gulden. De architect Van Driesum vraagt toestemming aan B&W om en huis te mogen bouwen voor de fabrikant Willem Thieme. Op 21 januari 1898 wordt de toestemming verleend. In datzelfde jaar wordt het huis gebouwd, zeer waarschijnlijk naar een ontwerp van Van Driesum. In 1899 komt Thieme te overlijden en wordt het huis via een acte van boedelscheiding toegewezen aan zijn weduwe.
In de acte wordt het huis doorgelopen en begonnen in de suite, dan een veranda, een eetkamer en een gang. Ook is er een kelder en een keuken. Via de trappen komen we op de overloop. Er is ook een badkamer, een achterslaapkamer, een voorslaapkamer en een grote slaapkamer. De studeerkamer wordt ook nog genoemd, niet duidelijk is of die al beneden was. De meidenkamer was op zolder. In de boedelbeschrijving staat alles beschreven wat er in de kamers stond.
In de loop der jaren krijgt het huis verschillende eigenaren; de voorlopig laatste was dokter Knuttel, die het in 1955 kocht. In 1930 is het huis nog verbouwd, prof. Jelgersma liet aan de achterkant een studeerkamer bijbouwen.

 

Mr. Van Hasseltlaan 23

Oude huisnummers: 13 - AA 127 - A 645/2

Bouwjaar: 1898
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument

De eerste bewoners waren de gezusters Sophia Louise Josephine (1856-1950) en Albertina Mathilda Vigelius (1860-1938) De oudste zus heeft geen vermelding bij beroep genoteerd staan en de jongste zuster was lerares Nederlands aan de Kweekschool van 1897 tot 1925. De dienstbode was Johanna Elisabeth Nijhof. Albertina Matilda heeft hier tot 1933 gewoond en daarna vertrok ze naar de Jachtlaan.

Op 28 november 1933 kwamen Bernhard de Leeuw (1878-1943) en zijn vrouw Julie Lehmann (1875-1943), ze hadden twee inwonende neven; Han en Ferdinand de Leeuw. Verder een inwonende zus van de vrouw des huizes, een kindermeisje en een dienstbode. Op 7 mei 1938 verhuisden ze naar Mr. van Hasseltlaan 10/2.

Vanaf 7 juli 1938 komt het hoofd van de Koningin Wilhelmina School Klaas van der Kooi (1878-?).

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 25

Oude huisnummers: 15 - AA 128 - A 645/3

"Villa Klein Vredeoord"
Bouwjaar: 1898
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Deze villa is gebouwd in opdracht Willem Thieme, hij was directeur van NV Cultuur in Ned. Indië en controleur binnenlands bestuur.

Villa Klein Vredeoord, een naam afgeleid van een villa aan de Oranjelaan 9, dat destijds Vredeoord heette. In dit pand woonde generaal-majoor Schoch die deze villa voor één van zijn dochters kocht.

 

Mr. Van Hasseltlaan 27

Oude huisnummers: 17 - AA 129 - A 646

Voorheen: "Villa Gerardina" en "Villa Crijocora"
Bouwjaar: 1887
Architect/aannemer: ?
Status: Rijksmonument

Deze villa is een van de eerste huizen die gebouwd werden op de bouwgrond van het landgoed Marialust. Hij werd gebouwd in 1887 in opdracht van de NV De Olster Steenfabrieken. In 1890 werd de villa bewoond door de uit Rotterdam afkomstige zakenman Willem Andries Francis Zack (geb. 11-10-1859 - overl. 4-9-1900) en zijn vrouw Hendrika Wilhelmina Gerardina Dusault (geb. 4-4-1857 - overl. 4-9-1900). In een oude krant lazen we dat het huis toen "Villa Gerardina" heette. In 1891 lieten ze een huis aan de Canadalaan 17 bouwen die voor verhuur bestemd was. Hun beider namen staan daar nog op de eerste steen te lezen. Na een zakelijk debacel heeft W.A.F. Zack een einde aan hun beide levens gemaakt.

Vervolgens werd de villa verkocht aan Hermanus Schreuder die er niet zelf ging wonen maar de villa verhuurde aan de dames Schüller die er pension Crijocora dreven. De dames heetten Cristina, Johanna, Cornelia en Aletta; vandaar de naam op de villa. In 1915 verkocht Schreuder de villa Crijocora weer.

Vanaf 1916 woonden er de gepensioneerde Kapitein ter Zee, Jacobus Marinus Wilhelmus Kuijl (1859-1929) met zijn vrouw Constance Susanna Cornelie Röell (1865-?). Een latere bewoner was de chirurg M.C.J. Pilaar.

Achter in de tuin van de villa staat een folly (kinderspeelhuisje), dat in 1898 is gemaakt door Apeldoornse bouwvakkers naar een ontwerp van de gemeentearchitect De Zeeuw ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Het is gebruikt in de feestelijke optocht op 1 oktober 1898 en daarna aangeboden aan de kinderen van burgemeester Tutein Nolthenius. Het huisje is prachtig gerestaureerd. Niet alleen het huis maar ook deze folly is een rijksmonument.

-Extra foto's van de folly, klik HIER

 

Mr. Van Hasseltlaan 29

Oude huisnummers: 19 - AA 129/2

Bouwjaar: 1905
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

Deze villa is gebouwd in 1905 in opdracht van Arnoldina Elisabeth Parmentier (1863-1935), zij was de weduwe van 1e luitenant Hensen Johannes Burlage de Vries (1866-1901). De villa heeft daarna verschillende eigenaren gehad, tot de Vereniging “Loge de Veluwe” de villa in 1951 kocht en sinds die tijd is de villa in gebruik als logegebouw. De villa is gebouwd door de timmerman/aannemer J.W. Wassink (uit de Molenstraat) die het voor een bedrag van fl. 7952,- aangenomen heeft.

 

Mr. Van Hasseltlaan 31

Oude huisnummers: 21 - AA 129/3

Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand

Van Hasseltlaan 31 kreeg een rooilijnvergunning op 27 november 1903; het huis is een ontwerp van architect Andries van Driesum en is gebouwd in opdracht van de manufacturier Willem Dirksen (1858-1925). Willem was getrouwd met Theodora Grebel (1857-1937) en ze hadden één zoon. De dienstbode was Heintje van Amersfoort. Op 23 juli 1910 vetrokken ze naar Oegstgeest.

Vanaf 10 september 1910 was de volgende bewoner de bouwkundige, Hendrik Pleiter (1875-1952). Hij woonde hier met zijn vrouw Huberta Wilhelmina Gerdina Renier (1880-1964) twee kinderen en een schoonzuster.

Ergens tussen 1917 en 1922 kwam de Secretaris Intendance Koninklijk Paleis Aart Bouwmeester (1870-1927) hier met vrouw en kinderen wonen. In 1927 overleed Aart Bouwmeester en zijn weduwe Johanna Conradina Dorothea Hollender (1873-1965) bleef er tot 1938 wonen.

In november 1938 kwam de pensionhouder Dirk van Batavia (1893-?) en is de villa toen lange tijd in gebruik geweest als pension.

   

Mr. Van Hasseltlaan 33-35

Oude huisnummers: 23 - AA 130 - A 646/2

"Villa Catharina"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand

-Meer foto's, klik HIER

 

Mr. Van Hasseltlaan 39

Oude huisnummers: 25 - AA 131 - A 647

Voorheen: "Villa Johanna" en "Villa Rosenberg"
Bouwjaar: ca. 1893
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand

De grond voor het huis is gekocht van de Olster steenfabrieken op 8 juni 1893; het huis waarschijnlijk in hetzelfde jaar gebouwd voor de amanuensis Willem van Enst. Hij verkoopt het huis weer in 1895 aan Paulus Rosenberg. Deze laat wat verbouwingen uitvoeren in 1898 en 1899. Het wordt daarna nog enkele malen doorverkocht.
Van deze villa hebben we nog geen oude foto maar wel een advertentie van pension "Laanzicht" uit de VVV-gids van 1933 gevonden.

 

Mr. Van Hasseltlaan 41-43-45

Oude huisnummers: 27 - AA 132 - A 648

Bouwjaar oude villa: 1898
Architect/aannemer: ?
Oude foto: Coll. Coda

Bouwjaar 3-slag: 1965

Waar nu drie moderne huizen staan, gebouwd in 1965 naar een ontwerp van de architect Ferdinand Best, stond vroeger één villa in 1898 gebouwd voor Tjitze Lourens Olivier. Tot 1918 bleef de villa in handen van de familie Olivier, daarna heeft er ondermeer nog de gepensioneerde Generaal Majoor F.A. Thomése gewoond tot in 1965 de oude villa werd gesloopt voor drie nieuwere.

 

Mr. Van Hasseltlaan 49

Oude huisnummers: 29 - AA 122/30

Voorheen: "Villa Agatha"
Bouwjaar: 1905
Architect: A. van Driesum

In de notulen van B&W van 8 october 1904 is te lezen, dat den Heer A. van Driesum namens de Bouwmaatschappij “Apeldoorn” verzoekt om aanwijzing van de rooilijn voor het bouwen van een woonhuis 1e aan de Mauritslaan; 2e aan de Mr. Van Hasseltlaan en 3e aan den hoek van de Mauritslaan en Mr. Van Hasseltlaan, allen op het perceel sectie H3617; zoomede voor het plaatsen van hekwerken voor bovengenoemde huizen.
De vergunning wordt verleend en in 1905 worden de huizen aan de Mauritslaan 2 en 4 en Mr. Van Hasseltlaan 49 gebouwd, naar een ontwerp van de architect Van Driesum.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 51

Oude huisnummers: 31 - AA 122/29

"Villa Sonne Vanck"
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: E.J. Hoek

Dit huis is gebouwd in opdracht van de weduwe Wilhelmina Hendrika Anthonia Varossieau-Affourtit.
Zij woonde aan de Eendracht en liet het huis bouwen door de bouwkundige Ezechiel Jacob Hoek die ook aan de Eendracht woonde. De weduwe ging er niet zelf wonen maar liet het bouwen voor haar dochter en schoonzoon. De eerste bewoners waren dus Margaretha Varossieau en haar man de onderwijzer Jan Willem Segaar. De onderwijzer Jan Holtland was inwonend.
Daarna kwam in 1913 de pensionhouder Luitjen Kooima met zijn vrouw Elsje Jansen, ze hadden 4 kinderen. Vervolgens heeft de bloemist Jacob Honig, eigenaar van de naastgelegen kwekerij er tot in de jaren '50 gewoond.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 57

Oude huisnummers: 33 - AA 122/10

Op deze plek was gevestigd de kwekerij Bloemhof van Jacob Honig. In 1956 is er een school gekomen.

-Extra foto en prijslijst, klik HIER

 

Mr. Van Hasseltlaan 2


Bouwjaar: 1923
Architect: Chr. ten Tuynte
Status: Karakteristiek pand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 2a


Bouwjaar: 1924
Architect/aannemer: A.R. van der Wijk

Gebouwd in opdracht van A. Duursma door de timmerman Aldert Roels van der Wijk uit de Oosterlaan 59.

 


Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 2b-2c

Oud huisnummer: 2

Bouwjaar: 1934
Architect: J.H. Klosters
Oude foto: R. Kamerbeek

Dit dubbele woonhuis is gebouwd in opdracht van Willemina Maria Hendrika Margaretha Désirée (Minie) van Goens-Huender.

 

v.h: Mr. Van Hasseltlaan 2d

Oud huisnummer: 4

Afgebroken in 1972.

Op de plek waar nu de sportzaal van de KSG staat, stonden eerder de nrs. 2d en 4. De tekening was bedoeld voor de vervanging van de serre en betreft een niet erg gedetailleerde schets. Maar bij gebrek aan beter.... Hopelijk vinden we nog eens een mooie foto.

 

v.h: Mr. Van Hasseltlaan 4


Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: H.J. Schut
Oude foto: Fam. Zweers

Op de plek waar nu de sportzaal van de KSG staat, stonden eerder de nrs. 2d en 4. Afgebroken in 1972.

 

v.h: Mr. Van Hasseltlaan 6


Voorheen: "Huize Zonnehoek"
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Dit huis is nu genummerd als Wilhelminapark 1b. De oude voorganger had als adres Mr. v. Hasseltlaan 6

-Meer foto's en info, zie: Wilhelminapark 1b.

 

Mr. Van Hasseltlaan 6


Bouwjaar: 1972
Architect: Hekhuyzen

 

Mr. Van Hasseltlaan 6b


Bouwjaar: 1972
Architect: Hekhuyzen

   

Mr. Van Hasseltlaan 8

Oude huisnummers: 6

"Vogeloord"
Bouwjaar: 1886
Oude foto: Coll. Coda
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: mevr. Van Zuthem-Blok

Jonkheer Smissaert, die op 7 januari 1886 de villa Erica aan het Wilhelminapark 5 kocht, wilde nog een huis erbij in Apeldoorn en kocht de grond naast de villa Erica op 26 juli 1886. In datzelfde jaar liet hij de villa Mr. Van Hasseltlaan 8 op dat perceel bouwen. Hij verkocht het in 1908 weer aan de makelaar P.E. Albers. in 1910 werd aan de rechterkant een serre aangebouwd en verder is er weinig aan deze villa veranderd, die de naam Vogeloord heeft gekregen.

De oude foto's zijn van Mevrouw van Zuthem-Blok, bewoonster van 1930 tot 1938.

Extra foto, klik HIER

 

Mr. Van Hasseltlaan 10-10


Bouwjaar: 1932
Architect: J.D. Niessink

Dit dubbele woonhuis is samen met nog 5 andere panden, hiernaast (nr. 14 en 14/2) en hierachter in de Prinsesselaan ontworpen door J.D. Niessink in opdracht van de boekhouder Leonardus Johannes Schweitzer. Schweitzer woonde toen zelf aan de Koninginnelaan 8.
De eerste bewoner op nr. 10 was de vertegenwoordiger van stichting "Hoenderloo" W. Loois. Op nr. 10/2; was de eerste bewoner de koopman E.F. Nuss.

 

Van dit dubbele woonhuis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 12


Bouwjaar: 1939
Architect/aannemer: H.J. Schut

Gebouwd in opdracht van de timmerman zelf.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 14-14


Bouwjaar: 1932
Architect: J.D. Niessink
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Dit dubbele woonhuis is samen met nog 5 andere panden, hiernaast (nr. 10 en 10/2) en hierachter in de Prinsseselaan ontworpen door J.D. Niessink in opdracht van de boekhouder Leonardus Johannes Schweitzer. Schweitzer woonde toen zelf aan de Koninginnelaan 8.

 

Mr. Van Hasseltlaan 16

Oude huisnummers: 10

Voorheen: "Villa Wilhelmina"
Bouwjaar: ?
Architect/aannemer: ?

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 16a


Bouwjaar: 1960
Architect: T.G. Slijkhuis

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 18


Bouwjaar: 1923
Architect/aannemer: J.W. Wassink

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 20


Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: G.J. Slijkhuis
Oude foto: Dolf Sijbesma

 

Mr. Van Hasseltlaan 22 - Anna Paulownalaan 23-25


Bouwjaar: 1935
Architect: T.G. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand

Deze drieslag is gebouwd in opdracht van Klaas Bakels, directeur van de Bakels Stoomkoffiebranderij en Theehandel NV.

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 24


Bouwjaar: 1920
Architecten: J.G. en P.K. Mensink
Status: Karakteristiek pand

Mevr. T. Mensink: Volgens mij is hier de optocht te zien die op 7 januari 1937 door de parkenbuurt trok met 2 jonge kinderen, verkleed als prinses Juliana en prins Bernhard als bruid en bruidegom.

 

Mr. Van Hasseltlaan 26


Bouwjaar: 1932
Architect: J.A. Heuvelink
Status: Karakteristiek pand

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 28


Bouwjaar: 1935
Architect/aannemer: G. Jochems

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 30-32


Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 34


Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Mr. Van Hasseltlaan 36


Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis

 

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

parkenbuurt@upcmail.nl

Hendrikplein, Prins

Haersma de Withlaan, Van