Op de achtergrond villa's aan de Graaf Van Lijndenlaan, bij de Frisolaan. (Foto: Huub Thomas)