Mr. Van Hasseltlaan 33-35


"Villa Catharina"
Bouwjaar: 1889
Architect/aannemer: ?
Status: Karakteristiek pand


De eerste bewoners kwamen op 23 mei 1889. Als hoofdbewoner staat de in Soerabaja geboren Wibbina Clara Roelofs (1857-1929) genoteerd, zij was echtgenote van de in Medemblik geboren jonkheer Willem François Clifford Kocq van Breugel (1840-1911) die pas op 12 november 1889 hier kwam wonen. Wibbina woonde hier met haar drie zonen; Jelle Roelof (1882), Jacques Fabrica Herman (1883), Anton Reinhard (1885) en dochter Catharina Maria Anna ((1887). Inwonend waren de moeder van Wibbina, Catharina Maria Anna Walraven, weduwe van Roelofs, dienstbode Jacqueline Verschuur en kinderjuffrouw Trijntje Dekker. De villa is hoogstwaarschijnlijk genoemd naar dochter Catharina Maria Clifford Kocq van Breugel. Op 30 april 1892 vertrokken ze naar Nijmegen.

Op 11 september 1893 kwam de in Rijswijk geboren Kapitein der Infanterie Johan Bernard van Damme Jalink (1848-1923). Van Damme Jalink was gehuwd met de in Den Haag geboren Johanna Maria Louisa Timmers Verhoeven (1849-1916). Ze hadden vijf inwonende kinderen, vier zonen en één dochter.

Apeldoornsche Courant, 28 mei 1898:Naar wij vernemen, zal met 1 juni as. in Villa Catharina in het Wilhelminapark alhier, een Instelling geopend worden tot verpleging van zwakke en bloedarme kinderen en jonge meisjes uit den gegoeden stand, onder leiding van twee gediplomeerde verpleegsters van het ,,Witte Kruis", de dames E. Meulenaarsgraf en G.C.E. Saalbach.

De in Amsterdam geboren Geertruida Cornelia Eleonora Saalbach (1861-1958) en de in Alkmaar geboren Elisabeth Meulenaarsgraf (1855-1943) hebben hier lang gewoond, In 1923 veilden de dames diverse bouwtereinen aan de Frederikslaan. Geertruida Saalbach heeft hier tot aan haar overlijden in 1958 gewoond, zij werd 97 jaar.

Bericht in de Apeldoornsche Courant van 24 oktober 1906. (Buurman van nr. 39)

Voor de verbouwing in 2014.....