- Vergadering gemeenteraad van 9 februari 1900: Weg van af de woning van Mevrouw Meurs langs de kweekerij van den Heer Victor en de woonhuizen van mevrouw Muller en de Heeren van der Poel, Zack enz, langs het Rodondendrumperk tot aan den Zwolschenweg bij het z.g.n. witte hek: Mr. van Hasseltlaan te noemen.
- Raad 31 oktober 1957: op het terrein Kerschoten ten noorden van de Kerschotenseweg tussen de Zwolseweg en de Noord-Apeldoornseweg, de Mr. van Hasseltlaan zal lopen van de Regentesselaan tot de Laan van Kerschoten.

- Mr. Jaco Adriaan van Hasselt (1835-1897), burgemeester van Apeldoorn van 1872 tot 1897.


Alle panden in de Mr. Van Hasseltlaan zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Mr. Van Hasseltlaan 1

Oude huisnummers: AA 223 - A 679 - A 343/10
Bouwjaar: ca. 1883
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Deze villa was niet altijd aan de Mr. Van Hasseltlaan genummerd. Als eerste had het huisnummer A 343/10 aan de Middellaan (nu Regentesselaan) en later was het ook nog het laatste huis aan de Vijverlaan (nu Jhr. mr. G.W. Molleruslaan).

De eerste bewoners kwamen vanuit Zwolle naar hier en was het gezin van de in Deventer geboren, Aleida Mechteld Wernink (1837-1900) Aleida was weduwe van de fabrikant/koopman Pieter Diderik Krol (1846-1875). Zij woonde hier met drie zonen en een dochter. Inwonend was de in Amsterdam geboren gezelschapsjuffrouw Mary Isabella Fleischmann (1853-1940). Op 1 mei 1888 vertrokken ze naar Haarlem.

Rond 1950 was hier een pension gevestigd en heette de villa "Rondom Zon"

-Extra foto's, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 1a

Bouwjaar: 1950
Architect: T.G. Slijkhuis

Mr. Van Hasseltlaan 1b

Oude huisnummers: 1 - AA 222/4
"Villa Gratia"
Bouwjaar: 1908
Architect: J.A. Wijn
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. B. Meester

De villa is gebouwd in opdracht van de tabakshandelaar Tjepke Simon Hendrik Taconis (1864-1947), aannemer was de timmerman W. Willemsen uit de Mariastraat. Taconis woonde hier niet zelf maar verhuurde de villa aan de arts Jordaan. De bouwaanvraag van deze villa kwam binnen bij B&W op 1 april 1908, aangevraagd door de architect Wijn. Een paar maanden eerder, op 31 januari was er ook een aanvraag van de architect van Driesum bestemd voor het zelfde kavel. De bouwtekening laat een iets andere villa zien, waarom deze niet gebouwd is is mij niet bekend.

De eerste bewoners waren het gezin van de KNO-arts Jan Dinant Jordaan (1873-1954) die op 19 juni 1909 vanuit Utrecht naar Apeldoorn kwamen. Jordaan was getrouwd met de in Gorinchem geboren Maria Albertiene Bos (1883-?) en ze hadden drie dochters en een zoon. Op de oude foto's is te zien dat Jordaan praktijk aan huis hield. In 1927 vertrokken ze naar Den Haag.

-Extra foto, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 3

Bouwjaar: 1915
Architect/aannemer: P. Oldenhof
Status: Rijksmonument

Dit huis is gebouwd in opdracht van de weduwe van dr. A.W.C. van Berns, geboren als M.C. van Rees. Het is gebouwd door de timmerman P. Oldenhof uit de Piet Joubertstraat. Het huis komt in grote lijnen overeen met de al eerder door hem gebouwde villa aan de Emmalaan 23. Oldenhof werkte veel samen met de architect J.A. Wijn en het vermoeden is dat Wijn de tekeningen gemaakt heeft net als die van de villa's aan de Emmalaan.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 5

Oud huisnummer: AA 222/2
Bouwjaar: 1902
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument

Dit huis is gebouwd in opdracht van de in Amsterdam geboren bloemist en boomkweker Louis August Constantijn Victor (1871-1925). Hij was eigenaar van de kwekerij "Oranjepark". Het perceel van deze kwekerij besloeg het hele blok tussen de Mr. Van Hasseltlaan, Canadalaan en Regentesselaan (lees meer over de bloemisterij op deze plek in het hoofdstuk "Historie").
Victor was ook eigenaar van het jugendstilpand Hoofdstraat 37-39 wat hij ook had laten bouwen naar een ontwerp van Andries van Driesum. Op nr. 39 had hij de bloemenzaak "Iris". Op deze gevel zit nog steeds een prachtig tegeltableau met daarop bloemen.

Victor ging deze villa aan de Mr. Van Hasseltlaan zelf bewonen samen met zijn in Rotterdam geboren vrouw Wilhelmina Catharina Koning (1874-1912). Ze hadden één dochter Gezina Rolina (1904). In 1907 vertrokken ze naar de Kanaalstraat.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Mr. Van Hasseltlaan 7

Oude huisnummers: AA 222 - A 676/3

Bouwjaar: 1899
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto's: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners waren het gezin van de in Rotterdam geboren ingenieur Hermanus van Sprang (1848-1925) en zijn in Bemmel geboren vrouw Caroline Gailliaumine Jeannette Antoinette Goedbloed (1861-1916). Ze hadden vijf kinderen waarvan er drie in Nederlands-Indi geboren zijn. De dienstbode was Jitske Haantjes. Op 5 april 1904 vertrokken ze naar Nijmegen.

In een latere periode heeft het huis een naam gehad, boven de voordeur is een wit vlak gestuct waarop tekst gestaan heeft, op de oude foto is dat vlak nog niet aanwezig. Wie weet wat hier gestaan heeft?

Oud-bewoner Harry J.M. Klumper mailde de redactie al eens het volgende: "Ik ben geboren op Mr. van Hasseltlaan 7. Mijn ouders woonden hier na de oorlog met vier gezinnen vanaf ongeveer 1947 of 1948. De andere gezinnen trokken weg en mijn ouders bleven er wonen als huurders. Een groot deel van het pand werd toen een kantoor van de Bescherming Bevolking. Ik kan mij herinneren dat er achter dit huis ondergrondse bunkers waren. Is er iets bekend over de geschiedenis/achtergrond hiervan? Wat ik heb horen verluiden over die bunkers is dat het pand in de oorlog wel eens gebruikt is door Seyss-Inquart.

Het verhaal van Harry J.M. Klumper klopt, er was inderdaad een ondergrondse bunker in de achtertuin van deze villa, aan het eind van de oorlog woonde hier de Duitse generaal Friedrich Christiansen (1879-1972). Christiansen was van 29 mei 1940 tot 7 april 1945 Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden (onder het Oberkommando der Wehrmacht) en van 10 november 1944 tot 28 januari 1945 opperbevelhebber van het 25e leger. Hij stond bekend als General der Flieger. Oud-Van Hasseltlaan bewoner Hans Lyklema schreef in zijn boek "Wakker worden in de oorlog" het volgende over "buurman Christiansen": Drie keer in de oorlog hebben de Duitsers een dorp platgebrand als reactie op een verzetsdaad: Lidice in Tjecho-Slowakije, Oradour in Frankrijk en Putten. Daar gebeurde het op zondag 1 oktober 1944. De aanleiding was dat in de nacht ervoor een (Puttense) verzetsgroep bij de Oldenallerbrug een Duitse auto met luchtmachtofficieren beschoten had. Er waren vermisten, gewonden en doden. De woedende General Christiansen gaf opdracht het hele dorp plat te branden. Alle mannen werden na de kerkdienst bij elkaar gedreven en weggevoerd, mannen boven de vijftig en jongens beneden de achttien werden vrijgelaten, de rest afgevoerd naar Ladelund in Duitsland, waar de meesten (552) omkwamen.

- Christiansen werd in 1948 in Arnhem tot 12 jaar cel veroordeeld wegens oorlogsmisdaden, hij werd echter in december 1951 vrijgelaten. Hij overleed negen dagen voor zijn 93ste verjaardag. Het werd Duitse militairen niet toegestaan zijn begrafenis in uniform bij te wonen.

 

Mr. Van Hasseltlaan 11

Bouwjaar: 1973
Architect: W.F. Hekhuysen

Deze woning is gebouwd op het perceel van Canadalaan 48. De oude villa is gesloopt en er zijn drie woningen voor terug gekomen (zie: Canadalaan 48).

Mr. Van Hasseltlaan 13

Bouwjaar: 1973
Architect: W.F. Hekhuysen
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Deze woning is gebouwd op het perceel van Canadalaan 56. De oude villa is gesloopt en er zijn drie woningen voor terug gekomen. (zie: Canadalaan 56)

Mr. Van Hasseltlaan 15-17 - Canadalaan 41

Oude huisnummers: 37 - AA 190 - A 643 - A 312/3
Voorheen: "Weymar"
Bouwjaar: ca. 1887
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op de plek waar nu deze drieslag (bouwjaar 1975) staat, stond eerder een oude villa genaamd "Weymar". De villa is genummerd geweest als Maria's Lust A 312/3 en Mr. Van Hasseltlaan A 643 maar ook als Marialaan 37 (nu Canadalaan).

De eerste bewoner was Maria Louisa Schoor, weduwe van de gepensioneerde Schout bij Nacht, J.P.G. Muller (1816-1888). De weduwe woonde hier met één dochter en zes zonen. Mogelijk was het ook een pension.

Ten tijde van de oude foto woonde hier de kinderarts mej. H.L. Verschoor en inwonend was de lerares Kweekschool mej. G.G. Tiemersma.

De oude villa is in 1975 afgebroken en had huisnummer 37

R.J.H. Haaksma: Van dit pand kan ik u melden dat het Weymar heette, er eerst een vrouwelijke kinderarts, C.W.E. van Veldhuijsen woonde en later een pensionhoudster, Dirkje Burgers (geb. 1890). Zij was overigens wel een Mevrouw; zij was gescheiden van een meneer die tegenover haar in het Parkpension, hoek Mr. Van Hasseltlaan en het Wilhelminapark woonde.
De kamer "en suite" links verhuurde zij enige jaren aan F.H.G. baron van Utenhove (1898-1985).

-Extra foto's, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 19

Oude huisnummers: 9 - AA 125 - A 644
Bouwjaar: ca. 1891
Architect/aannemer: Niet bekend

De eerste bewoners waren het gezin van de in Rotterdam geboren koopman August Octovius van der Poel (1862-1943). Van der Poel kwam hier wonen na zijn huwelijk op 11 juni 1891 met de in Hardinxveld geboren Annetta Jacoba Adriana Lulofs (1867-1901). Op 2 april 1892 werd hun zoon Dirk Hendrik geboren. Voor zijn trouwen woonde Van der Poel bij zijn tante, in een villa aan de Hoofdstraat 206 (gesloopt).
Op 25 maart 1893 koopt Van der Poel een stuk bouwterrein naast hun huis gelegen, van de NV De Olster Steenfabrieken. Deze NV had de grond behorend bij het landgoed Marialust in 1884 gekocht om het te gaan exploiteren als villapark. Hiertoe werden wegen aangelegd en ook het Wilhelminapark was net verrezen om de verkoop van bouwgrond aantrekkelijker te maken. Van der Poel had de grond mogelijk gekocht om er zelf huizen te gaan bouwen. Om de één of andere reden ging dat niet door en in 1897 verkocht hij de grond aan architect C.M. Gardenier. Een jaar later werden hier de nrs 21, 23 en 25 gebouwd. Rond 1916 verliet de weduwnaar Van der Poel het huis en ging aan de Hoofdstraat 32 wonen.

Mr. Van Hasseltlaan 21

Oude huisnummers: 11 - AA 126 - A 645
Bouwjaar: 1898
Architect: A. van Driesum
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op 30 maart 1893 koopt buurman Van der Poel een perceel grond H3405 van de Olster Steenfabrieken. Hij verkoopt dat stuk grond in 1897 weer door aan de architect Gardenier. Gardenier verdeeld het kavel in drie percelen en verkoopt de bouwtereinen voor nummer 21 en 25 aan de directeur NV. Cultuur in Nederlands-Indi en controleur binnenlandsbestuur, Willem Thieme voor 1800 gulden. De architect Van Driesum vraagt toestemming aan B&W om een huis te mogen bouwen voor rekening van Thieme. Op 21 januari 1898 wordt de toestemming verleend. In datzelfde jaar wordt het huis gebouwd naar een ontwerp van Van Driesum.

De eerste bewoners waren de in Bergen op Zoom geboren Johanna Cornelia Daverveldt (1847-1925), zij was weduwe van de in Nijehaske geboren Cornelis de Waal (1825-1886). Johanna was hulponderwijzeres te Kampen en werd in 1872 aangesteld als lerares Franse taal- en letterkunde aan de school voor middelbaar onderwijs voor meisjes te Dordrecht. In 1877 werd zij benoemd tot hoofdonderwijzeres aan de openbare lagere school voor meisjes te Batavia. Zij woonde hier met twee in Batavia geboren kinderen, dochter Johanna Cornelia (1881) en zoon Anthonius Jacobus Cornelis (1882). Op 10 oktober 1899 vertrokken ze naar Leiden.

-Extra foto en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 23

Oude huisnummers: 13 - AA 127 - A 645/2
Bouwjaar: 1898
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument

Op 30 maart 1893 koopt buurman Van der Poel een perceel grond H3405 van de Olster Steenfabrieken. Hij verkoopt dat stuk grond in 1897 weer door aan de architect Gardenier. Gardenier verdeeld het kavel in drie percelen en verkoopt de bouwtereinen voor nummer 21 en 25 aan de directeur NV. Cultuur in Nederlands-Indi en controleur binnenlandsbestuur, Willem Thieme voor 1800 gulden. De grond voor nummer 23 verkoopt hij op 5 februari 1898 aan aan de lerares Albertina Mathilda Vigelius. Twee weken later, op 19 februari werd door de zelfde architect als op nr. 21 een bouwaanvraag ingediend voor het huis van mej. Vigelius.
Dit huis toont veel gelijkenis met het pand Bas Backerlaan 2 dat Van Driesum een jaar later ontwierp.

De eerste bewoners waren de in Delft geboren Sophia Louise Josephine Vigelius (1856-1950) en haar in Luik geboren zus Albertina Mathilda Vigelius (1860-1938). Sophia en Albertina woonden eerst bij hun vader aan de Kerklaan 39. Na zijn overlijden verhuisden ze naar hier. Ook de in Zutphen geboren dienstbode Johanna Elisabeth Nijhof (1869) verhuisde mee.
In het bevolkingsregister heeft de oudste zus geen vermelding bij beroep genoteerd staan, de jongste zuster was lerares Nederlands aan de Kweekschool van 1897 tot 1925. Sophia vertrok in 1903 naar Nijmegen, Albertina verhuisde in 1933 naar de Jachtlaan 40 en was ze inwonend bij de verpleegsters Geertruida en Cornelia de Greef waar ze op 19 januari 1938 overleed.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Mr. Van Hasseltlaan 25

Oude huisnummers: 15 - AA 128 - A 645/3
"Villa Klein Vredeoord"
Bouwjaar: 1898
Architect: (waarschijnlijk) A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Op 30 maart 1893 koopt buurman Van der Poel (van nr. 19) een perceel grond H3405 van de Olster Steenfabrieken. Hij verkoopt dat stuk grond in 1897 weer door aan de architect Gardenier. Gardenier verdeeld het kavel in drie percelen en verkoopt de bouwtereinen voor nummer 21 en 25 aan de directeur NV. Cultuur in Nederlands-Indi en controleur binnenlandsbestuur, Willem Thieme voor 1800 gulden. Op 21 januari werd door de architect Andries van Driesum een bouwaanvraag ingediend voor het bouwen van een woonhuis op één van de percelen van Thieme, waarschijnlijk voor het huis op nr. 21.
De bouwgrond voor nr. 25 was op het tijdstip van deze aanvraag nog niet in handen van Thieme. Kort daarna op 19 februari werd door dezelfde architect een aanvraag ingediend voor nr. 23, het huis van de dames Vigelius. Voor nummer 25 is tot nu toe nog geen bouwaanvraag gevonden, dus is het niet volledig zeker of dit huis ook door Van Driesum is ontworpen. Een bouwaanvraag van Gardenier is echter ook niet gevonden. Wel worden alle drie de huizen ongeveer gelijktijdig afgebouwd, want in 1898 werden de drie huizen op de zelfde dag opgemeten door het kadaster.

De eerste bewoners kwamen vanuit de Mr. Van Rhemenslaan 5 en waren het gezin van de in Zutphen geboren Willem Thieme (1834-1899). Thieme was gehuwd met de in Deventer geboren Anna Maria Marcella van Nouhuijs (1841-1923) Ze woonden hier met dochter Anna Helena (1869, Soerabaja) en zoon Johan Servaas (1878, Den Bosch). Na het overlijden van Willem bleef zijn weduwe hier wonen tot 19 mei 1908 toen vertrok ze naar Den Haag.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Mr. Van Hasseltlaan 27

Oude huisnummers: 17 - AA 129 - A 646
Voorheen: "Villa Gerardina" en "Villa Crijocora"
Bouwjaar: 1887
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Rijksmonument
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Deze villa is een van de eerste huizen die gebouwd werden op de bouwgrond van het landgoed Marialust. Het werd gebouwd in 1887 in opdracht van de NV De Olster Steenfabrieken.

In de monumentenomschrijving staat het volgende: Het pand heeft een drietal namen gehad, die over elkaar heen geschilderd zijn op de voorgevel onder de vensters van de verdieping en nog maar gedeeltelijk leesbaar zijn. De eerste naam is 'BRA..TE ...E', de tweede naam is 'VILLA GERARDINA' en de derde en laatste naam is 'CRIJOCORA'. Er is een villanaam “Bradgate Cottage” gevonden van een zekere mevrouw van den Arend, zij woonde in de Van Hasseltlaan maar ik kan haar vooralsnog niet aan dit pand linken…

Achter in de tuin van de villa staat een folly (kinderspeelhuisje), dat in 1898 is gemaakt door Apeldoornse bouwvakkers naar een ontwerp van de gemeentearchitect De Zeeuw ter gelegenheid van de inhuldiging van Koningin Wilhelmina. Het is gebruikt in de feestelijke optocht op 1 oktober 1898 en daarna aangeboden aan de kinderen van burgemeester Tutein Nolthenius. Het huisje is prachtig gerestaureerd. Niet alleen het huis maar ook deze folly is een rijksmonument.

-Meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER
-Foto's van de folly, klik HIER

Mr. Van Hasseltlaan 29

Oude huisnummers: 19 - AA 129/2
Bouwjaar: 1905
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument

Deze villa is gebouwd in 1905 in opdracht van Arnoldina Elisabeth Parmentier (1863-1935), zij was de weduwe van 1e luitenant Hensen Johannes Burlage de Vries (1866-1901). De villa heeft daarna verschillende eigenaren gehad, tot de Vereniging "Loge de Veluwe" de villa in 1951 kocht en sinds die tijd is de villa in gebruik als logegebouw. De villa is gebouwd door de timmerman/aannemer J.W. Wassink uit de Molenstraat die het voor een bedrag van fl. 7952,- aangenomen heeft.

Mr. Van Hasseltlaan 31

Oude huisnummers: 21 - AA 129/3
Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

Van Hasseltlaan 31 kreeg een rooilijnvergunning op 27 november 1903; het huis is een ontwerp van architect Andries van Driesum en is gebouwd in opdracht van de in Harderwijk geboren manufacturier Willem Dirksen (1858-1925). Willem was getrouwd met de in Deventer geboren Theodora Grebel (1857-1937) en ze hadden één zoon. De dienstbode was Heintje van Amersfoort. Op 23 juli 1910 vetrokken ze naar Oegstgeest.

Vanaf 10 september 1910 was de volgende bewoner de in Amsterdam geboren bouwkundige, Hendrik Pleiter (1875-1952). Hij woonde hier met zijn eveneens in Amsterdam geboren vrouw Huberta Wilhelmina Gerdina Renier (1880-1964) twee kinderen en een schoonzuster.

Ergens tussen 1917 en 1922 kwam de Secretaris Intendance Koninklijk Paleis Aart Bouwmeester (1870-1927) hier met vrouw en kinderen wonen. In 1927 overleed Aart Bouwmeester en zijn weduwe Johanna Conradina Dorothea Hollender (1873-1965) bleef er tot 1938 wonen.

In november 1938 kwam de pensionhouder Dirk van Batavia (1893-?) en is de villa toen lange tijd in gebruik geweest als pension.

Mr. Van Hasseltlaan 33-35

Oude huisnummers: 23 - AA 130 - A 652 - A 315/4
"Villa Catharina"
Bouwjaar: ca. 1889
Architect/aannemer:Niet bekend
Status: Karakteristiek pand
Oude ansicht: Coll. B. Meester

De eerste bewoners kwamen op 23 mei 1889. Als hoofdbewoner staat de in Soerabaja geboren Wibbina Clara Roelofs (1857-1929) genoteerd, zij was echtgenote van de in Medemblik geboren jonkheer Willem François Clifford Kocq van Breugel (1840-1911) die pas op 12 november 1889 hier kwam wonen. Wibbina woonde hier met haar drie zonen; Jelle Roelof (1882), Jacques Fabrica Herman (1883), Anton Reinhard (1885) en dochter Catharina Maria Anna ((1887). Inwonend waren de moeder van Wibbina, Catharina Maria Anna Walraven, weduwe van Roelofs, dienstbode Jacqueline Verschuur en kinderjuffrouw Trijntje Dekker. De villa is hoogstwaarschijnlijk genoemd naar dochter Catharina Maria Clifford Kocq van Breugel. Op 30 april 1892 vertrokken ze naar Nijmegen.

-Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Mr. Van Hasseltlaan 39

Oude huisnummers: 25 - AA 131 - A 647
Voorheen: "Villa Johanna" en "Villa Rosenberg"
Bouwjaar: ca. 1893
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Karakteristiek pand

De grond voor het huis is gekocht van de Olster steenfabrieken op 8 juni 1893; het huis waarschijnlijk in hetzelfde jaar gebouwd voor de amanuensis Willem van Enst. Hij verkoopt het huis weer in 1895 aan Paulus Rosenberg. Deze laat wat verbouwingen uitvoeren in 1898 en 1899. Het wordt daarna nog enkele malen doorverkocht.
Van deze villa hebben we nog geen oude foto maar wel een advertentie van pension "Laanzicht" uit de VVV-gids van 1933 gevonden.

Mr. Van Hasseltlaan 41-43-45

Oude huisnummers: 27 - AA 132 - A 648
Bouwjaar oude villa: 1892
Architect/aannemer:W. Willemsen
Oude foto: Coll. B. Meester

Bouwjaar drieslag: 1965

Waar nu drie moderne huizen staan, gebouwd in 1965 naar een ontwerp van de architect Ferdinand Best, stond vroeger één villa, in 1892 gebouwd voor de in Baarn geboren Albertina Wilhelmina van Raalten (1854-1931). Albertina was weduwe van de in Amsterdam geboren wijnkoper Simon Cornelis Johannes Olivier (1853-1889) en woonde hier met drie in Amsterdam geboren zonen; Simon Cornelis Johannes (1879), Cornelis Jan (1881) en Jan Theodorus (1883). Inwonend was Johanna Frederika van Raalten zij was de zus van Albertina. Op woensdag 22 augustus 1906 liet Albertina haar inboedel veilen en vertrok ze op 8 september naar Wageningen. Tot 1918 bleef de villa in handen van de familie Olivier.

Daarna heeft er ondermeer nog de gepensioneerde generaal-majoor Frederik Antonie Thomése gewoond tot in 1965 de oude villa werd gesloopt voor drie nieuwere.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 49

Oude huisnummers: 29 - AA 122/30
Voorheen: "Villa Agatha"
Bouwjaar: 1905
Architect: A. van Driesum

In de notulen van B&W van 8 october 1904 is te lezen, dat den Heer A. van Driesum namens "Bouwmaatschappij Apeldoorn" verzoekt om aanwijzing van de rooilijn voor het bouwen van een woonhuis 1e aan de Mauritslaan; 2e aan de Mr. Van Hasseltlaan en 3e aan den hoek van de Mauritslaan en Mr. Van Hasseltlaan, allen op het perceel sectie H3617; zoomede voor het plaatsen van hekwerken voor bovengenoemde huizen.
De vergunning wordt verleend en in 1905 worden de huizen aan de Mauritslaan 2 en 4 en Mr. Van Hasseltlaan 49 gebouwd, naar een ontwerp van de architect Van Driesum.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 51

Oude huisnummers: 31 - AA 122/29
"Villa Sonne Vanck"
Bouwjaar: 1908
Architect/aannemer: E.J. Hoek
Gevelsteen: Klik HIER

Dit huis is gebouwd in opdracht van de weduwe Wilhelmina Hendrika Anthonia Varossieau-Affourtit.
Zij woonde aan de Eendracht en liet het huis bouwen door de bouwkundige Ezechiel Jacob Hoek die ook aan de Eendracht woonde. De weduwe ging er niet zelf wonen maar liet het bouwen voor haar dochter en schoonzoon. De eerste bewoners waren dus Margaretha Varossieau en haar man, de onderwijzer Jan Willem Segaar. De onderwijzer Jan Holtland was inwonend.
Daarna kwam in 1913 de pensionhouder Luitjen Kooima met zijn vrouw Elsje Jansen, ze hadden vier kinderen. Vervolgens heeft de bloemist Jacob Honig, eigenaar van de naastgelegen kwekerij er tot in de jaren '50 gewoond.

Mr. Van Hasseltlaan 57

Oude huisnummers: 33 - AA 122/10

Op deze plek was gevestigd de kwekerij Bloemhof van Jacob Honig. In 1956 is er een school gekomen.

-Extra foto en prijslijst, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 2

Bouwjaar: 1923
Architect: Chr. ten Tuynte
Status: Karakteristiek pand

Mr. Van Hasseltlaan 2a

Bouwjaar: 1924
Architect/aannemer: A.R. van der Wijk
Oude foto's: Wilfred Ploeg

Gebouwd in opdracht van A. Duursma door de timmerman Aldert Roels van der Wijk uit de Oosterlaan 59.

-Extra foto's, klik HIER

Mr. Van Hasseltlaan 2b-2c

Oud huisnummer: 2
Bouwjaar: 1934
Architect: J.H. Klosters
Oude foto: R. Kamerbeek

Dit dubbele woonhuis is gebouwd in opdracht van Willemina Maria Hendrika Margaretha Désirée (Minie) van Goens-Huender.

v.h: Mr. Van Hasseltlaan 2d

Oud huisnummer: 4

Afgebroken in 1972.

Op de plek waar nu de sportzaal van de KSG staat, stonden eerder de nrs. 2d en 4. De tekening was bedoeld voor de vervanging van de serre en betreft een niet erg gedetailleerde schets. Maar bij gebrek aan beter.... Hopelijk vinden we nog eens een mooie foto.

v.h: Mr. Van Hasseltlaan 4

Bouwjaar: 1934
Architect/aannemer: H.J. Schut
Oude foto: Fam. Zweers

Op de plek waar nu de sportzaal van de KSG staat, stonden eerder de nrs. 2d en 4. Afgebroken in 1972.

v.h: Mr. Van Hasseltlaan 6

Oude huisnummers: AA 221 - A 676
Voorheen: "Huize Zonnehoek"
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Dit huis is nu genummerd als Wilhelminapark 1b. De oude voorganger had als adres Mr. Van Hasseltlaan 6

-Extra foto's en meer info, zie: Wilhelminapark 1b.

Mr. Van Hasseltlaan 6

Bouwjaar: 1972
Architect: W.F. Hekhuysen

Mr. Van Hasseltlaan 6b

Bouwjaar: 1972
Architect: W.F. Hekhuysen

Mr. Van Hasseltlaan 8

Oude huisnummers: 6 - AA 124
"Vogeloord"
Bouwjaar: 1886
Oude foto: Coll. Coda
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: mevr. Van Zuthem-Blok

Jonkheer Smissaert, die op 7 januari 1886 de villa Erica aan het Wilhelminapark 5 kocht, wilde nog een huis erbij in Apeldoorn en kocht de grond naast de villa Erica op 26 juli 1886. In datzelfde jaar liet hij de villa Mr. Van Hasseltlaan 8 op dat perceel bouwen. Hij verkocht het in 1908 weer aan de makelaar P.E. Albers. in 1910 werd aan de rechterkant een serre aangebouwd en verder is er weinig aan deze villa veranderd, die de naam Vogeloord heeft gekregen.

De oude foto's zijn van Mevrouw van Zuthem-Blok, bewoonster van 1930 tot 1938.

Extra foto, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 10-10²

Bouwjaar: 1932
Architect: J.D. Niessink

Dit dubbele woonhuis is samen met nog 5 andere panden, hiernaast (nr. 14 en 14/2) en hierachter in de Prinsesselaan ontworpen door J.D. Niessink in opdracht van de boekhouder Leonardus Johannes Schweitzer. Schweitzer woonde toen zelf aan de Koninginnelaan 8 en had de panden in verhuur.
De eerste bewoner op nr. 10 was de vertegenwoordiger van stichting "Hoenderloo" W. Loois. Op nr. 10/2; was de eerste bewoner de koopman E.F. Nuss.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 12

Bouwjaar: 1939
Architect/aannemer: H.J. Schut

Gebouwd in opdracht van de timmerman zelf.

Mr. Van Hasseltlaan 14-14²

Bouwjaar: 1932
Architect: J.D. Niessink
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Dit dubbele woonhuis is samen met nog vijf andere panden, hiernaast (nr. 10 en 10/2) en hierachter in de Prinsseselaan ontworpen door J.D. Niessink in opdracht van de boekhouder Leonardus Johannes Schweitzer. Schweitzer woonde toen zelf aan de Koninginnelaan 8 en had de panden in verhuur.

De eerste bewoners van nr. 14 kwamen op 22 juni 1933 vanuit de Gardenierslaan 43 en waren het gezin van Hendrik Lijklema (1902-19?). Hendrik was leraar wiskunde en later rector aan de koninklijke HBS aan de Jachtlaan en gehuwd met de in Den Haag geboren Johanna Maria Slagter (1906-1998). Ze hadden vijf inwonende kinderen; Johannes (1930-2017), Johanna Frederika Clara (1932), Anna (1933), Lambertus (1935) en Sietsche Anna (1937). De oudste zoon, Johannes (Hans) schreef in 2013 een boek met de titel "Wakker worden in de oorlog". In het boek verteld hij ook hoe het was om op te groeien in de Parkenbuurt in oorlogstijd. Hij laat doormiddel van een kaartje zien wie er toen in de omgeving van hun huis aan de Mr. van Hasseltlaan woonden en schrijft er over.

-Op de oude foto zien we Hans met zijn moeder.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 16

Oude huisnummers: 10 - AA 123
Voorheen: "Villa Wilhelmina"
Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 16a

Voorheen: "Erica"
Bouwjaar: 1960
Architect: T.G. Slijkhuis

Gebouwd in opdracht van A. Vermeulen. Op de bouwtekening is te zien dat het huis eerder de naam "Erica" op de gevel had staan.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 18

Bouwjaar: 1923
Architect/aannemer: J.W. Wassink

Mr. Van Hasseltlaan 20

Bouwjaar: 1919
Architect/aannemer: G.J. Slijkhuis
Oude foto: Dolf Sijbesma

Dit huis is identiek aan Vonderlaan 13 die Gerrit Jan Slijkhuis een jaar later heeft gebouwd. Je kunt aan dit huis zien hoe mooi het is zonder verflaag. Gerrit Jan Slijkhuis heeft het huis ontworpen en gebouwd in opdracht van zijn broer Jan Derk Slijkhuis.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 22 - Anna Paulownalaan 23-25

Bouwjaar: 1935
Architect: T.G. Slijkhuis
Status: Karakteristiek pand

Deze drieslag is gebouwd in opdracht van Klaas Bakels, directeur van de Bakels Stoomkoffiebranderij en Theehandel NV.

Het boek ,,Ninette Opolski en haar familie", Oorlogsjaren in Apeldoorn van Gerda Mulder, gaat over een bewoonster van de Mr. van Hasseltlaan 22, na diverse omnummeringen heeft dit huis het adres Frisolaan 50 gekregen. (De Mr. van Hasseltlaan liep eerder van de Regentesselaan tot aan de Koninginnelaan).

Mr. Van Hasseltlaan 24

Bouwjaar: 1920
Architecten: J.G. en P.K. Mensink
Status: Karakteristiek pand
Oude foto: Coll. B. Meester

Mevr. T. Mensink: Volgens mij is hier de optocht te zien die op 7 januari 1937 door de parkenbuurt trok met twee jonge kinderen, verkleed als prinses Juliana en prins Bernhard als bruid en bruidegom.
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 26

Bouwjaar: 1932
Architect: J.A. Heuvelink
Status: Karakteristiek pand
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 28

Bouwjaar: 1935
Architect/aannemer: G. Jochems
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 30-32

Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 34

Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Mr. Van Hasseltlaan 36

Bouwjaar: 1933
Architect/aannemer: H.A. Buitenhuis

Ik kwam de Mr. van Hasseltlaan 36 ook nog tegen op een lijst met gevorderde woningen in de gemeente Apeldoorn ten behoeve van Duitse gezinnen die ten gevolge van bombardementen dakloos waren geworden. Wie weet hier meer over?