Frisolaan 56


Voorheen: "Villa Gruno"
Bouwjaar: 1902
Architect/aannemer: Cornelis Paul
Status: Karakteristiek pand


De eerste bewoners van deze villa op de hoek met de Koninginnelaan waren de in Amsterdam geboren kantoorbediende Hendricus Peter ten Haaf (1862-1903) en zijn in Oldeboorn geboren vrouw Frederika Arjins de Groot (1859-1925). Ze kwamen op 29 september 1902 vanuit Amsterdam hier wonen. Een maand na het overlijden van Hendricus op 7 september 1903 verhuisde de weduwe op 5 oktober naar Amsterdam.

De volgende bewoners kwamen vanuit Rotterdam op 11 juni 1904 en waren de in Groningen geboren Geertruida Alida Wijndels (1831-19?), weduwe van de vleeshouwer Jan Kamphuis (1831-1871) met haar drie dochters, Hendrika Woltjedina (1858), Grietje (1860) en Alida (1862). De naam "Gruno" op de gevel is Gronings en is waarschijnlijk door Geertruida Alida Wijndels op de gevel gezet. Het is in ieder geval al voor 1911 gebeurt want op een ansicht verzonden in 1911 was de naam al zichtbaar. Hopelijk komt de naam nog weer eens terug.

Op 1 mei 1905 kwamen de in Noordwelle geboren steenfabrikant Leendert Boogerd (1848-1925)met zijn in Brouwershaven geboren vrouw Cornelia Lopse Hocke (1852-1935) en twee dochters en vier zonen. In 1909 verhuisde de familie naar een nieuw gebouwde villa aan Frisolaan 34.

Vervolgens kwamen uit Kampen op 10 september 1909 de in Genemuiden geboren gepensioneerde leraar H.B.S. in Ned-Indië, Theophile Piper (1846-1915). Theophile was gehuwd met de in Utrecht geboren Christina Barbara Uhlenbroek (1849-1922). Er waren geen inwonende kinderen maar wel een dienstbode.

Op 7 augustus 1915 kwamen de volgende bewoners. Het waren de in Payacombo (West-Sumatra) geboren gepensioneerde onderwijzer Paul Charles Philippe Foreman (1866-1929) met zijn in Naarden geboren vrouw Brigitta Clasina Alida Jurrissen (1877-1946). Ze hadden één inwonende dochter Susanne Pauline Jeanne (Utrecht, 1910). Foreman hield hier kantoor als passage agent en assuradeur. Op één van de oude foto's is dat te zien aan de hoeveelheid bordjes rond de voordeur. Op 7 maart 1921 deed Foreman een aanvraag bij B&W voor het plaatsen van een hekwerk, dit werd goedgekeurd en uitgevoerd door Gerrit Jochems, timmerman uit de Loseweg 5 (zie onder).

Vanuit de Beekstraat kwamen op 24 april 1927 de volgende bewoners, het was het gezin van de in Oostdongeradeel geboren verkoopman Meindert Jans Benthem (1865-1941) en zijn in Leek geboren vrouw Anke ter Veld (1878-?). Ze hadden twee inwonende dochters, Grietje (1908) en Jantje (1911). Zij runden hier lange tijd "Pension Gruno". In 1953 is er aan de linkerzijde nog een aanbouw gekomen.
In de Apeldoornse adressengids "Erica" uit 1963 staan beide dochters hier als pensionhouders vermeldt.


Latere bewoners heb ik (nog) niet kunnen vinden. Weet u wie er hier nog meer gewoond hebben? info@parkenbuurt.nl

Het huis ten tijde van de familie Foreman.

Op de achterzijde: Villa Benthem. Bezocht van 3 tot 6 augustus 1946.

Hekwerk uit 1921, gebouwd in opdracht van bewoner Foreman.