Emmalaan 7

Briefkaart verzonden op 3 september 1900 waaruit blijkt dat de villa "De Hage" heette.