Emmalaan 26

In 1885 is men verder gegaan met de aanleg van de wegenstructuur in de wijk De Parken, waarbij ondermeer ook de Emmalaan is aangelegd. Een van de eerste huizen aan de Emmalaan werd in 1887 door de NV De Olster Steenfabrieken gebouwd, nu bekend als Emmalaan 26.
In 1890 trachtte de NV via een veiling bouwkavels te verkopen. Deze veiling bracht niet voldoende op en op 9 augustus 1890 kocht K.W. van Muijden de villa met een aantal op die veiling ingebrachte kavels.
Karel van Muijden ging toen dit gebied verder verkavelen en legde de Frederikslaan, de Mariannalaan en later de Louisalaan aan. hij verkocht de villa aan de Emmalaan, met 1100 vierkante meter grond, voor 3000 gulden aan Dirk Henricus Idsinga, wijnhandelaar uit Utrecht. In 1892 en 1893 werd de villa uitgebouwd, in 1900 kwam er een pakhuis in de tuin en kwam er ook een kantoor.
De wijnhandelaar uit Utrecht begint ook hier in Apeldoorn met de handel in wijn. In de Erica-boekjes staat vanaf 1892 Idsinga & Co, wijnhandel. In advertenties wordt het pand ook wel aangeduid met Villa Bordeaux. Bijgaand is een advertentie uit 1893 afgedrukt. In de Erica-boekjes wordt Hendrikus Idsinga heel wat keren genoemd als bestuurder van instellingen van liefdadigheid, in de gids van 1895 staan er minstens 10 genoemd. Ook was hij secretaris en bibliothecaris van de Protestantenbond.