Raadsvergadering van 12 december 1879: Deventerweg tussen Kanaalbrug en Rijkstol.


Alle panden in de Deventerstraat tussen de Regentesselaan en het kanaal zijn huis voor huis gefotografeerd en indien mogelijk hebben we er een oude afbeelding naast gezet. Oude foto's en ansichten van het straatbeeld algemeen vindt u door te klikken op de afbeelding rechts.

Deventerstraat 29

Oud huisnummer: AA 414 - A 815
Bouwjaar: 1889
Architect: J.A. Wijn
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. Coda

Deze villa is gebouwd in 1889 in opdracht van de in Epe geboren David de Jong (1837-1915), een veehandelaar/slager die ook handelde in onroerend goed, naar een ontwerp van de architect J.A. Wijn. B&W gaven toestemming voor de bouw op 5 september 1888 en het is opgemeten door het kadaster in 1889. De aannemer was de timmerman Willem Willemsen uit de Mariastraat, hij heeft het werk aangenomen voor fl. 5888,-
David de Jong woonde hier met zijn in Heinsberg geboren vrouw Sophie Manasses (1835-1905) en hun in Den Haag geboren stiefdochter Sara Wolff (1878). Hiervoor woonde de familie aan de Paslaan 7, de slagerij bevond zich aan de Loolaan 9.

De volgende bewoners waren het gezin van de ijzerhandelaar Inge In 't Hout. Hij had zijn zaak aan de Deventerstraat op de plek waar nu Albert Heijn zit. Inge In 't Hout woonde hier met zijn vrouw Johanna Spoormaker en twee zonen. Opvallend is het aantal dienstbodes wat er heeft gewerkt.

Vanaf 16 februari 1938 wonen hier sigarenhandelaar Jacob de Lange met zijn vrouw Helena Petronella Maria Swart en de zonen Johannes Siebren Maria en Jan Johan Maria. Inwonend waren de dames M.T.G. en M.M. Horstink.

Deventerstraat 31

Oud huisnummer: AA 415 - A 816 - A 317/2
Bouwjaar: 1885
Architect/aannemer: Onbekend
Oude foto: Coll. Coda

Dit huis is gebouwd in opdracht van de apotheker A.J. van Tuinen.

Op 6 oktober 1898 kocht de predikant Jan Pieter van der Vegte het huis op een veiling voor fl. 6800,-

In 1909 woonden hier de dames Zeper die hier ook nog een pension hebben gehad. Rond 1930 vinden we hier de brandstoffenhandelaar H. van Achterbergh.

De t-ramen op de begane grond zijn tijdens een latere verbouwing veranderd waardoor het huis nu een andere uitstraling heeft gekregen.

Molleruslaan 2 / Deventerstraat 33

Oude huisnummers: AA 432 - A 432/2
"Villa Sonnevanck"

Bouwjaar: 1904
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude foto: Coll. Coda

Thea Wegerif:
Hier wat gegevens over ons huis, zoals omschreven door de Rijksdienst voor de monumentenzorg;
De dubbele villa is gebouwd in 1904 naar ontwerp van de Apeldoornse architect A. van Driesum Szn. in overgangsarchitectuur waarin elementen uit de Art Nouveau, de Chaletstijl en de Vakwerkstijl zijn verwerkt. Boven de erker aan de voorkant een balkon met sierlijk smeedijzeren balustrade. Onder het venster van de 2e verdieping, in een omlijsting van halfronde baksteen, een tegeltableau met drie gestileerde bloemen in Art Nouveaustijl. Het tableau is gesigneerd 'Holland' Utrecht en vervaardigd bij d' Fayence- en Tegelfabriek Holland te Utrecht (1893-1920). Het ontwerp is waarschijnlijk van de kunstenaar Jacques P. van den Bosch (1868-1948). In de voorkamer is een witmarmeren stookplaats met ingegraveerde en vergulde motieven in Art Nouveaustijl. De voorkamers boven en beneden hebben een origineel stucplafond. Het gedeelte aan de Deventerstraat draagt de naam Sonnevanck. Hier is sinds 1989 een Bed and Breakfast gevestigd.

-Extra foto's, klik HIER
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Deventerstraat 35

Oud huisnummer: AA 432/3
Bouwjaar: 1905
Architect: A. van Driesum

Op 22 februari 1905 kocht dr. Eduard Hoefer van jonkvrouw Van Haersma de With een bouwterrein aan de Deventerstraat voor fl. 4140,- Hij liet daar dat zelfde jaar een villa op bouwen. De villa werd gebouwd door Joh. Veeneman, timmerman uit de 1e Wormenseweg voor fl. 7650,-. Eigenlijk was de aannemer C. Paul jr. de laagste inschrijver maar doordat hij zich terugtrok is het werk gegund aan de één na laagste inschrijver.
De villa is in de zestiger en negentiger jaren van de vorige eeuw gemoderniseerd en verbouwd.

Deventerstraat 35²

Bouwjaar: 1939
Architect: D.B.A. Methorst
Oude Foto: Jan Paul Grobben

Deze villa is gebouwd in opdracht van J.H.A. van Doorn.

De eerste bewoners waren het gezin van de in Den Helder geboren tandarts Johannes Hendrikus Antonius van Doorn (1911-?) en zijn in Apeldoorn geboren vrouw, Berendina Kamphuis (1910-?). Ze hadden drie kinderen; Hellas Inger, Menno Ernst en Michiel.

Hiervoor woonde het gezin aan de overzijde van de straat, op nr. 34 waar ook de tandartspraktijk was gevestigd. Op 2 januari 1940 werd de nieuwe praktijk in gebruik genomen.

Tandarts Grobben heeft de praktijk voortgezet van 1 juli 1983 tot 1 oktober 2019. Het pand is gebouwd met de functie artsenwoning en heeft als zodanig 86 jaar gefunctioneerd.

Deventerstraat 37

Oud huisnummer: AA 436/2
Bouwjaar: 1909
Architect: A. van Driesum
Status: Rijksmonument
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Op 31 augustus 1908 kocht de eigenaar van de Apeldoornse Nettenfabriek, de heer J.J. von Zeppelin voor fl. 4455,60 een stuk grond aan de Deventerstraat. Hij laat daar in 1909 een huis ontwerpen door de architect A. van Driesum, die ook de dubbele villa een paar huizen verderop heeft gebouwd. Vanaf 1936 heeft de behangfirma Rath en Doodeheefver er nog gezeten en de huidige eigenaar heeft de villa in stijl laten schilderen en hij staat er nu weer voor jaren.

Deventerstraat 39

Oud huisnummer: AA 437/2
"Villa Sonnenburgh"
Bouwjaar: 1906
Architect: J.A. Wijn
Status: Rijksmonument
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Bij het ontwerp van het woonhuis voor den Wel Edelen Heer W.J. Köler aan de Deventerweg heeft de architect J.A. Wijn duidelijk rekening gehouden met de plek, waar de villa zou komen te staan. Vanuit de zitkamer en de salon op de 1e etage is een mooi uitzicht op de Deventerstraat. Ook vanaf de straat gezien is het een opvallend pand met het karakteristieke torentje. De hoofdingang was vroeger aan de Deventerstraat, vandaar dat het ook daar met nummer 39 genummerd is.

Deze villa staat bij velen bekend als de Talens-villa. Deze familie kwam hier vanaf 1912 wonen.

-Extra foto's, klik HIER

Deventerstraat 41

Oude huisnummers: B 1 - B 220 - B 96
Bouwjaar: ca. 1865
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

Albert Rouwenhorst, onderbaas bij de werken van Rijkswaterstaat, koopt in 1863 een stuk bouwland aan de Deventerstraat, waar hij rond 1865 een villa liet bouwen. Van 1894 tot 1900 is het in gebruik geweest als jonge dames instituut "Villa Rosa . De school was er voor: "Onderricht in alle vakken van L. O. benevens moderne talen, teekenen en muziek, door daartoe bevoegde Onderwijzeressen en Leeraren.

In 1900 is er een vestiging van het garagebedrijf Verwey en Lugard ingekomen. Zij hadden meerdere garages in Nederland. Ook hebben Verwey en Lugard in 1911 het vliegveld Verwey en Lugard aangelegd wat een paar jaar later vliegveld Soesterberg is geworden. Dit was echter geen succesvolle onderneming en een paar jaar later zou het hun faillissement betekenen.

Op 4 november 1904 koopt Klaas Limborgh de garage voor tienduizend gulden en is het lang bekend gebleven als Garage Limborgh.

-Extra foto's en een advertentie uit 1914, klik HIER

Deventerstraat 43

Oud huisnummer: B 2
Voorheen: "Nieuwe Moriaan"
Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend

De oude foto van de hoek Deventerstraat - Vlijtseweg laat zien: Een huis bevattende twee afzonderlijke woningen, de "Nieuwe Moriaan" genoemd, volgens de veilingakte uit 1863. Deze woning heeft er gestaan tot 1959 en is toen vervangen door dit kantoor-complex.

Deventerstraat 24

Oude huisnummers: AA 411 - A 812 - A 375/4
Bouwjaar: 1880
Architect/aannemer: C. Emming
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners waren de gepensioneerde predikant Pieter Engelen (1816-1894) en zijn vrouw Cornelia Balk (1818-1891). Ze kwamen hier op 5 mei 1880 vanuit Amsterdam wonen.

Vanaf 24 oktober1894 woonde hier de jonkvrouwe Hubertine Adriane Jeanne de Geer (1840), weduwe van Corneille Jean Mari Dijkmans (1841-1894) met drie dochters.

De volgende bewoonster is Martje Croesen (1861), weduwe van J.Th. Olivier. Zij kwam hier vanaf 2 november 1903 met twee zonen en twee dochters. Een neef en nicht hebben ook nog even ingewoond.

Vanuit Den Haag kwam de rustend geneesheer dr. Peter Kok Ankersmit op 4 mei 1909 hier wonen. Inwonend waren de verpleegster Margaretha Catharina Elisabeth Ubbens en de dienstbode Johanna Wilhelmina Staal.

Tussen 1913 en 1916 kwam de fabrikant Klaas de Haas (1870-1928), hij was samen met Alexander van Brero eigenaar van de zeepfabriek "De Haas en Van Brero" aan de huidige Prins Willem-Alexanderlaan. Zijn vrouw Antje Sidonia van Hillo (1878-1969) heeft hier nog tot ca. 1945 gewoond.

Bouwjaar appartementencomplex: 1976

-Extra foto's, klik HIER

Deventerstraat 26

Oude huisnummers: AA 412 - A 813 - A 375/3
Bouwjaar: Ca. 1880
Architect/aannemer: C. Emming
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester


De eerste bewoners kwamen vanuit Epe op 25 november 1881 en was het gezin van de in Utrecht geboren secretaris lokaalspoor William John Herman Bake (1853-1916). William was getrouwd met de in Amsterdam geboren Johanna Bartha van den Berg (1857-1932) en ze woonden hier met vier dochters en twee zonen. Op 29 april 1884 vertrokken ze naar Amsterdam.

Tussen 1884 en 1887 geeft het bevolkingsregister geen bewoners op dit adres.

De volgende bewoonster kwam eind 1887 vanuit Regentesselaan 3 en was de in Leeuwarden geboren Tjamke Riedel (1852-1922). Zij was weduwe van de in Witmarsum geboren Jacobus Engel (of Engle) Serinerius (1852-1880). In de Apeldoornsche Courant van 23 juli 1892 lezen we dat op dit adres ook pensiongasten gevraagd werden. Op 13 april 1893 hertrouwde Tjamke met de in Apeldoorn geboren architect Cornelis William Abraham de Groot (1838-1918) en verhuisde naar zijn villa aan de Paslaan 20.

Vervolgens woonden hier de in Apeldoorn geboren kassier Hendrik Gijsbert Cornelis Leendertz (1849-1924) met zijn in Amsterdam geboren vrouw Johanna Elisabeth van der Vinne (1839-1931). In 1897 verhuizen ze naar een nieuw gebouwde villa aan de Hoofdstraat 51.

Vanaf 1 mei 1898 is het huis in gebruik als notariskantoor van de in Leeuwarden geboren notaris Willem Visscher Gorter (1858-1932) die het kantoor van notaris Reinier Johannes Groll (1824-1897) aan de Kerklaan overgenomen had. Willem was gehuwd met de in Eck en Wiel geboren Anna Anspach (1868-1935) en woonden boven de zaak. Ze hadden twee inwonende in Apeldoorn geboren dochters; Hermanna Jacoba (1894) en Euphrosina Maria (1896) en in 1899 kwam er nog een derde dochter bij, Anna en in 1904 een zoon Willem.
In 1910 heeft de notaris het kantoor nog laten verbouwen. Er is onder andere een nieuwe ingang voor het kantoor aan de rechterzijde gemaakt. De architect was C.M. Gardenier.
Op 20 april 1922 verhuisden ze naar Zwollerkerspel. Het notariskantoor werd tijdelijk waargenomen door notaris E.J. Brouwer uit de Regentesselaan.

De opvolger van notaris Willem Visscher Gorter was de in Fijnaard geboren notaris Cornelis Knook (1880-1959). Cornelis was gehuwd met de in Katwoude geboren Grietje van Zalinge (1882-1958). Ze hadden één inwonende zoon, de in Andel geboren Arie Leendert Cornelis (1911-2005). Op 9 augustus 1939 vertrokken ze naar Bergen.

In februari 1940 werd het kantoor overgenomen door de notaris D.J. Wierenga. Vanaf 1898 is de villa altijd in gebruik gebleven als notariskantoor.

-Extra foto's, klik HIER

Deventerstraat 28

Oude huisnummers: AA 413 - A 814 - A 375/2
Voorheen: "Villa Rozenburg"
Bouwjaar: Ca. 1880
Architect/aannemer: C. Emming
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. B. Meester

De villa op nummer 28 is gelijk gebouwd met de villa op nummer 26 en de villa die op de hoek van de Deventerstraat en de Stationsstraat heeft gestaan. Ze waren eigendom van de aannemer Casparus Emming, die ze ook ontworpen heeft.

De eerste bewoonster was de in Den Haag geboren Sara Rolina Scheurleer (1841-1915) zij was weduwe van Daniël de Blocq van Haersma Buma (1840-1880). Ze heeft hier maar even gewoond want op 1 april 1882 vertrok ze naar Den Haag.

-Extra foto's, klik HIER

Deventerstraat 28²

Bouwjaar: 1938
Architect: J.H. Klosters
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Op de plek van de nrs. 28-2, 28-3 en 30 stond hotel "De Moriaan" van Nicolaas Buwalda. Met de sloop van dit hotel in 1917 is ook de oude naam uit Apeldoorn verdwenen. Herberg ''De Moriaen'' wordt al genoemd in 1577.

Deventerstraat 28³

Bouwjaar: 1928
Architect: J.A. Heuvelink
Oude foto: Coll. B. Meester

Deventerstraat 30

Oude huisnummers: AA 431
Bouwjaar: 1927
Architect/aannemer: A. Hoek
Oude ansicht: Coll. B. MeesterGebouwd in opdracht van de zuidvruchten-importeur Frans de Graaf door de timmerman Arie Hoek uit de Sophialaan 15.

Deventerstraat 32-34

Oude huisnummers: AA 433 en AA 434
Bouwjaar: Onbekend
Architect: C.M. Gardenier

Deze villa is verbouwd in 1933 in opdracht van G.J. Eijbers. De architect was J.A. Heuvelink. Op de tekening is de villa te zien in de originele staat.

Deventerstraat 36

Oude huisnummers: AA 435 - A 824
Bouwjaar ca: 1891
Architect: (waarschijnlijk) J.A. Wijn
Oude foto: Coll. B. Meester

Gebouwd voor Reindert Buwalda, destijds ook eigenaar van nr. 38.

Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Deventerstraat 36²

Bouwjaar: 1927
Architect: J.H. Klosters
Van dit huis hebben we nog geen oude foto. Heeft u een foto of weet u iemand die er één zou kunnen hebben laat het ons weten.

info@parkenbuurt.nl

Deventerstraat 38

Oude huisnummers: AA 436 - A 825 - A 374/3
Voorheen: "Villa Prins Hendrik"
Bouwjaar: 1884
Architect: C.M. Gardenier
Status: Gemeentelijk monument

Gebouwd in opdracht van Reindert Buwalda.

Deventerstraat 40

Oude huisnummers: AA 437 - A 826 - A 374/2
Voorheen: "Villa Rustoord"
Bouwjaar: ca. 1880
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) C. Emming
Status: Gemeentelijk monument
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

De eerste bewoners van deze villa waren het gezin van de in Den Haag geboren notaris Edmond Willem de Fielliettaz Goethart (1845-1913). Edmond Willem was de zoon van de grootgrondbezitter René de Fielliettaz Goethart, die o.a. ook nog eigenaar is geweest van het landgoed Maria"s Lust. Edmond was getrouwd met de in Wijhe geboren Giliana Steffens (1850-1903) en is later kapitein commandant van de 1e Compagnie Landstorm geweest. Ook hij was een grootgrondbezitter. Rond 1886 verhuisden ze naar het landgoed de Pasch. Hij overleed in 1913 en werd in Apeldoorn op de begraafplaats aan de Soerenseweg begraven, waar zijn graf nu nog is te vinden.

-
Extra foto's en meer lezen over de bewonersgeschiedenis, klik HIER

Deventerstraat 46

Oude huisnummers: B 401
Voorheen: "Huize Beekzicht"
Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude foto: Coll. W. Boomgaard

-Extra foto's, klik HIER

Deventerstraat 50

Oud huisnummer: B 398
Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Oude ansicht: Coll. B. Meester

Deventerstraat 52

Oud huisnummer: B 397
Bouwjaar: Niet bekend
Architect/aannemer: Niet bekend
Status: Gemeentelijk monument
Oude ansicht: Coll. B. Meester