Deventerstraat 40


Oude huisnummers: AA 437 - A 826 - A 374/2

Voorheen: "Villa Rustoord"
Bouwjaar: ca. 1880
Architect/aannemer: (zéér waarschijnlijk) C. Emming
Status: Gemeentelijk monument


De eerste bewoners van deze villa waren het gezin van de in Den Haag geboren notaris Edmond Willem de Fielliettaz Goethart (1845-1913). Edmond Willem was de zoon van de grootgrondbezitter René de Fielliettaz Goethart, die o.a. ook nog eigenaar is geweest van het landgoed Maria"s Lust. Edmond was getrouwd met de in Wijhe geboren Giliana Steffens (1850-1903) en is later kapitein commandant van de 1e Compagnie Landstorm geweest. Ook hij was een grootgrondbezitter. Rond 1886 verhuisden ze naar het landgoed de Pasch. Hij overleed in 1913 en werd in Apeldoorn op de begraafplaats aan de Soerenseweg begraven, waar zijn graf nu nog is te vinden.

De volgende bewoners kwamen (na het overlijden van hun moeder) vanuit de Loolaan 38 en waren de in Apeldoorn geboren zussen, Hendrika van Baaren (1833-19) en Heintje van Baaren (1854-19). Hun in Voorst geboren nicht Aaltje van Enter (1870-1888) was inwonend. Na het overlijden van Aaltje vertrok Heintje op 17 juni 1888 naar Deventer en op 16 december 1889 vertrok Hendrika naar Voorst.

Vanaf 12 september 1888 staat er op dit adres de in Deventer geboren Paul Inklaar (1845-1923) genoteerd. Paul was Oost-Indisch Ambtenaar met verlof en was gehuwd met de in Colmschate geboren Johanna Antonetta Reichholt (1840-1906). Het echtpaar had vijf inwonende dochters en drie zonen. Alle kinderen waren geboren in Batavia behalve de oudste dochter, Petronella Batowina, zij is geboren op 10 april 1867 en als geboorteplaats staat: "Op zee, 22 graden Z.B. en 18 graden W.L.". Op 19 mei 1890 vertrok het hele gezin weer naar Nederlands-Indië.

Volgende bewoners waren het gezin van de in Den Haag geboren Bernardus Abraham Stieler (1826-1891). Stieler was gehuwd met de in Leiden geboren Cecilia Theodora Hendrika van Dissel (1834-?) en ze hadden vier inwonende kinderen die alle in Den Haag waren geboren; Bernard Sijbrand Hendrik (1871), Frederik Johan (1872), Hendrina (1873) en Sijbrand (1874). Verder waren veel familieleden inwonend. Kort na het overlijden van de heer des huizes (7 augustus 1891) vertrokken de meeste familieleden naar Zoeterwoude.

Op 24 maart 1893 vond ik pas weer nieuwe bewoners, (mogelijk was er tussentijds nog een andere bewoner maar die is dan nog niet gevonden), de nieuwe bewoner was de in Amsterdam geboren assuradeur Johannes Wesseling (1843-1898). Hij woonde hier alleen maar had wel een huisbewaarder en diverse dienstbodes. Op 1 oktober 1898 overleed Johannes Wesseling.

Vanuit Den Helder kwamen op 20 juni 1900 de in Kedong Kebo (Java) geboren Kapitein ter Zee, Leonard Jacobus Karel Alexander Jeekel (1850-1929) en zijn vrouw Mina Oceana Kruimel (1856-1904). In het bevolkingsregister staat bij haar geboorteplaats; "Indische Oceaan" vandaar haar tweede naam "Oceana". Inwonend was de dienstbode Johanna Cornelia Veereschild (1866). Zij was ook meeverhuisd uit Den Helder.
Op 21 mei 1918 verhuisde Jeekel naar de Loolaan 44.

Vervolgens kwamen op 27 juni 1918 de in Steenwijk geboren huisarts Johannes Cornelis Peter Jacobus Vorster (1882-1955) en zijn in Rotterrdam geboren vrouw Hendrika Margaretha de Lange (1873-1938). Er waren diverse inwonenden. Op 18 oktober 1922 vertrok Hendrika Margaretha naar Olst en een maand later werd hun echtscheiding uitgesproken. Johannes hertrouwde met Suzanna Cornelias van Heuven (1881-1962).

Huisarts Carl Frederik Schudel (1910-1968) nam in 1945 de praktijk over van Vorster.

In 1971 was er nog een verbouwing in opdracht van het bestuur van de "Stichting Dagverblijven Apeldoorn". De villa werd "gemoderniseerd" en er was een uitbreiding van de bijgebouwen.

Deventerstraat 40 ten tijde van de familie Fielliettaz Goethart, de opname is gemaakt in juli 1884. Coll: B. Meester

Villa Rustoord"ten tijde van de familie Jeekel. Coll. W. Boomgaard

Coll: B. Meester

''Villa Rustoord'' in 1931 toen bewoond door de huisarts. Johannes C.P.J. Vorster. Coll. W. Boomgaard